Témata

Prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.

Profesor Ing. Jaroslav Kopáček je emeritním profesorem na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava. Stál po boku zakladatelů sekce hydraulika a pneumatika v tehdejší ČSSR. Byl organizátorem četných odborných kurzů a seminářů a pravidelných mezinárodních konferencí „Hydraulika a pneumatika“ s šedesátiletou tradicí. Jaroslav Kopáček je vynikajícím lektorem, pedagogem s kvalitními přednáškami, které vždy přitahují četné obecenstvo.

Během své odborné činnosti na fakultě se aktivně podílel na vývoji četných projektů v oboru hydrauliky a pneumatiky. Po roce 1968 za svůj zásadový postoj k obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy se musel uchýlit do Výzkumného ústavu hydraulických mechanizmů (VUHYM) do Dubnice nad Váhom. Zde byl vůdčí osobností a zanechal po sobě nepřehlédnutelnou stopu a výsledky jeho činnosti posílily obor hydrauliky v tehdejším Československu. Na konci roku 1991 se Jaroslav Kopáček vrací na svoji Alma mater na katedru hydromechaniky a hydraulických zařízení FS VŠB TU Ostrava, kde byl jmenován profesorem pro obor hydraulických strojů a zařízení a pokračuje jeho akademická dráha až do roku 2008, kdy odchází do důchodu.

Rozhovor s prof. Kopáčkem realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.