Témata
Reklama

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Ne pouze vysoké nároky na bezpečnost, ale také rostoucí elektrifikace automobilů klade vysoké nároky na systémy řídicího ústrojí. Ty budou v budoucnu obsahovat stále více vložených elektronických prvků. Výrobce Tedrive Steering Systems ve Wülfrathu vyvinul řešení, jak kombinovat hydraulické systémy řízení s funkcemi elektromechanických servomechanismů řízení (EMS). Tím se odstranily problémy EMS řídicích systémů vznikající při větším zatížení poloos a bylo možné využít výhody inteligentního asistenčního systému také u těžších vozidel a současně odstranit dosavadní nevýhody.

Reklama
Reklama
Novými povlakovanými válcovými frézami se vyrobí 320 000 pastorků místo dřívějších 80 000.

Pro výrobu součástí řídicího ústrojí je hlavním požadavkem vyrábět v požadovaných výrobních tolerancích rozměrů. Nároky na klidný chod ozubení a jakost povrchu v posledních letech vzrostly. To platí zejména pro klidný chod a přesnost lícování (toleranci rozměrů) ozubené tyče a řídicího pastorku, což je centrální konstrukční prvek.

Lze dodržet požadovanou náročnou kvalitu obrobeného povrchu?

Aby se zabránilo opotřebení nebo dokonce vylomení zubu a totální havárii řídicího ústrojí v povozu, je nutné dodržet náročné, velmi malé hodnoty drsnosti obrobeného povrchu. Optimalizace nástrojů a technologie obrábění je proto vždy aktuální téma. Přitom firma Tedrive udělala významný krok kupředu: na návrh firmy Wollschläger, partnera provozujícího služby, který provádí kompletní ostření a přeostřování nástrojů pro frézování pastorků za sucha, dostaly používané válcové frézy povlak Balinit Alcrona Pro. Tento povlak na bázi AlCrN firmy Oerlikon Balzers se ukázal jako velmi vhodný, takže byl nakonec požit pro všechny nástroje používané ve firmě Tedrive.

Na pastorky jsou kladeny vysoké nároky z hlediska jakosti obrobeného povrchu.

Frézy tak nyní obrobí do nutné výměny 22 000 až 24 000 pastorků, místo dřívějších 3 000 až 5 000. Po celou životnost jedné frézy se nyní vyrobí 320 000 místo 80 000 kusů pastorků – což znamená čtyřnásobnou trvanlivost. Dobrých výsledků bylo dosaženo také při nahrazení dříve používaných povlaků TiN a TiAlN povlakem AlCrN u protahováků používaných pro obrábění ozubených tyčí s chlazením. Zde se trvanlivost nástroje zdvojnásobila – vyrobí se 14 000 výrobků místo původních 7 000.

S povlakem od Balinit Alcrona Pro se nyní protahováky vyrobí 14 000 ozubených tyčí místo dřívějších 7 000.

Úspora času získaná menším počtem výměn nástroje

K uvedenému je nutné přičíst ještě úsporu vedlejších časů a tím delší čas pro vlastní obrábění, neboť výměna nástroje představuje tři hodiny, kdy stroj neobrábí. To znamená důležitý zisk v produktivitě a hospodárnosti. Povlak založený na AlCrN vykazuje při protahování dobrou přilnavost se substrátem a po dlouhou dobu obrábění drží stabilní břit. Stálost rozměrů a jakosti obrobené plochy vyráběných součástí představují stále vysokou úroveň používaných nástrojů. Stále více zákazníků používá proto povlaky u protahováků, protože jsou vhodné pro obrábění za sucha i při chlazení.

Andreas Hahn

MM Das Industriemagazin, č. 15, 2013

-VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Cermety s vysokou tuhostí

Vysoký výkon při soustružení uhlíkových a slitinových ocelí přináší nově vyvinuté cermetové materiály společnosti Tungaloy Corporation.

Neliší se jenom vzhledem

Společnost WNT rozšiřuje program zapichování a upichování o nové dvě TK sorty Dragonskin HCR1335 a HCN1345 přednostně aplikačně určené pro oceli. Výjimečnost nových vyměnitelných břitových destiček spočívá v novém typu substrátu, jedinečném povlaku a maximální procesní bezpečnosti.

Související články
Vysokoteplotní kluzné vrstvy vanadu

Intenzifikace řezných procesů zvyšuje teplotu řezů. S tím souvisejí mimo jiné zvýšené nároky na tepelnou stabilitu použitých otěruvzdorných povlaků. Možným řešením je vývoj PVD povlaků s funkcí vysokoteplotních lubrikantů, které jsou schopny snížením koeficientů tření řezné teploty snižovat. K jedněm ze slibných a již studovaným systémům patří PVD vrstvy s přídavkem vanadu, které za vysokých teplot tvoří Magnéliho oxidické fáze se zmíněnou schopností. Velkým problémem je však trvanlivost těchto fází při mechanickém namáhání v průběhu obrábění. Příspěvek je věnován některým praktickým aspektům přípravy PVD vrstev CrVN a jejich vlastnostem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový segmentovaný nanokompozitní povlak

Společnost SHM se věnuje vývoji nanokompozitních povlaků již od roku 1996. V letošním roce uvádí na trh nejnovější výsledek vývoje - segmentovaný nanokompozitní povlak s obchodním názvem TripleCoating SI.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Přesné obrábění malých vnitřních průměrů

Pro soustružení malých průměrů součástí, společnost Tungaloy Corporation vyvinula novou řadu monolitních soustružnických nožů ze slinutého karbidu s produktovým označením Tiny Turn.

Moderní povlakovací zařízení

Společnost Oerlikon Balzers zahájila v Jihlavě přípravy k instalaci nového nejmodernějšího povlakovacího zařízení Ingenia s S3p technologií (Scalable Pulsed Power Plasma).

Průmyslové aplikace nových povlaků

Firma Liss, a.s., poskytuje služby v oblasti vakuového nanášení povlaků a galvanických vrstev. V oblasti povlakování nástrojů a precizních komponentů využívá výhradně technologie firmy Platit, se kterou společně patří do skupiny BCI Group, se sídlem ve Švýcarsku.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit