Témata
Reklama

Efektivní logistika a výroba s podporou průmyslového inženýrství

Rok 2008 měl ve společnosti Kopos Kolín podobný průběh jako u jiných výrobců a dá se říci, že během krátkého období došlo k velikému snížení poptávky produktů. Proto bylo nutné v následujících letech udělat úsporná opatření. Jedním z kroků byl v roce 2009 audit společnosti z lean pohledu.

Tento audit odhalil mnoho příležitostí, které je možné realizovat. V roce 2010 bylo založeno oddělení průmyslového inženýrství, které mělo za úkol realizovat přidělené projekty, vzdělávání zaměstnanců a zavedení týmové práce. Prvním projektem bylo zvýšení výkonnosti klíčových linek za použití metody SMED a následně zavedení nového systému odměňování. Pilotní projekt dopadl úspěšně, a proto vedení společnosti rozhodlo o dalších aktivitách: rozšíření lean metod a získaných poznatků na další pracoviště výroby.

Při týmových setkáních jak pilotního, tak i následného projektu bylo zajímavé, že zde jako jeden z problémů zaznamenali nedostatek manipulační techniky. V roce 2012 bylo bezplatně umožněno otestovat produkt na monitorování vozíků. Po půlročním testování a vyhodnocení získaných dat došlo k odsouhlasení investice do dalších vozíků. Během měsíce listopadu byly osazeny další vytipované vozíky. Od ledna 2013 jsou všechny vozíky v ostrém provozu. Probíhá sběr dat, která následně vyhodnocujeme. Díky datům bylo možné potvrdit zjištění z lean auditu. Proto došlo ke změně layoutu vstřikolisovny a následné montáže. Z pohledu logistiky je předpokládané snížení manipulace až o 85 %.

Reklama
Reklama


Vyhodnocení výrobní linky v 1Q 2014. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Poloha vozíku podle tagů

Lze konstatovat, že systém byl ihned přínosný a i díky výsledkům byla schválena další investice do osazení vybraného skladu tzv. tagy, které určují polohu vozíku s daleko větší přesností. Velice zajímavým zjištěním byla data z jednoho výrobního provozu, kde po zavedení monitoringu došlo ke snížení manipulačních časů o více než 50 %. Dalším velice pozitivním efektem bylo zvýšení bezpečnosti, jelikož s vozíky lze manipulovat pouze po přihlášení. Po získání kontroly nad většinou manipulační techniky dochází k postupnému zavádění on-line výroby. Tento systém nám nejprve zkušebně monitoroval pouze vybrané stroje, ale díky výstupům z tohoto monitoringu dochází k připojování všech výrobních linek. Opět se potvrzuje, že pokud je něco monitorováno a data se archivují, dojde k odstranění několika druhů plýtvání. Obrovský přínos je při náběhu a ukončení směn, změny produkce a dodržování technologických norem. Samozřejmě při zavádění systému výroby on-line bylo nutno pravidelně data vyhodnocovat, porovnávat naměřené výsledky s realitou a tzv. vychytávat dětské nemoci. To sice zabere nějaký čas navíc, ale výsledný efekt je několikanásobně vyšší, a proto i návratnost je velice rychlá.


On-line schematický průběh výroby. Pro zvětšení klikněte na obrázek.


On-line pohled na pozice VZV vozíků. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Další optimalizační projekt

V průběhu roku 2013 byl spuštěn nový projekt – snížení skladových zásob a následná optimalizace skladování pro zlepšení vizualizace skladů, optimalizaci jednotlivých činností a eliminaci chybovosti při vychystávání. Řízení skladů probíhá u většiny produktů tzv. supermarketem. V první fázi projektu došlo detailnímu vyhodnocení výchozího stavu a formou týmových setkání, hledání možných příležitostí ke zlepšení. Díky optimalizaci výroby a zvýšení efektivity bylo možné snížit optimální dávky a následně i snížit minimální zásoby hotových výrobků. Ke snížení docházelo z pohledu obrátkovosti. V období cca dvou až tří měsíců byl jedním negativním důsledkem nižší požadavek na výrobu. Společnost dodává většinu svých produktů do stavebnictví, a proto jde o sezonní výrobu. Samozřejmě se objevovaly názory, že až nastane sezona, nebude výroba stíhat. Aby se tomuto faktu předešlo, musela se zlepšit vnitropodniková komunikace, a to hlavně mezi výrobou, obchodem a nákupní logistikou. Toho lze dosáhnout stanovením společných cílů, týmovou prací a pravidelným vyhodnocováním ukazatelů a jejich trendů. U některých produktů došlo i před sezonou ke krátkodobému navýšení zásob – toto ale probíhalo vědomě a pouze na určitý čas. Při konečném hodnocení roku 2013 lze konstatovat, že první fáze projektu byla úspěšná, jelikož během necelého roku došlo ke snížení o 18 %. Nyní se nacházíme ve druhé fázi projektu, kdy se provádějí kroky v jednotlivých procesech skladového hospodářství. Díky novým požadavkům zákazníků a našim zkušenostem je stávající softwarová podpora skladů nedostatečná, a proto máme před sebou jeden z důležitých kroků. Výběr vhodné softwarové podpory skladového hospodářství, která by nám pomohla zvýšit efektivnost skladů a co nejvíce snížit chybovost při vychystávání.

Na závěr lze konstatovat, že se přestaly vnímat nedostatky jako problém, ale jsou vnímány jako příležitost. Je nutno zdůraznit význam vzdělávání zaměstnanců, a to formou interních školitelů a hlavně odborných externích specialistů, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Externí konzultanti mnohokrát upozorňovali na chyby, kterých je možné se při realizaci dopustit.

David Fiala, IEn.

david.fiala@kopos.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum ŠTÍHLÁ VÝROBA A LOGISTIKA na straně XXV.

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 140439
Datum: 15. 04. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Štíhlá výroba a logistika
Autor:
Firmy
Související články
Výrobní systémy pro zpracování plechu

Výrobní systémy lze charakterizovat jako věcná, časová, prostorová a organizačně jednotná seskupení hmotných zdrojů a pracovních sil určených pro výrobu daného výrobního programu, který je určen sortimentem, množstvím výrobků, jež mají být vyrobeny v určitém stupni jakosti za dané časové období.

Efektivní a štíhlá logistika

Logistika jako celek je obor natolik komplexní, že bychom se jím mohli zabývat mnoho čísel časopisu. V tomto článku se autor snažil přiblížit pojem logistika z pohledu efektivního zajištění chodu výroby, řízení zásob a materiálu. Zaměříme se tak na podpůrné logistické procesy, nikoli na logistiku jako celek v propojení dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Autonomní roboty jdou s dobou

Výrobci, i např. v potravinářském sektoru, se stále častěji setkávají s požadavkem na rozšíření možností nabídky, aniž by to negativně ovlivnilo produktivitu. Takové požadavky zvyšují objem, ale i složitost testování. Bruno Adam, ředitel evropských projektů mobilních robotů společnosti Omron, vysvětluje, jak se inteligentní mobilní roboty přizpůsobují, aby splnily požadavky na výrobu potravin v budoucnosti.

Související články
Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řízené nápravy na transportních vozících

Přepravní systém používaný ve výrobních a montážních závodech za tahačem se nazývá milk run.Tento systém je složen vždy z tahače, který má za sebou zapřažených nejčastěji čtyři až pět vozíků v tzv. vláčku. Umožňuje efektivní a řízenou přepravu dílů, výrobků a materiálu, ale má i svá úskalí.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Flexibilní sklady z Liberce pro celý svět

Automatizace zefektivňuje výrobní procesy i tok materiálů, do jisté míry řeší nedostatek pracovních sil, přispívá k transformaci na digitální podnik, ale hlavně šetří náklady. Stejně to vidí také společnost Trumpf, která vyrábí stroje na zpracování plechů a profilů již tak rychlé a výkonné, že veškeré přípravné procesy je mohou doslova brzdit. Proto přišla na trh již v roce 2007 s automatizovanými sklady TruStore, které řeší většinu výše zmiňovaných důsledků moderní doby.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Na výstavě manipulačních řešení Big Solutions

Ve druhé polovině září se konala výstava Big Solutions 2017 společnosti Hyster Europe, konstruktéra a výrobce vysokozdvižných vozíků a zařízení sloužících k manipulaci s různými typy nákladu. Dvoudenní akce se uskutečnila ve firemním zkušebním centru pro velkou manipulační techniku v německém Weeze nedaleko Düsseldorfu.

Skladování a výroba bez plýtvání

Firmy, které plánují zavedení nového automatizovaného skladovacího systému, na něj zpravidla kladou vysoké požadavky. Tím spíš, pokud jsou činné v oblasti strojírenství a výroby zařízení a vyrábějí podle principů štíhlé výroby. To byl i případ společnosti Bühler z Beilngriesu.

Unášecí rámy na UNI stojany

V jedné z předchozích monotematických příloh zaměřených na logistiku (MM 4/2014, 140434) jsme zveřejnili článek o manipulaci a transportu materiálu ve výrobním závodě firmy Wanzl. Psalo se o stojanech pro materiál a polotovary sloužící u strojů k vylepšení manipulace s materiálem v rámci výrobní buňky i v rámci výrobních středisek, která jsou si nablízku. Jmenovány byly přínosy takového stojanu ke kvalitě a lepší kontrole dílů zavěšených na stojanu, na rozdíl od dílů uskladněných např. v Gitterboxu, i k vylepšení ergonomie pracovníka.a.

Ideální řešení operativní manipulace pomocí BT Tyro LHE130

Všestranný a cenově velice dostupný ruční elektrický paletový vozík BT Tyro LHE130 výhodně kombinuje vlastnosti elektrických nízkozdvižných vozíků a ručních paletových vozíků a je optimálním řešením rychlé příležitostné horizontální manipulace s břemeny do 1 300 kg. Li-ionová technologie zajišťuje vysokou operativní a energetickou účinnost elektrického pojezdu i zdvihu.

Představujeme fóliová vrata - od klasických po speciální pro chladírenské provozy

Fóliová nebo také rychloběžná vrata jsou ideální pro provozy s velmi intenzivní dopravou, a to pro vnitřní i venkovní použití. Rolovací vrata tvoří vratové křídlo z fólie, které se navíjí na hřídel a je po celé výšce vedeno v zipové vložce vodící lišty. Konstrukce vrat je z nerezové nebo pozinkované oceli.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit