Témata

Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

Jaromír Houša se již 46 let věnuje vědecké a pedagogické činnosti na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde donedávna přednášel a vyučoval v konstrukčních a laboratorních cvičeních, v seminářích. Dosud vede diplomové práce a školí vědecké pracovníky a doktorandy. Je autorem mnoha publikací, výzkumných zpráv a patentů. Je zakladatelem Společnosti pro obráběcí stroje a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, kde od jeho začátku od roku 2000 působí jako vedoucí. Současně je spoluzakladatelem České technologické platformy strojírenství a Technologické platformy strojírenské výrobní techniky. Je spoluzakladatelem a podílí se na pravidelných mezinárodních konferencích Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství - Matar Praha. Pan profesor Houša byl až do svých 73 let stále pracovně velmi aktivní a s úspěchem vedl Výzkumné centrum při ČVUT v Praze.

Rozhovor s prof. Houšou realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde