Témata
Reklama

Na výstavě manipulačních řešení Big Solutions

Ve druhé polovině září se konala výstava Big Solutions 2017 společnosti Hyster Europe, konstruktéra a výrobce vysokozdvižných vozíků a zařízení sloužících k manipulaci s různými typy nákladu. Dvoudenní akce se uskutečnila ve firemním zkušebním centru pro velkou manipulační techniku v německém Weeze nedaleko Düsseldorfu.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Cílem výstavy, která se zaměřila na manipulace s 6- až 16tunovými náklady, bylo představit návštěvníkům způsoby, jakými jim mohou nové technologie pomoci při řešení různých situací a při zlepšování efektivity práce v celé řadě průmyslových odvětví. Prezentace byly rozděleny do několika tematických zón.

Reklama
Reklama

Řešení pro různá prostředí a ochrana nákladu před poškozením

Minimalizace škod je důležitá v případě manipulace s jakýmkoliv nákladem. O velmi citlivé téma jde zejména v papírenském a nápojářském průmyslu, a to hlavně při manipulaci s papírovými rolemi ve skladech, na lodích či v přístavech a také při veškeré manipulaci s nápoji v křehkých obalech. V této zóně výstavy bylo návštěvníkům představeno několik zařízení pro různé specifické manipulace.

Zařízení s označením H12XM-6 disponuje čelistmi Bolzoni, které jsou určeny pro rychlou a přesnou manipulaci s papírovými rolemi.
Model H16XM-12 je speciálně přizpůsobený potřebám ocelářského průmyslu a pro manipulaci až se třemi cívkami.

Manipulace s velkými kontejnery

V části výstavy zaměřené na efektivní využití prostoru a času představila společnost novinku H11XM-ECD8. Patří do série devíti nových kontejnerových manipulátorů – čtyři z nich jsou určeny pro manipulaci s jedním prázdným kontejnerem (2,59 m) a jeho naskládání na sebe až do výšky osmi kontejnerů a zbylých pět je určeno pro manipulaci se dvěma prázdnými kontejnery (2,59 m) a jejich naskládání na sebe až do výšky devíti kontejnerů.

V této části vzbudil pozornost (nebo zaujal) i vozík Hyster H9.0FT-9, který byl představen při nakládání materiálu do 12metrových kontejnerů. Tento model má nosnost až 9 tun, je možné ho vybavit různými přídavnými zařízeními a je ideální pro manipulaci s nestandardním nákladem.

Zařízení, které se pyšní výjimečnou nosností až 11 tun, mohli návštěvníci vidět při práci se dvěma 12metrovými kontejnery.
Vozík umožňuje rychlou nakládku a vykládku obsahu kontejnerů. (Zdroj: Hyster Europe)

Řešení vyvinuté s ohledem na životní prostředí

Svoje místo na akci měla i ochrana životního prostředí, příkladem je elektrický vysokozdvižný vozík J8.0XN s nosností 8 tun napájený lithioiontovým akumulátorem. Toto odolné řešení, které může být naplno nabité už za dvě hodiny, je ideálním pomocníkem při většině běžných úkonů v dřevozpracujícím průmyslu. Zařízení je vhodné zejména pro společnosti s velkým vozovým parkem či dřevozpracující firmy, které si vyrábějí vlastní elektrickou energii.

Elektrický vozík neprodukuje žádné emise a vyznačuje se nižší hlučností. (Zdroj: Hyster Europe)

Zlepšení pozornosti

V další zóně veletrhu se návštěvníci seznámili s řešením určeným pro zlepšení pozornosti operátorů vysokozdvižných vozíků. Hyster se dlouhodobě zabývá rozšířením možností detekčních systémů (vozík–vozík, vozík–objekt, vozík–chodec) a prostřednictvím propojení vozového parku, kamer, telematiky a dalších technologií dosahuje úspěchů při zlepšování produktivity, viditelnosti a bezpečnosti.

Moderní detekční sytémy zvyšují bezpečnost provozu (Zdroj: Hyster Europe)

Monitoring vozíků

V poslední části výstavy byl návštěvníkům přestaven systém Hyster Tracker, který je určen pro monitoring flotily vozíků a operátorů. Všechna nashromážděná data jsou ukládána na online portálu HysterTracker.com. Jsou dostupná v režimu 24/7 a je možné zobrazovat a tvořit vlastní reporty, tabulky a grafy. Provozní hodiny, cena provozu, pravidelná údržba i chybové kódy mohou být odesílány v automaticky generovaných e-mailech, díky čemuž je jednodušší udržovat si přehled a zpětně analyzovat nehody na pracovišti a související poškození produktů.

Systém Hyster Tracker přinese dokonalý přehled o celé flotile vozíků. (Zdroj: Hyster Europe)

Kontrolovaný přístup operátorů

Kontrola přístupu operátorů pomocí karet RFID zajišťuje, že specifické vybavení používá pouze autorizovaný a řádně proškolený personál. Zároveň pomáhá při správě nehod a zvyšuje odpovědnost řidičů tím, že identifikuje, kdo během incidentu vozík řídil. Za účelem úspory paliva a elektrické energie byla naprogramována funkce, která umožní vypnout neaktivní stroj po uplynutí předem nastavené doby, po niž je vozík nehybný nebo bez obsluhy.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Flexibilní sklady z Liberce pro celý svět

Automatizace zefektivňuje výrobní procesy i tok materiálů, do jisté míry řeší nedostatek pracovních sil, přispívá k transformaci na digitální podnik, ale hlavně šetří náklady. Stejně to vidí také společnost Trumpf, která vyrábí stroje na zpracování plechů a profilů již tak rychlé a výkonné, že veškeré přípravné procesy je mohou doslova brzdit. Proto přišla na trh již v roce 2007 s automatizovanými sklady TruStore, které řeší většinu výše zmiňovaných důsledků moderní doby.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Budeme cestovat vagony bez oken?

Ve dnech 20.–23. září 2016 se v Berlíně konal 11. ročník veletrhu InnoTrans. Jedná se o největší mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů na světě. Jedním z českých vystavovatelů byla společnost UniControls, která na veletrhu oslavila 25 let od svého založení a pozvala nás na prohlídku veletržního stánku.

Výroba strojů pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Celý kalendářní rok bývá, až na čestné výjimky z důvodu vánočních svátků či letních dnů volna, doslova prošpikován veletržními akcemi konanými po celém světě. A v době, kdy některé veletrhy otevírají a jiné zavírají brány svých akcí a zároveň někteří jejich organizátoři začínají přemýšlet o ročníku příštím, jsou jiní již v jeho plné přípravě. Toto tvrzení je možné konstatovat i o veletrzích Powtech a TechnoPharm, konaných v dubnu příštího roku na norimberském výstavišti.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Veletrh mechanických technologií očekává stabilní růst

Ve druhé polovině dubna 2013 se bude konat v pěti halách norimberského výstaviště Powtech, hlavní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky zpracovaní částic a práškových materiálů. Souběžně s veletrhem Powtech se bude prezentovat také TechnoPharm, mezinárodní odborný veletrh procesních technologií Life Science pro farmacii. Současně s nimi proběhne doprovodný mezinárodní kongres Partec.

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit