Témata

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Petr Vavřín absolvoval v roce 1960 ČVUT FEL obor řídící technika. Habilitoval se na Vysokém učení technickém v Brně 1974, profesorem v oboru  Technická kybernetika byl jmenován v roce 1991. Od roku 1961 pracoval na ÚAMT FEKT VUT, kde zastával různé funkce, vč. vedoucího tohoto ústavu. V letech 1991-1994 byl prorektorem VUT pro zahraniční styky. V této funkci se významně podílel na založení Czech Technology Park, který je umístěn v hlavním areálu VUT. V letech 1994 až 2000 byl prof. Vavřín rektorem VUT.

Prof. Vavřín se od začátku svého působení na VUT věnoval problematice řízení dynamických systémů, zejména diskrétnímu řízení číslicovými prostředky. Výsledky výzkumné činnosti publikoval ve čtyřech knihách, odborném tisku a v příspěvcích na konferencích. V posledních letech se věnuje i společenským důsledkům automatizace, problémům spolehlivosti ve vztahu člověk-stroj a praktickým aplikacím umělé inteligence.

Prof. Vavřín vždy prokazoval vysoké odborné znalosti i manažerské schopnosti, které využil především v teoretickém i aplikačním rozvoji automatizační techniky. Kladl důraz na propojení výzkumu s praxí. Propojení s průmyslem prosazoval i v rámci práce Fóra vysokých škol a průmyslu. Prosazuje principy zvýšení výkonnosti českého průmyslu a jeho inovačního potenciálu na základě propojení se vzdělávací soustavou a státem podporovaným výzkumem a vývojem.

Rozhovor s profesorem Vavřínem realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.