Témata

Em. prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc.

Uznávaný představitel oboru fyzikální metalurgie a materiálového inženýrství emeritní profesor Jaroslav Koutský se narodil v červnu 1929. Je  absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, kde poté na katedře nauky o kovech, tváření a tepelného zpracování působil jako odborný asistent. Po čtyřech letech v roce 1956 odchází do Plzně do Ústředního výzkumního a zkušebního ústavu Škoda jako vedoucí metalografických laboratoří. V roce 1965, ve svých 36 letech, je jmenován ředitelem tohoto ústavu. V roce 1969 již coby profesor (jmenován v roce 1966) odchází na univerzitu MTC v Káhiře, kde pracuje ve funkci vedoucího katedry metalurgie a beztřískového zpracování. Po čtyřech letech se vrací zpět do Plzně jako vedoucí oddělení materiálů na katedře materiálů a pružnosti na VŠSE. V letech 1978 až 1989 pracuje jako vedoucí odboru reaktorových materiálů v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Po listopadu 1989 opět přichází do Plzně coby vedoucí katedry materiálů a strojírenské metalurgie. Na VŠSE, resp. ZČU pak působí i v akademických funkcích jako prorektor pro vědu a výzkum a proděkan pro vědu na Fakultě strojní.

Rozhovor s em. prof. Koutským realizovaný po udělení ocenění si můžete přečíst zde.

Pan em.prof. Koutský bohužel zemřel na konci listopadu 2016 v nedožitých 87. let.