Témata

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng.

Profesor Zuna zaujímá důležitou roli v českém technickém školství, strojírenství, výzkumu, vývoji a inovací. V uplynulých 25 letech se významným způsobem podílel na jejich transformaci. Ve funkci děkana Fakulty strojní a později také rektora ČVUT v Praze se zasloužil o rozvoj strojírenských oborů a spolupráci s průmyslem. Je zakladatelem Inženýrské akademie ČR, podílel se na zahájení činnosti Grantové i Technologické agentury ČR i reformách z pozice RVVI s důrazem na oblast aplikovaného výzkumu. Významným způsobem přispěl k rozvoji materiálového inženýrství ve strojírenství, zejména v oblasti metalografie.

Profesor Zuna byl nominován Inženýrskou akademií ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze.

Profesor Petr Zuna absolvoval ČVUT FS v roce 1963. Habilitoval se v roce 1989, profesorem v oboru Nauka o materiálech jmenován v roce 1992. Po nástupu na katedru nauky o materiálu v roce 1985 absolvoval stáž v ČKD Praha. V období 1991 až 1997 a 2000 až 2005 vykonával funkci děkana ČVUT FS, v letech 1997 až 1999 funkci rektora ČVUT. V současnosti je zástupcem vedoucího ústavu materiálového inženýrství ČVUT FS. Je viceprezidentem čs. společnosti pro nové materiály a technologie.

Prof. Zuna je zakládajícím členem a prezidentem Inženýrské akademie ČR. Pro rok 2002 byl zvolen prezidentem mezinárodního sdružení inženýrských akademií CAETS, je členem Ruské a Slovenské Inženýrské akademie. Podílel se na založení GAČR, v níž 8 let působil jako člen předsednictva. 3 roky působil ve výboru pro fyzikální a technické vědy European Science Foundation (ESF). Prof. Zuna je členem vládní rady pro výzkum a vývoj a byl členem představenstva AERO Vodochody. Působil a působí jako předseda nebo člen vědeckých rad ČVUT v Praze, ČVUT FS v Praze, Akademie věd ČR, ÚJV Řež, FSI Brno, STU FS Bratislava, UFP AV ČR a Technického muzea. Byl členem akademického sněmu AV ČR, je členem redakčních rad časopisů MM Průmyslové spektrum a MM Science Journal, člen Rady resortu ministerstva obrany pro obranný výzkum, člen komise Svazu průmyslu a dopravy pro výzkum a vývoj a člen výzkumné rady TA ČR.

Rozhovor s prof. Zunou realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.