Témata

Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Profesor Stanislav Hosnedl celý svůj odborný život věnuje vědecké činnosti v oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí.

Prof. Hosnedl se neúnavně věnuje studentům, jimž na Fakultě strojní ZČU v Plzni předává nejnovější poznatky z oboru. V oblasti vědecké činnosti je stále aktivní a i na tomto poli zanechal svoji významnou stopu. Vyniká obrovskou empatií ke svému okolí. Pokora, respekt a skromnost patří mezi jeho charakterové vlastnosti.

Slavnostní okamžik předání ocenění dne 9. října 2017 umocnil fakt, že pan profesor dva dny předem oslavil krásné jubileum 75. narozenin. Gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví.

Rozhovor s prof. Hosnedlem realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.