Témata

Ing. Miloš Poláček, CSc.

Inženýr Poláček, jenž v červnu 2013 oslavil krásné jubileum devadesátin, je znám odborné veřejnosti především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) objasnil již v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Následně se tato jeho teorie rozšířila jak na východ, tak i západ od našich hranic a měla zásadní vliv na následný celosvětový rozvoj oboru kmitání v obrábění.

Miloš Poláček má dar dlouhověkosti při dostatečné duševní svěžesti, aby mohl stále přinášet něco nového mnohem mladším kolegům. Od roku 2000 externě spolupracuje s výzkumným centrem VCSVTT při ČVUT v Praze a i nadále je jeho zaměstnancem. Sice jen na malý úvazek, ale zato s velkou chutí pracuje na novém výpočtu meze stability, který by předpověděl stabilní řezné podmínky při obrábění přesněji než jeho geniální originální, šedesát let starý vzorec.

Rozhovor s inženýrem Poláčkem realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.

Ing. Miloš Poláček bohužel zemřel na konci listopadu 2020 ve věku požehnaných 97 let.