Témata
Vydání #4
Duben 2014Téma měsíce

Servis a údržba výrobních provozů, Zabezpečení jakosti výroby, Maziva, technické oleje a řezné kapaliny

Monotematická příloha: Štíhlá výroba a logistika

Články

Servis

Inovační vouchery k užitku všech

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje. JIC zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni.

Metav 2014 jako indikátor trhu

Mezinárodní veletrh výrobních strojů a automatizaceMetav 2014 otevřel své brány již v březnu. Na návštěvníky veletrhu se těšilo 600 vystavovatelů z 25 zemí. Organizátor veletrhu vsadil na speciální prezentace.

Další ročník Akademicko-průmyslového fóra

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně přikládá spolupráci s průmyslovou praxí velkou váhu a mimo jiné již několik let po sobě pořadá Akademicko-průmyslové forum (APF). Na toto setkání jsou pravidelně zváni představitelé jihomoravských firem, aby společně se zástupci fakulty nacházeli společnou řeč pro vzájemný efektivní dialog vedoucí k upevnění vazeb mezi univerzitou a praxí. Značný důraz ze strany organizátorů je kladen na zmapování nedostatků, které firmy spatřují ve spolupráci s nimi.

Pět hlavních problémů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V únorovém vydání MM Průmyslového spektra jsme přetiskli otevřený dopis, který Management Board našeho vědeckého titulu MM Science Journal směroval na předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) doktora Bělobrádka. Poukázali jsme v něm na Metodiku hodnocení vy?sledků vy?zkumny?ch organizací a hodnocení vy?sledků ukončeny?ch programů, konkrétně na Pilíř I. "Hodnocení publikačních výsledků, část 2". U hodnocení vy?sledků druhu výstupu J (článek v odborném periodiku) došlo totiž k zásadní změně, kdy vy?sledek Jrec (periodikum je zařazeno na Seznam recenzovany?ch neimpaktovany?ch periodik vydávany?ch v ČR) je hodnocen pouze v oborovy?ch skupinách SHVa a SHVb - tedy pouze v oblastech humanitních, uměleckých a společenských věd, publikace v ostatních oborech ve více než osmdesáti procentech recenzovaných neimpaktovaných titulů vzešlých z hodnocení RVVI nejsou touto metodikou hodnoceny. Po následné osobní schůzce s doktorem Bělobrádkem jsme podle dohody vyzvali zástupce technických fakult a výzkumných institucí o zaslání jejich stanovisek k výše uvedené Metodice. Obdržená stanoviska jsme poté předsedovi Bělobrádkovi předali s žádostí o svolání veřejné rozpravy. Rádi bychom vám postupně vybrané materiály, které naše redakce obdržela, předkládali. Dnes začínáme stanoviskem Asociace výzkumných organizací. Roman Dvořák, vydavatel a šéfredaktor

Automatica 2014 - svět robotů

Mezinárodní veletrh Automatica 2014, uváděný i jako veletrh automatizace a mechatroniky, se letos koná v Mnichově ve dnech 3.–6. června. Jeho nabídku, od prvků až po systémy automatizace a robotizace, není nutné většině čtenářů už ani představovat.

Festival Česká inovace 2014 je již minulostí

Pátek, nikoliv 13., ale 14. března 2013 patřil inovacím. Jak jsme vás průběžně na facebookových stránkách MM Průmyslového spektra aktuálně informovali přímo z dění z pražské Národní technické knihovny, konal se zde Festival Česká inovace. Cílem soutěže i festivalu samotného je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku. Organizátorem festivalu je Česká inovace a společnost Blue Events.

Výrobcům nástrojů se daří navzdory nepříznivým podmínkám

Vzhledem k vzestupu produkce spotřebitelsky významných odvětví průmyslu výrobci přesných nástrojů a upínacích přípravků vstoupili do roku 2014 optimisticky. Na základě velmi dobrých výsledků, kterých dosáhli v roce 2013 očekávají nárůst obratu o 4%. Podle německé Asociace přesných nástrojů VDMA tento předpoklad vychází z dobrých vyhlídek hlavních spotřebitelů (zákazníků), jakými jsou např. výrobci vozidlových motorů a strojírenství. Případným jediným omezujícím faktorem by mohly být dodávky surovin pro řezné nástroje ze slinutých karbidů.

Jaderná energetika: Reaktor do každé kapsy

Postavit velkou jadernou elektrárnu je projekt na celé desetiletí, ve kterém se investice počítají na miliardy dolarů a délka použitých trubek a kabelů na tisíce kilometrů. Náklady i rozměrné technologie lze přitom už dnes srazit do téměř "kapesních" formátů, aniž by konstruktéři museli ustoupit od výroby energie postavené na jaderném štěpení.

Co se skrývá za značkou? Renault, Rolls-Royce, Saab

Další díl našeho seriálu navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek.

Red Bull na území dlouhorohého skotu

V Evropě se toho poměrně málo ví o australských automobilových závodech Super V8, porovnáme-li to například s německými závody cestovních automobilů (DTM) nebo vozy formule 1. Ale pokud jde o uzavřené vypjaté závody, jen stěží se show V8 co vyrovná. Vítězným týmem roku 2013 je Red Bull, jehož sponzorem byla firma Triple Eight sídlící v Brisbane, ve státě Queensland v Austrálii. Během uplynulé sezony byla celá show V8 přepravena do Texasu, aby pobavila svou rozrůstající se základnu amerických fanoušků.

Tvorba obráběcího stroje: část 5 - konstrukční proces a podnik

Přinášíme vám pátý díl našeho seriálu, ve kterém se budeme zabývat procesem nejvíce ovlivňující tvorbu obráběcího stroje. Jedná se o konstrukční proces s jeho hlavními aktéry - konstruktéry. Právě odborné a charakterové vlastnosti konstruktérů výrazně ovlivňují, jak úspěšně bude další tvorba obráběcího stroje probíhat.

Hluboké vrtání ve výrobě klikových hřídelí

Cesta za dnešní reportáží mě vedla do kladenské firmy Strojírny Poldi, která se věnuje především obrábění klikových hřídelí. Pozvání ovšem přišlo oklikou přes Moravu od firmy Walter CZ, která je dodavatelem některých nástrojů pro tuto sofistikovanou výrobu – především dlouhých vrtáků pro vrtání olejových kanálů v klikových hřídelích nebo speciálních nástrojů pro vrtání a závitování konců hřídelí.

Trendy

Prodloužení životnosti olejů a strojů sledováním kondice oleje

Kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na kondici stroje, resp. jeho spolehlivost, efektivitu a produktivitu a životnost. Problémy mazání, zasekávání ventilů, rychlé opotřebení komponent a tvorba úsad v kritických částech olejových systémů jsou příčinou dlouhých prostojů, snížené produktivity a nejdražších provozních problémů vůbec. Způsob, jak definovat příčiny a předcházet zvýšenému opotřebení komponent, je využití nových metod analýz olejů.

Olej, sprej, nebo pěna?

Klübersynth NH1 4-68 je sprej na pomezí oleje a pěny. Spojuje v sobě vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezními vlastnostmi pěny. Sprej je určen pro mazání vřeten, otevřených převodů, závěsů, kluzných vedení a řetězů (délky 3 až 5 metrů), ale hodí se pro celé spektrum aplikací, kde nabídne kombinaci nejlepších vlastností oleje a pěny. Produkt je registrovaný u NSF pro kategorii H1, je tedy možné jeho použití i v potravinářském průmyslu.

Systémová péče o řezné oleje

Řezné oleje jsou důležitou součástí technologie třískového obrábění. Jejich stav bezprostředně ovlivňuje kvalitu výroby a výrazně se dotýká i výrobních nákladů. Mnohdy je věnována velká pozornost výběru vhodného typu oleje, při kterém ztrácíme hodně času a prostředků na provozní zkoušky. Po jejich ukončení ale ostražitost ve většině případů zcela mizí a péče o řezný olej se omezí na jeho občasné výměny.

Vzduch zadarmo?

Vzduch je možná zadarmo, ale stlačený nikoliv. Ve skutečnosti může být i 10x dražší než elektřina, pokud vezmeme v úvahu veškeré náklady na výrobu, přenos, úpravu a systém.

Vhodná ochrana na správném místě

Zaměstnavatelé nesou na základě platných zákonů a právních nařízení vysokou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, pokud jde o bezpečnost na pracovišti. Zvýšení bezpečnosti slibuje multifunkční oblečení pyšnící se řadou certifikátů, které tak zdánlivě pokrývá široké spektrum ochranných funkcí. Při výběru vhodné ochrany je ale vždy třeba zvážit skutečnou potřebu na místě určení.

Revoluce v oblasti hledání energetických úspor

Nejpozději do června roku 2014 mají členské státy Evropské unie (EU) zapracovat do své legislativy požadavky směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Požadavky se významně dotknou velkých společností a ústředních vládních institucí (úřadů apod.). Ty budou muset pravidelně provádět energetické audity nebo zavést a nechat si certifikovat nezávislými akreditovanými orgány systém hospodaření s energií nebo environmentální systém. Opatření se rovněž dotknou i malých a středních podniků, ale zde je na každém členském státě, jak k této problematice přistoupí, což bude jistě součástí připravované novely zákona č. 406/2002 Sb. o hospodaření s energií.

Průmyslové vysavače

Průmyslový vysavač je díky své konstrukci, druhem použitých materiálů a především filtrací odlišný od tzv. vysavačů komerčních. Poskytuje tedy podstatně větší účinnost vysávání, vyšší úroveň filtrace a delší životnost stroje.

Informační systém pro efektivní řízení údržby

K řízení údržby je výhodné používat nástroje, které umožňují snadnou implementaci a začlenění do podnikového informačního systému, jednoduchou obsluhu a současně poskytují managementu užitečné analytické informace.

Zdrojem energie budoucnosti jsou úspory

Hledání nových zdrojů energie, snaha zefektivnit výrobní procesy a dosáhnout vyšších úspor jsou témata, která v současné době rezonují v celém světě napříč nejrůznějšími obory. Společnost Parker přichází na český trh s nízkoenergetickou adsorpční sušičkou se studenou regenerací Pneudri MXLE Advantage, jíž by si měli všimnout všichni, které zajímají úspory při spotřebě energie, kvalitní technické zpracování problematiky sušení stlačeného vzduchu a snížené dopady na životní prostředí.

Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů

Teplotní chování obráběcích strojů je jen jedním z mnoha faktorů, ovlivňující celkovou výrobní přesnost stroje. Ta je navíc dána také statickým a dynamickým chování stroje, geometrickou přesností, řídicím systémem stroje, odměřováním, zvoleným výrobním postupem atd. Nicméně právě teplotní chyby (resp. teplotní deformace na špičce nástroje) způsobují v dnešní době převážnou část výrobních odchylek a jejich dopad na výrobní přesnost strojů v posledních letech neustále vzrůstá.

Řešení pro domazávání dopravníkových řetězů

Jedno z tradičních přísloví praví: "Kdo maže, ten jede." V průmyslu, resp. u všech rotačních strojů to platí dvounásob. Ono ale nestačí jenom mazat. Musí se vědět čím, co, jak často a jakým množstvím - teprve pak funguje vše správně a díky mazání jsme schopni zásadně prodloužit životnost zařízení. Není žádným překvapením, že mazaná místa, která jsou napojena na centrální mazací systém, mají delší životnost než zařízení, která jsou domazávána manuálně.

Bezúdržbová filtrace kapalin

Firma technology-support, s. r. o., figuruje na českém trhu v oblasti vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro CNC obrábění již osm let. Během této doby si získala velké množství stálých a spokojených uživatelů, díky jejichž přízni může nadále nabízet svá řešení a služby. Úplnou novinkou v portfoliu technology-support je filtrační čerpadlo CentraBlast od renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů, společnosti ChipBlaster.

Porovnanie postupov pri čistení rezných emulzií

Každý strojársky či kovospracujúci priemyselný podnik produkuje v rámci svojej výroby odpadové vody - rezné emulzie, ktoré musí eliminovať. Existujú dve možnosti. Likvidácia odpadu externou firmou alebo spracovávanie (rozrážanie) emulzií vlastným zariadením a likvidácia reziduí externou firmou.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Mazání valivých ložisek

Jestliže má valivé ložisko spolehlivě pracovat, musí být správně namazáno, aby nedošlo ke styku tzv. kov na kov mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecí. Mazivo rovněž chrání povrch ložiska proti opotřebení a korozi. Volba vhodného maziva spolu se způsobem mazání pro každé jednotlivé uložení je neobyčejně důležitá, stejně jako správná údržba.

Ochranné rukavice pro zaolejovaná prostředí

Na trhu je velké množství rukavic pro přesnou práci, ale ne všechny přinášejí dostatečnou ochranu proti pořezání při bezpečném úchopu a nepropustnosti. Při manipulaci se zamaštěnými nebo znečištěnými díly přicházejí pracovníci do kontaktu například s řeznými kapalinami, které s ohledem na požadavky výroby často obsahují látky s dráždivými účinky.

Výroba

Vrtání hlubokých otvorů a frézování těžkoobrobitelných materiálů

Vrtání do 50x D, integrované chlazení, verze i pro obrábění titanu. Švýcarský výrobce řezných nástrojů, firma Mikron Tool, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila revoluční tvrdokovové vrtáky pro malé otvory a stopkové frézy CrazyMill Cool.

Kovosvitské zákaznické dny

Kovosvit MAS tradičně plánuje zákaznické dny pro své zákazníky a přátele v termínu 23.-24. 4. 2014. Letošní ročník bude navíc obohacen prezentací bohaté historie společnosti včetně všech důležitých milníků v jejím vývoji. Kovosvitští úspěšně reagují na požadavky trhu již 75 let.

Nápady a myšlenky z nerezu

Nerezové řetězy a komponenty winner inox nabízejí uživateli rozmanitý program závěsných prostředků, který je praktický, dostatečně obsáhlý a flexibilní. Rozmanitost jednotlivých dílů všech produktů je na stejném kvalitativním základě a mohou být uživatelem libovolně kombinovány. Tímto nedochází ke vzniku závislosti pouze na jednom výrobci a jednotlivých komponentech, ale mohou být použity právě komponenty i jiných výrobců, uživatel si tak může montovat sestavy dle potřeby.

Nové možnosti průmyslového využití plastů

Supertechnopolymery představují nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů. Od tradičních plastů se liší především vysokým obsahem vyztužujících skelných vláken, případně i přítomností syntetických vláken z aramidu, která dávají supertechnopolymerům výborné mechanické i tepelné vlastnosti. Díky své vysoké odolnosti se tyto moderní inženýrské plasty stále častěji stávají vhodnou alternativou za oceli, přičemž nabízejí i řadu výhod:

Soustružení bez chvění

Při soustružení se někdy vyskytují případy, kdy během obrábění vznikne postupně narůstající chvění doprovázené silným hlukem. Prvotním impulzem, který chvění vyvolá, může být nájezd nástroje do řezu nebo jistá nehomogenita v materiálu obrobku.

Problematika plošného tváření

V únoru uspořádala Fakulta strojní ČVUT další ročník už tradiční mezinárodní konference s  praktickými informacemi k technologii plošného tváření. Od malosériové až po hromadnou výrobu dílů z plechu, novinky v nářadí, materiály i technologie tváření a spojování plechových dílů. Na pořádání konference se už tradičně podílely Česká společnost pro výzkum zpracování plechu, Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung e. V. a Ústav strojírenské technologie ČVUT v Praze.

Požadavky pro chlazení elektrických rozváděčů

V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí pouze volným prostupem tepla přes stěnu rozváděče bez dalších technických opatření. V tomto článku se seznámíme s okolnostmi, které významně ovlivňují návrh chlazení elektrických rozváděčů a následný výběr systému chlazení.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Nové HFC řešení

Pramet uvádí k 1. dubnu 2014 nové produkty v čele s moderními frézami Penta HF. Jde o axiálně pozitivní nástroj pro frézování vysokými posuvy, kterému dala jméno hlavní charakteristika vyměnitelných břitových destiček této řady – pět břitů.

Výroba speciálních nástrojů

Spolupráce české firmy Hofmeister a německé Hermle - BAZ umožňuje plnit hospodárně a v žádaném termínu požadavky zákazníků po speciálních nástrojích.

Přesné a rychlé horizontální obráběcí centrum

Mimořádná přesnost, rychlé odstraňování materiálu nebo snížené časy cyklů představují tři z klíčových výhod, které poskytuje nové horizontální obráběcí centrum Makino a81nx, představené na EMO 2013.

Štíhlá výroba a logistika

Využití CNG v provozu firemních vozidel

Jedním z mála alternativních paliv pro motorová vozidla, které se dostalo do reálného provozu, je stlačený zemní plyn - CNG. Název pochází z anglické zkratky Compressed Natural Gas.

Elektronický způsob odbavování obchodních zakázek

V důsledku zvyšujících se nároků na flexibilitu logistiky a na přesnost dat, které logistika pro řízení svých procesů potřebuje, bylo specialistům ve firmě Linet stále více jasné, že bez zavedení on-line režimu v informačních tocích logistiky to dále nepůjde.

Monotematická příloha

Automatické tahače nahradily šest řidičů

Zásobování výroby může probíhat v podstatě jakýmkoliv typem čelního vozíku s dostatečnou nosností, elektrickým nízkozdvižným vozíkem, ručně vedeným zakladačem, ručním paletovým vozíkem a zejména také tahači. Ne s každým vozíkem je to však vzhledem k jejich pořizovací ceně nebo provozním nákladům stejně efektivní, stejně namáhavé nebo stejně rychlé.

Efektivní logistika a výroba s podporou průmyslového inženýrství

Rok 2008 měl ve společnosti Kopos Kolín podobný průběh jako u jiných výrobců a dá se říci, že během krátkého období došlo k velikému snížení poptávky produktů. Proto bylo nutné v následujících letech udělat úsporná opatření. Jedním z kroků byl v roce 2009 audit společnosti z lean pohledu.

Výrobní systémy pro zpracování plechu

Výrobní systémy lze charakterizovat jako věcná, časová, prostorová a organizačně jednotná seskupení hmotných zdrojů a pracovních sil určených pro výrobu daného výrobního programu, který je určen sortimentem, množstvím výrobků, jež mají být vyrobeny v určitém stupni jakosti za dané časové období.

Transport a manipulace s materiálem ve výrobních buňkách

Nosným programem firma Wanzl je výroba nákupních vozíků a košíků z drátu. Vedle toho firma dodává pro toto odvětví celou řadu dalších výrobků k vybavení prodejen a podpoře zajišťování prodeje. Jedním z takových výrobků jsou logistické prostředky pro transport zboží mezi obchodníkem a dodavatelem/výrobcem.

Jak na logistické náklady?

Tradiční přístup výrobních i obchodních společností se na náklady dívá jako na výchozí hodnotu, od které se tvoří cena produktu: cena = náklady + zisk. Moderní tržní prostředí a tlak zákazníka na cenu však nutí společnosti přehodnotit svůj přístup a náklady vnímat jako veličinu, kterou je možné ovlivnit a se kterou je nutné pracovat tak, aby cena produktu byla konkurenceschopná, přitom ale stále generovala určitý zisk, který je možné dále investovat.

Efektivní a štíhlá logistika

Logistika jako celek je obor natolik komplexní, že bychom se jím mohli zabývat mnoho čísel časopisu. V tomto článku se autor snažil přiblížit pojem logistika z pohledu efektivního zajištění chodu výroby, řízení zásob a materiálu. Zaměříme se tak na podpůrné logistické procesy, nikoli na logistiku jako celek v propojení dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Štíhlý materiálový a hodnotový tok

Dnešní globální, turbulentní prostředí je charakteristické především rychle se měnícími podmínkami. Nejasné prognózy odbytu výrobků, stále se měnící požadavky zákazníka, a to doslova ze dne na den, či někdy dokonce z hodiny na hodinu. Do poslední chvíle není jasné, zda se příští rok bude daný výrobek v podniku vůbec vyrábět, či zda se zákazníkovi nepodaří najít lukrativnějšího dodavatele. Nárůst či pokles požadavku o více než sto procent není dnes rovněž žádnou výjimkou.

Štíhlý podnik - iluze a realita

Mnohé firmy mají za sebou dvacet - dvacet pět let "zavádění" konceptu štíhlé výroby nebo štíhlých principů v celém podniku. Prvotním impulzem byly obvykle práce autorů J. Womacka, D. Jonese, M. Rothera, J. Likera, H. Takeda nebo M. Imaie, kteří poukázali na zásadní rozdíly ve výkonnosti japonských, amerických a evropských výrobců. Základem se stal tzv. výrobní systém Toyota, jehož prvky se mnozí manažeři za pomoci konzultantů snažili uvést do života.

Jak mít náklady a kvalitu po kontrolu

Místo naší dnešní reportáže nás přivedlo do městěčka Nejdek v Karlovarském kraji, kde má strojírenská výroba svoji 115-ti letou historii. Téměř v samém centru tohoto osmitisícového města ukrytého v centru Krušných hor se nachází firma Witte Automotive. Výrobní závod nevelkého rozsahu, o to více významu. Uplatnění ve vysoce specializovaných vývojových, konstrukčních, výrobních, logistických a celé řadě dalších profesí úzce spjatých s výrobou komponent pro automobilový sektor zde nachází na 1800 lidí z Nejdku a blízkého okolí.

Učme se od Baťů

Šanci čelit ostré konkurenci mají v dnešní ekonomice jen firmy zvládající inovace, vývoj a růst produktivity. Toto umění však stojí a padá s kompetentními lidmi. V praxi stále narážíme na nedostatek připravených odborníků, kteří by dokázali řídit inovační týmy a rozvojové projekty. Proto vznikla API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o., otevřená konzultační a vzdělávací společnost, která pomáhá podnikům obstát v konkurenčním prostředí.

Automatizace výroby zvyšuje produktivitu

Snad ve všech průmyslových odvětvích jsou v dnešní době kladeny stále vyšší nároky na kvalitu, rychlost a efektivitu výroby. Když k tomu přidáme ještě finanční stránku věci a tlak na snižování nákladů, jednoduše bude existovat určitá hranice, kdy již ani další pár lidských rukou situaci nezachrání - a právě v tu chvíli přichází na řadu řešení v podobě automatizace výrobního procesu.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit