Témata

Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

Profesor Armin Delong je světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. Narodil se francouzským přistěhovalcům v Bartovicích u Ostravy před uctihodnými 91 lety. Jeho záliba v elektronice začala již na základní škole, kdy ve třetí třídě dostal od otce elektrickou stavebnici. „Za chvíli jsem ze součástek uměl udělat i telefon. Později jsem stavěl primitivní rádia. Elektřina mě chytla, ale pak jsem se dostal do kola předválečných událostí,“ vzpomíná Delong, který právě kvůli událostem druhé světové války Těšínsko opustil a odešel do Hranic, kde ve fyzikálních pokusech pokračoval: „Pořád jsem stavěl rádia a vysílačky, i když to bylo zakázané. A těšil jsem se, až po válce půjdu do Brna na techniku.“

A sen se mu splnil. Na vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně studoval elektrické inženýrství ve skupině orientované na slaboproud. Jako pomocná vědecká síla pro výzkum v oboru elektrických měření a konstrukcí měřicích přístrojů se se zdejšími odborníky zabýval konstrukcí elektronového mikroskopu. Na základě těchto prací byl následně v Brně založen Ústav přístrojové techniky ČSAV a firma Tesla zavedla jako jednu ze svých nosných aktivit právě výrobu elektronových mikroskopů. Profesor Delong působil ve funkci ředitele ústavu více než 30 let, byl polistopadovým místopředsedou ČSAV (dnes AV ČR) a místopředsedou vlády České a Slovenské federativní republiky pro vědeckotechnický rozvoj.

Zdravotní stav 91-ti letého pana profesora Delonga již neumožňoval v roce 2016 s ním realizovat rozhovor, v listopadovém vydání MM Průmyslového spektra jsme proto přinesli článek o této výjimečné osobnosti z pera novináře Mgr. Jana Baltuse, který s prof. Delongem realizoval nespočet rozhovorů.

6. říjen 2017
Bohužel tento den byl posledním na životní pouti profesora Delonga. Ve svých dvaadevadesáti letech podlehl nemoci, se kterou dlouhou dobu bojoval. Čest jeho památce.