Témata
Reklama

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Ne pouze vysoké nároky na bezpečnost, ale také rostoucí elektrifikace automobilů klade vysoké nároky na systémy řídicího ústrojí. Ty budou v budoucnu obsahovat stále více vložených elektronických prvků. Výrobce Tedrive Steering Systems ve Wülfrathu vyvinul řešení, jak kombinovat hydraulické systémy řízení s funkcemi elektromechanických servomechanismů řízení (EMS). Tím se odstranily problémy EMS řídicích systémů vznikající při větším zatížení poloos a bylo možné využít výhody inteligentního asistenčního systému také u těžších vozidel a současně odstranit dosavadní nevýhody.

Reklama
Reklama
Novými povlakovanými válcovými frézami se vyrobí 320 000 pastorků místo dřívějších 80 000.

Pro výrobu součástí řídicího ústrojí je hlavním požadavkem vyrábět v požadovaných výrobních tolerancích rozměrů. Nároky na klidný chod ozubení a jakost povrchu v posledních letech vzrostly. To platí zejména pro klidný chod a přesnost lícování (toleranci rozměrů) ozubené tyče a řídicího pastorku, což je centrální konstrukční prvek.

Lze dodržet požadovanou náročnou kvalitu obrobeného povrchu?

Aby se zabránilo opotřebení nebo dokonce vylomení zubu a totální havárii řídicího ústrojí v povozu, je nutné dodržet náročné, velmi malé hodnoty drsnosti obrobeného povrchu. Optimalizace nástrojů a technologie obrábění je proto vždy aktuální téma. Přitom firma Tedrive udělala významný krok kupředu: na návrh firmy Wollschläger, partnera provozujícího služby, který provádí kompletní ostření a přeostřování nástrojů pro frézování pastorků za sucha, dostaly používané válcové frézy povlak Balinit Alcrona Pro. Tento povlak na bázi AlCrN firmy Oerlikon Balzers se ukázal jako velmi vhodný, takže byl nakonec požit pro všechny nástroje používané ve firmě Tedrive.

Na pastorky jsou kladeny vysoké nároky z hlediska jakosti obrobeného povrchu.

Frézy tak nyní obrobí do nutné výměny 22 000 až 24 000 pastorků, místo dřívějších 3 000 až 5 000. Po celou životnost jedné frézy se nyní vyrobí 320 000 místo 80 000 kusů pastorků – což znamená čtyřnásobnou trvanlivost. Dobrých výsledků bylo dosaženo také při nahrazení dříve používaných povlaků TiN a TiAlN povlakem AlCrN u protahováků používaných pro obrábění ozubených tyčí s chlazením. Zde se trvanlivost nástroje zdvojnásobila – vyrobí se 14 000 výrobků místo původních 7 000.

S povlakem od Balinit Alcrona Pro se nyní protahováky vyrobí 14 000 ozubených tyčí místo dřívějších 7 000.

Úspora času získaná menším počtem výměn nástroje

K uvedenému je nutné přičíst ještě úsporu vedlejších časů a tím delší čas pro vlastní obrábění, neboť výměna nástroje představuje tři hodiny, kdy stroj neobrábí. To znamená důležitý zisk v produktivitě a hospodárnosti. Povlak založený na AlCrN vykazuje při protahování dobrou přilnavost se substrátem a po dlouhou dobu obrábění drží stabilní břit. Stálost rozměrů a jakosti obrobené plochy vyráběných součástí představují stále vysokou úroveň používaných nástrojů. Stále více zákazníků používá proto povlaky u protahováků, protože jsou vhodné pro obrábění za sucha i při chlazení.

Andreas Hahn

MM Das Industriemagazin, č. 15, 2013

-VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Související články
Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Zvyšování efektivity soustružení

Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke "skutečnému vytváření přidané hodnoty", zejména v případě operací využívaných ve velkosériové výrobě, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí motorových vozidel, je čas v řezu. U všech soustružnických operací zde cestu ke zvýšení efektivity a snížení cen představuje optimalizace a automatizace. Produktivní obrábění součástí hnacích ústrojí v měkkém stavu, při současném dodržení požadavků na konzistentní kvalitu, je mimořádně náročné a vyžaduje extrémní konkurenceschopnost. Obrábění hřídelí, ozubených kol, objímek, pouzder, kroužků, pastorků nebo ložisek vyráběných z různých typů materiálů vyžaduje použití různých typů soustruhů a různých časů v řezu, přesto však mají prostředky umožňující zvýšení výkonnosti mnoho společného.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit