Témata
Reklama

Automatické tahače nahradily šest řidičů

Zásobování výroby může probíhat v podstatě jakýmkoliv typem čelního vozíku s dostatečnou nosností, elektrickým nízkozdvižným vozíkem, ručně vedeným zakladačem, ručním paletovým vozíkem a zejména také tahači. Ne s každým vozíkem je to však vzhledem k jejich pořizovací ceně nebo provozním nákladům stejně efektivní, stejně namáhavé nebo stejně rychlé.

Je těžké tuto problematiku popsat obecně, protože v různých výrobních firmách se liší příliš mnoho věcí – od velikosti a hmotnosti nákladu přes frekvence zavážení, šířky komunikačních cest a manévrovatelnost různých typů vozíků až po vzdálenost výroby od skladu aj. Lze říci, že každé řešení je třeba koncipovat na míru (výběr vozíku, kombinace vozíků, výbava, parametry) a během zkušebního provozu vyladit tak, aby vždy plně odpovídalo potřebám výroby, včetně možnosti rychlé reakce na případné změny zadání.

Reklama
Reklama

Zásobování výroby pomocí tahačů

Mimořádně efektivní je zásobování pomocí tahačů různých typů, včetně vláčků s přípojnými nebo paletovými vozíky. Jeden tahač s jedním řidičem (v níže uvedeném případě dokonce bez řidiče) uveze při jedné jízdě mnohem více přepravních jednotek než všechny ostatní uvedené modely. Bohužel není možné tahače využít ve všech provozech, jelikož velmi záleží na uspořádání výrobních stanovišť, linek apod. Je rozdíl, je-li možné či nutné zavést komponenty až k jednotlivým výrobním místům, nebo jen například na kraj uličky. S tím pak souvisí celá návazná logistika a personální zajištění připojování/odpojování vozíku, způsob přivolávání nové zásilky komponentů, výše zásob na pracovišti, možnost flexibilní zavážky, pokud je potřeba něco doručit mimo plán, atd. Je-li vozík nebo tahač řízen řidičem, může měnit trasy podle potřeby, automatický vozík obvykle jezdí pravidelnou trasu v pravidelných intervalech. Nemusí ale vždy zastavovat na stejných místech.

Plynulý provoz bez nehod a úspora šesti řidičů

Dva automatické tahače Toyota 4CBTR provozuje ve třísměnném provozu již od roku 2012 společnost Valeo Autoklimatizace, k. s. První tahač zajišťující převoz výlisků z lisovny a komponentů ze skladu a z příjmu dílů byl dodán koncem roku 2012, druhý následoval v létě 2013. Využití ve třísměnném provozu uspoří náklady na dva řidiče za každou směnu. Vedle úspory provozních nákladů došlo k odbourání jakýchkoliv kolizí a poškození vozíku nebo výrobních zařízení. Automat je naprosto spolehlivý a chyby nedělá.

Automatický tahač Toyota 4CBTR na své trase ve společnosti Valeo Autoklimatizace

Úspory lze vyčíslit jako náklady na dělnickou profesi. Malou část práce řidičů při napojování a odpojování přípojných vozíků a jejich „parkování“ na správné místo musí nyní zastat obsluha zásobovaných výrobních stanovišť. I tak je úspora velmi významná. Řidiči vozíků mohou být neproduktivní, protože mají hodně prostojů a často jen sedí nečinně na vozíku a čekají na „jízdní rozkaz“.

Tahač dodržuje pravidla na 100 %

Vozíky jezdí výrobním provozem stále dokola po předem vyznačené dráze z magnetické pásky a mají naprogramováno přes 20 stanovišť. Stanoviště i rychlost pojezdu se dá snadno přeprogramovat. Pořadí vagonků a pořadí napojení se řídí pořadím zastávek. Vozíky jsou napojovány v opačném pořadí, než v jakém budou později odpojovány, takže nedochází ke zdržování při odpojování vozíků uprostřed vláčku.

Jeden tahač uveze při své jízdě mnohem více přepravních jednotek než jiné typy vozíků.Maximální rychlost tahačů s 10–20 přípojnými vozíky je omezena na 5 km za hodinu na rovných úsecích. V některých ostřejších zatáčkách je snížena ještě více. Nehrozí vyjetí vozíku, ale mohl by se vysypat a poškodit některý druh volně loženého nákladu. Vozík zpomaluje a zrychluje automaticky podle barevných štítků umístěných na podlaze. Štítky také vymezují začátek a konec každé zastávky.

Tahače jsou vybaveny zvukovou signalizací, světelnou signalizací a čidly, která zastaví vozík, kdykoliv detekují překážku v jízdní dráze. V provozu společnosti Valeo Autoklimatizace jsou velmi přehledně a zřetelně vyznačeny trasy pro pěší i pro vozíky, takže možnost kolize s vozíkem je, i díky jeho bezpečnostní výbavě, pouze teoretická.

Kromě automatických tahačů využívá společnost Valeo Autoklimatizace také další techniku BT a Toyota včetně jednoho tahače s řidičem, který sváží prázdné podvozky přípojných vozíků. Zde nelze automatizaci aplikovat, protože trvalá přítomnost řidiče je nutná kvůli častému odpojování a připojování v krátkých intervalech.

Jindřich Přívora

Toyota Material Handling CZ
jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum ŠTÍHLÁ VÝROBA A LOGISTIKA na straně XXIV.

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 140455
Datum: 15. 04. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Štíhlá výroba a logistika
Autor:
Firmy
Související články
Efektivní a štíhlá logistika

Logistika jako celek je obor natolik komplexní, že bychom se jím mohli zabývat mnoho čísel časopisu. V tomto článku se autor snažil přiblížit pojem logistika z pohledu efektivního zajištění chodu výroby, řízení zásob a materiálu. Zaměříme se tak na podpůrné logistické procesy, nikoli na logistiku jako celek v propojení dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Efektivní logistika a výroba s podporou průmyslového inženýrství

Rok 2008 měl ve společnosti Kopos Kolín podobný průběh jako u jiných výrobců a dá se říci, že během krátkého období došlo k velikému snížení poptávky produktů. Proto bylo nutné v následujících letech udělat úsporná opatření. Jedním z kroků byl v roce 2009 audit společnosti z lean pohledu.

Výrobní systémy pro zpracování plechu

Výrobní systémy lze charakterizovat jako věcná, časová, prostorová a organizačně jednotná seskupení hmotných zdrojů a pracovních sil určených pro výrobu daného výrobního programu, který je určen sortimentem, množstvím výrobků, jež mají být vyrobeny v určitém stupni jakosti za dané časové období.

Související články
Autonomní roboty jdou s dobou

Výrobci, i např. v potravinářském sektoru, se stále častěji setkávají s požadavkem na rozšíření možností nabídky, aniž by to negativně ovlivnilo produktivitu. Takové požadavky zvyšují objem, ale i složitost testování. Bruno Adam, ředitel evropských projektů mobilních robotů společnosti Omron, vysvětluje, jak se inteligentní mobilní roboty přizpůsobují, aby splnily požadavky na výrobu potravin v budoucnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Industry 4.0 v roce 2016: Zaměřeno na strojírenství

Abychom správně chápali, co si vlastně máme pod pojmem Industry 4.0 představit a zda a proč je tato iniciativa tak důležitá, je třeba zamyslet se nad situací v našem průmyslu obecně. Situace je natolik složitá (a docela vážná), že je na čase začít přemýšlet, zda ten náš průmysl v moderní době vůbec nějak přežije. Co patří mezi hlavní a nejvíce aktuální problémy?

Flow Assembly - montáž přesných brusek

Každoroční setkání představitelů tří výrobců precizních rotačních brousicích strojů Studer, Schaudt a Mikrosa, kteří se scházejí se svými obchodními zástupci a partnery z celého světa, se konalo 19. 2. v sídle společnosti Friz Studer ve švýcarském Thunu. Na programu jsou vždy sdělení obchodních úspěchů za uplynulý rok a představení aktualit pro období následující. Letos byla představena zcela unikátní montážní linka Flow-Assembly.

Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Nový závod na výrobu vysokozdvižných vozíků

Počátkem letošního roku byl v západních Čechách uveden do provozu nový závod na výrobu vysokozdvižných vozíků. Patří společnosti KION Group a v současnosti se zde vyrábějí retraky značky Linde.

Robustní paletový vozík ovládaný z plošiny

Společnost Hyster představila nový robustní paletový vozík RP2-2.5N ovládaný z plošiny, jenž umožňuje obsluze přizpůsobovat jízdní polohy během cross dockingu.

Ideální manipulační systém za pouhých 20 minut

Nový softwarový nástroj Handling Guide Online rekordně urychluje návrh a vytvoření modelu správného manipulačního systému připraveného k přímé instalaci. Software je součástí internetového katalogu a pomůže zkrátit cestu od prvního nápadu až ke konečnému uvedení manipulátoru do provozu.

Inovační projekt pro inertizaci potrubí

Při procesech údržby nebo testování vysokotlakého potrubí a produktovodů či při havarijních situacích je potřeba z potrubí vytlačit médium. V případě hořlavých látek se to provádí za pomoci inertní směsi plynů. Díky tomu při opravách, zejména pak při svařování, nehrozí riziko výbuchu či požáru.

Dispečink na telefonu v dlani jedné ruky

Až čtyřicet pět procent z celkových nákladů na provoz slévárny tvoří spotřebovaná energie. Řešení, které umožňuje efektivně nastavovat využití energie v reálném čase podle potřeby jednotlivých zakázek, tak uspoří deset až patnáct procent její celkové spotřeby.

Řízené nápravy na transportních vozících

Přepravní systém používaný ve výrobních a montážních závodech za tahačem se nazývá milk run.Tento systém je složen vždy z tahače, který má za sebou zapřažených nejčastěji čtyři až pět vozíků v tzv. vláčku. Umožňuje efektivní a řízenou přepravu dílů, výrobků a materiálu, ale má i svá úskalí.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit