Témata

Monotematické přílohy

Součástí časopisu MM Průmyslového spektra byly historicky monotematické přílohy, jejichž koncept dospěl v roce 2014 k zásadním změnám a to jak po stránce zpracování a obsahové formy, tak i systému distribuce. 
Jejich zaměření bylo zůženo na oblast spojování a dělení materiálu, plasty, transport a logistiku, financování strojírenské výroby, fluidní techniku, povrchové úpravy a strojírenský software. Přílohy byly v odborné záštitě připraveny ve spolupráci s profesními autoritami v oboru – svazy, oborovými asociacemi, klastry, akademickými pracovišti či všeobecně uznávanými odborníky. Přílohy byly samostatně vytištěny a distribuovány jako součást časopisu MM Průmyslové spektrum v odborné návaznosti na ostatní témata jednotlivých vydání. Tomu pak odpovídala i cílená distribuce konkrétním zájemcům o danou problematiku. 

Takto koncipované přílohy vydávané v průběhu let 2014 až 2017 představovaly průřezovou formou uceleného přehledu tehdejší úrovně daného oboru a představovala firmy, které v době vydání hrály v této komoditě  prim.


Témata: svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 1, 2/2014


Témata: high-tech technologie, materiály a výrobky nejen pro medicínu, reflexe veletrhu K 2013

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 3/2014


Témata: štíhlý materiálový tok a hodnotový tok, efektivní a štíhlá logistika, eutomatizace výroby, manipulační technika, zdvihací technika, roboty, logistika, skladové hospodářství

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 4/2014


Témata: leasing strojních zařízení, financování výroby, proexportní financování, dotační nástroje
Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 6/2014


Témata: pneumatické a hydraulické prvky, kompresory, armatury a čerpadla

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 7,8/2014


Témata: předúpravy povrchu, galvanika, žárové pokovování, tryskání, odmašťování, PVD a CVD povlaky

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 11/2014


Témata: strojírenský software zaměřený na ekodesign a zvýšení produktivity,
dlouhodobě udržitelný design, CAx a PDM/PLM systémy, cloudové a mobilní aplikace

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 12/2014


Témata: svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 1,2/2015


Témata: high-tech technologie, materiály, formy

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 3/2015


Témata: štíhlá logistika, materiálové a informační toky, odbavování zakázek, skladování, manipulace

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 4/2015


Témata: tlakové lití, lití do kokil, pece, pískové formy, odlitky, litina, ocel, slitiny

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 6/2015


Témata: strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 11/2015


Témata: předúpravy povrchu, galvanika, žárové pokovování, tryskání, odmašťování, PVD a CVD povlaky

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 12/2015


Témata: navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 1,2/2016


Témata: high-tech technologie, materiály, formy

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 3/2016


Témata: štíhlá logistika, materiálové a informační toky, odbavování zakázek, skladování, manipulace

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 4/2016


Témata: Průmysl 4.0, digitální transformace firem, robotizace

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 6/2016


Témata: pneumatické a hydraulické prvky, kompresory, armatury a čerpadla...

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 7,8/2016


Témata: strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 11/2016


Témata: konstrukce pohonových soustav, aplikace ve výrobních strojích, robotech, manipulační technice

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 12/2016


Témata: inovace, aplikační výzkum, tvorba sítí, dotační nástroje, veletrh Věda, Výzkum a Inovace

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 1,2/2017


Témata: svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 3/2017


Téma: synergie technologií zpracování plastů, kovů a aditivní výroby při výrobě složitých dílů

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 4/2017


Téma: revize, směrnice, normy, legislativa

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 6/2017


Téma: pneumatické a hydraulické prvky

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 7,8/2017


Téma: Cyber Factory – současnost a blízká budoucnost moderní výroby

Příloha byla součástí vydání MM Průmyslového spektra č. 9/2017