Témata

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Profesor Václavík, který vloni v prosinci oslavil životní jubileum, je představitelem aplikovaného výzkumu na nejvyšší teoretické úrovni. Přitom dokáže výsledky výzkumu a vývoje realizovat ve výrobních podnicích. Jeho osobnost spojuje vynikající manažerské schopnosti, vědecko-výzkumnou činnost i pedagogické působení. Jeho historickou zásluhou je úspěšné zvládnutí transformace Výzkumného ústavu textilních strojů Liberec a zachování jeho existence. Pod jeho vedením ústav diverzifikoval své původní výzkumné a vývojové aktivity textilních strojů na oblast strojů pro zpracovatelský průmysl – sklářství, bižuterie, polygrafie, balící stroje a samozřejmě obráběcí stroje.

Profesor Miroslav Václavík vystudoval FS VŠST v Liberci, profesorem v oboru Konstrukce Strojů byl jmenován v r. 2000. Od roku 1990 byl jmenován ředitelem VÚTS a v r. 1992 generálním ředitelem VÚTS Liberec, a.s. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na teorii mechanismů , zejména navrhování vačkových a kloubových mechanismů. Ve funkci ředitele ústavu se věnuje řízení technického rozvoje, zejména výzkumu a vývoje textilních strojů a strojů v příbuzných oborech. Prof. Václavík je členem organizací jako Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku ČAV, Národní komitét IFToMM, Who`s Who in Mechanical Engineering (USA), dále je vicepresidentem Inženýrské akademie, členem Rady programu IMPULS a TIP při MPO a byl 8 let předsedou Technical Committee Linkages and Cams IFToMM. V roce 2006 byl jmenován vedoucím katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti SF TU v Liberci. Dále je členem Rady AVO (Asociace výzkumných organizací), členem vědecké rady textilní fakulty TU v Liberci, člen akademického sněmu ČAV Praha, člen představenstva České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, o.s. a prezidentem České technologické platformy TEXTIL. Je členem Výzkumné rady TA ČR.

Komise zlatých medailí na základě třech předložených kandidátů redakce MM Průmyslového spektra rozhodla, že zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy za rok 2014 náleží panu profesoru Miroslavu Václavíkovi, jenž byl do soutěže nominován Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací výzkumných organizací.

Toto ocenění je nerozlučně spjato se slavnostním večerem zahájení strojírenského veletrhu. Jeho historie sahá již do roku 2006, kdy redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum přišla s ideou systematicky oceňovat odborníky, kteří se za svůj profesní život zásadním podílem zasloužili o rozvoj technického oboru, ve kterém působili či nadále stále působí.

Rozhovor s prof. Václavíkem realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.