Témata

Síň slávy strojařů

V roce 2006 šéfredaktor časopisu MM Průmyslové spektrum Ing. Roman Dvořák přišel s myšlenkou pravidelně oceňovat osobnosti, které se za svůj profesní život zásadním způsobem zasloužily o rozvoj technického oboru, ve kterém působily či nadále stále působí, a vyznamenané uvádět do Síně slávy strojařů. 

K rozhodnutí založit tradici ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství naši redakci vedla skutečnost, že osobnostem z oboru strojírenství se v poslední době nedostávalo žádného systematického veřejného uznání.

Strojní fakulty vysokých škol, profesní organizace, svazy a oborová sdružení pravidelně nominují osobnosti, které se v jejich okolí zásadním způsobem vepsaly do moderních dějin rozvoje československého strojírenství. Z nich pak odborná komise vybírá oceněné, které jsou následně během slavnostních večerů Zlatých medailí mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně redakcí MM Průmyslové spektra uváděny do Síně slávy našich strojařů.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

V roce 2009 došlo ke kompletní koncepční změně udílení Zlatých medailí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, na které se podílel i šéfredaktor Roman Dvořák. Byly udíleny celkem čtyři - první Zlatá medaile pro inovační exponát, který je výsledkem spolupráce firem s tuzemskými výzkumnými organizacemi, druhá byla určena pro energeticky efektivní inovační exponát a třetí pro inovační komerční produkty bez dalšího omezení.

V pořadí čtvrtá Zlatá medaile navázala na tradici, kterou naše redakce započala udělováním Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství, a je charakterizována jako Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Tímto počinem se zvýšila prestižnost ocenění a vyznamenané osobnosti se tak dostane ještě většího uznání.

Držitelé ocenění

2023

Doc. Ing. František Hezoučký, PhD.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2023

2022

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. FEng.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2022

2021

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2021

2020

V tomto roce bohužel nebylo ocenění předáno z důvodu nekonání MSV v Brně s ohledem na hygienická opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

2019

Prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2019

2018

Ing. Radomír Zbožínek

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2018

2017

Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2017

2016

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2016

2015

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2015

2014

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2014

2013

Ing. Miloš Poláček, Csc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2013

2012

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2012

2011

Em prof. Ing. Jaroslav Koutský, Dr.Sc., IOM

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2011

2010

Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2010

2009

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy 2009

2008

Ing. Jaromír Zelený, CSc.

Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství (Síň slávy našich strojařů) 2008

2007

Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.

Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství (Síň slávy našich strojařů) 2007

Prof. Ing. Dr. Zdeněk Přikryl, dr. h. c.

Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství in memoriam (Síň slávy našich strojařů) 2007

2006

Ing. Karel Svoboda, CSc.

Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství (Síň slávy našich strojařů) 2006

Prof. Ing. Václav Borský, CSc.

Ocenění za celoživotní přínos rozvoji československého strojírenství in memoriam (Síň slávy našich strojařů) 2006