Témata
Reklama

Strojírenské fórum 2017: Aspekty rodinných firem

Druhé zastavení cyklu Strojírenské fórum 2017 s podnázvem Aspekty rodinných firem se konalo 7. září v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně. Akce tak navázala na květnovou ostravskou konferenci věnovanou aditivním technologiím. Završení letošní triády Strojírenského fóra se uskuteční v polovině listopadu v Praze a bude věnováno oblasti digitalizace ve výrobním procesu. Pojďme se nyní v kontextu brněnského Strojírenského fóra zaměřit na aspekty generační obměny ve vedení firem.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pro řadu českých rodinných firem nyní nastává zlomový moment. Po letech jejich rozvoje nadešel čas přemýšlet o vlastní budoucnosti – předat, či nabídnout investorovi… Nyní je tento problém aktuální v mnoha českých rodinných firmách díky věku „otců zakladatelů“. V novodobé historii naší země se v podstatě jedná o novou situaci, se kterou nemáme zkušenosti. Je třeba zvládnout složitý proces generační obměny.

Reklama
Reklama

Rodinné firmy jsou základem stabilní ekonomiky

Rodinné podnikání přináší do rodiny nemalé problémy. Na rozdíl od firemního světa, který je zejména založen na racionalitě a pragmatismu, ten rodinný se vyznačuje silnými city a emocemi. Zmíněný rozdíl vytváří problémy, se kterými je třeba se v rodinném podnikání vyrovnat a pochopit, že vztahy se mění do té míry, do jaké se členové rodiny pohybují v obou sférách. A přitom se nejedná pouze o změnu tohoto vztahu, ale je nutné revidovat zažité zvyklosti, vzorce chování a vzájemná očekávání.

Jedním ze znaků formalizace je předání řídicí funkce člověku mimo rodinu v situaci, kdy dědička či dědic nejsou dostatečně připraveni nebo o funkci nejeví zájem. Počty zastánců této strategie na evropské úrovni rok od roku rostou. Podle výzkumu Evropského barometru rodinných firem realizovaného společnostií KPMG, do kterého se zapojilo na 959 podniků z 23 zemí, je v ČR nástupnická generace na manažerských postech až ve dvou třetinách rodinných podniků, kdežto v Evropě už jen v polovině.

Předchozí politický režim u nás násilně přerušil kontinuitu rodinného podnikání. Za dobu od sametové revoluce se u nás etablovalo velké množství rodinných firem, které nyní po čtvrtstoletí řeší záležitosti předávání firmy z generace na generaci. Brněnské Strojírenské fórum se zabývalo jednak tímto aspektem, ale i „běžnou“ každodenní realitou spolupráce ve vedení firmy v rámci rodinných vztahů. Nelze však opomenout ani případy, kdy z celé řady důvodů se rodina rozhodne firmu prodat, a i této problematice se konference věnovala. V rámci diskutovaných témat se účastníci zaměřili také na budování a vývoj firemní kultury. Konference se konala pod odbornou garancí Asociace malých a středních podniků České republiky a Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Odkaz Strojírenského fóra

Brněnská konference byla rozdělena na dva tematické bloky. Dopolední část byla věnována problematice generační výměny v rámci managementu společnosti, odpovídala na otázky, jak správně firmu na takovou obměnu připravit, jaké jsou její sociologické aspekty, jak ve společnosti ve správné míře zanechat svůj odkaz, nebo jak tento proces využít k zavedení moderních výrobních technologií. Přednášející v rámci tématu generační obměny kladli důraz na nutnost přizpůsobení podnikání nové generaci a na jednotlivých případech z praxe demonstrovali úspěšnost či neúspěšnost tohoto procesu.

Ing. Libor Musil, zakladatel a majitel rodinné firmy LIKO-S, a. s., a člen představenstva AMSP ČR se ve své přednášce příhodně nazvané Rodinné firmy jako královny českého byznysu věnoval jednak ambicím, které Česká republika má, pokud se chce stát evropským leaderem v rodinném podnikání. Dále na svém osobním příkladu demonstroval, jaká rizika jsou na cestě při předávání firmy z generace na generaci a na ukázce každodenního střetávaní jeho pozice otce vs. generálního ředitele zdůraznil aspekty, které tato skutečnost přináší.

Profesor Milan Zelený ve svém vystoupení na Strojírenském fóru poukázal na skutečnost, že problémy rodinného dědictví firem trápí podnikatele již odnepaměti. Příkladem mohou být i Baťové, kde byl převod z otce na syna zamítnut již ve 30. letech. Tradiční rodinné převody jsou podle prof. Zeleného dnes stále méně úspěšné díky akceleraci mezigeneračního procesu změny podnikového prostředí. Řešení podle něho tedy spočívá v akceleraci změny podniku samotného, tj. v tvorbě nového a efektivnějšího transgeneračního přemostění.

PhDr. Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy se ve svém vystoupení věnovala sociologickému aspektu generační obměny v rodinné firmě. Zaměřila se na důvody, proč téma nástupnictví rezonuje právě nyní, 28 let po sametové revoluci.S využitím studie prof. Možného pak odpověděla na tři navzájem se prolínající otázky. „Proč tak těžko…?“ (probíhá generační obměna v rodinných firmách a jak to souvisí s počátky naší transformace), „Proč tak snadno…?“ (tato transformace proběhla) a „Proč tak dlouho…?“ (trvá změna myšlení nás všech).

Dopolední blok uzavřel Ing. Jiří Holoubek, spoluzakladatel a člen představenstva Elcom, prezident ELA a člen představenstva SPČR svojí přednáškou na téma, jakou dává digitální transformace šanci generační výměně v rodinných firmách a naopak. Podle něho je pohled současné mladé generace a její zkušenosti se všudypřítomným digitálním okolím lidí i firem diametrálně odlišný od generace předchozí. A právě to může být velkou výhodou při digitální transformaci, kterou musí projít každá firma, která si chce zachovat svoji konkurenceschopnost.

Odpolední část konference patřila vystoupení partnerských společností. Jan Brabec, ředitel Corporate Finance Komerční banky se věnoval konkrétním aspektům, které doprovázejí prodej či nákup firem. Podrobně představil tento proces, zaměřil se na otázky, jak správně určit hodnotu firmy, jak vybrat vhodného kupce a jakou roli v tomto procesu sehrává finanční poradce. Ing. Michal Potrepčiak, společník firmy K2 atmitec, na příkladu své firmy i jiných rodinných firem, které v rámci své profese navštěvuje, prezentoval téma budování firmy jako soustavy pravidel a vývoje firemní kultury. Odpolední část, a tím i celou konferenci uzavřel Martin Vosecký ze společnosti Catro se svým příspěvkem na téma Chytrá továrna nemá pro hloupou firmu smysl.

Roman Dvořák, Sára Václavíková

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 171045
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Související články
Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit