Témata

Strojírenské fórum

Strojírenské fórum se za dobu svého konání stalo renomovanou akcí. První ročník se konal v roce 2014 z iniciativy Svazu strojírenské technologie. Pro organizaci byla oslovena společnost Exponex. Naše vydavatelství se k aktivní spolupráci na tematické tvorbě konference a výběru přednášející začala podílet rok následující. Hlavními tématy prvního dne Strojírenského fóra 2015 byly podpora exportu a jeho financování a výzkum, vývoj a inovace. Druhý den patřil hojně diskutovanému tématu technického školství. Na akci strojaři pak deklarovali 11 hlavních požadavků nápomocných k rozvoji strojírenství.

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze v roce 2016 přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství. I zde byly deklarovány závěry, definované ve čtyřech oblastech – viz soubor ke stažení níže v galerii.

Následně došlo ke změně koncepce a rok 2017 byl ve znamení tří regionálních akcí konaných v Ostravě (aditivní technologie), Brně (aspekty rodinného podnikání) a Praze (digitalizace výroby). Tento koncept se osvědčil a proto jsme v něm pokračovali v dalších letech. Díky regionálním setkáním můžeme v rámci odborného programu i odpolední exkurze představit široké technické veřejnosti výsledky VaV činnosti daných pracovišť a jejich napojení na průmyslovou praxi.

Rok 2020 a pandemie koronaviru pochopitelně zasáhla i Strojírenské fórum. Plánované jarní setkání na Fakultě strojní na ZČU v Plzni bylo několik dní před termínem zrušeno, podzimní setkání jsme pojali formou on-line přenosu se zázemím improvizovaného TV studia v brněnském sídle společnosti Exponex.
Projektu je věnovaný samostatný web Strojírenského fóra, kde jsou průběžně uváděny aktuální informace.

Každé Strojírenské fórum je jiné a nabízí účastníkům další nová poznání, které obohatí jejich profesní pohled a obzor. Vždyť svět techniky je přeci tak krásný a při každém setkání s ním zůstáváme ohromeni a často v němém úžasu hledíme na jeho tvář.

Zde vám přinášíme dílčí výstupy, jak byly publikovány v MM Průmyslovém spektru.

Strojírenské fórum 2020: Průmysl v době postcovidové

09. 12. 2020
Hana Janišová

Letošní podzimní, v pořadí již osmé Strojírenské fórum, se odehrálo 5. listopadu. Tentokrát však nikoli v prostorách některé z našich technických univerzit nebo na jiném inspirativním místě. Proběhlo virtuálně, z improvizovaného televizního studia vytvořeného ve společnosti Exponex v Brně. Přesto nebylo ani méně zajímavé ani méně navštívené, než akce předcházející.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Strojírenské fórum 2019: Moderní výrobní technologie a materiály

V pořadí již šesté Strojírenské fórum, které je už tradičně platformou pro setkávání odborníků z oblasti výroby i souvisejících oborů, se odehrálo 27. března. Tentokrát se místem konání staly architektonicky nadmíru zajímavé prostory Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci.
Důvodem, proč bylo zvoleno právě toto místo, však nebyla architektura, ale téma setkání – Moderní výrobní technologie a materiály. TUL je totiž vyhlášeným místem, kde moderní technologie, jejich výzkum i užití, byly a jsou jednou z hlavních priorit.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Strojírenské fórum 2017: Digitalizace - cesta ke zvyšování efektivnosti výrobníc

Tři významná města – tři zajímavé konference. To bylo Strojírenské fórum 2017. První setkání (nejen) českých (nejen) strojařů se konalo letos v květnu v Ostravě a neslo téma aditivní technologie ve strojírenství. Druhé fórum se sešlo v září v Brně. Zde se hovořilo především o aspektech rodinných firem a generační obměně ve vedení firem. Poslední z letošních konferencí z cyklu Strojírenské fórum proběhla 15. listopadu. Místem konání se stala budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky – CIIRC ČVUT v Praze. Tématem, o němž se hovořilo tentokrát, byla dnes tak často skloňovaná digitalizace.

Strojírenské fórum 2017: Aspekty rodinných firem

Druhé zastavení cyklu Strojírenské fórum 2017 s podnázvem Aspekty rodinných firem se konalo 7. září v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně. Akce tak navázala na květnovou ostravskou konferenci věnovanou aditivním technologiím. Završení letošní triády Strojírenského fóra se uskuteční v polovině listopadu v Praze a bude věnováno oblasti digitalizace ve výrobním procesu. Pojďme se nyní v kontextu brněnského Strojírenského fóra zaměřit na aspekty generační obměny ve vedení firem.

Strojírenské forum 2017: Zaměřeno na Aditivní technologie

První ze tří konferencí letošní série Strojírenského fóra je již minulostí. Konala se poslední květnový den za přítomnosti více než 80 posluchačů a 12 přednášejících na půdě Vysoké školy báňské – TU Ostrava a tématem byly aditivní technologie ve strojírenství. Dopolední blok byl věnován kovovým materiálům, odpolední pak aplikacím nekovových materiálů – plastů a především kompozitů – v moderních konstrukcích. Smyslem akce byla osvěta aktuálních trendů v oblasti aditivních technologií a jejich postavení po boku konvenčních výrobních technologií, především obrábění a slévání.