Témata

Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"

Průmyslové výrobní podniky jsou živé organismy, kde se setkávají různí lidé s různými zájmy. Manažer by měl mít schopnost empatie vůči svým lidem, umět odhadnout jejich potřeby. O tom byly napsány stohy knih. Tato kniha se pokouší o něco jiného. Pokouší se o sdělení úva h obrázkovou a písemnou formou, jak se nestát „magorem“ v řízení specifi cké skupiny lidí v průmyslovém podniku – a sice konstruktérů.


Kniha Jiřího Marka (text) a Roberta Jindry (kresba) je rozdělena do čtyř pomyslných částí. V první je pojednáváno o produktu, průmyslovém podniku a hlavně o vzniku produktu. Druhá část popisuje, co vše konstruktéři musejí vykonávat a v jakých souvislostech, aby jejich příspěvek vedl k cíli – dodání produktu zákazníkovi. Třetí pomyslná část pojednává o atributech šéfa „magora“, jenž řídí konstruktéry. A čtvrtá část pak předkládá úvahy, jak se tímto šéfem „magorem“ nestát.

V této publikaci jsou prezentovány graficky a písemně mimo jiné osobní názory autorů. Je třeba zdůraznit, že jak na způsob výkladu základní filozofie a strategie řízení, tak na způsoby jeho uplatňování v praxi existují i jinéčasto diametrálně odlišné názory, a tedy záleží jen na čtenáři, zda se s názory autorů ztotožní, či nikoliv. Je potom zcela na svobodném uvážení čtenáře, zda zvolí uvedené postupy, nebo půjde svojí cestou.

Konstrukční zákonitosti

Konstrukce je „holka pro všechno“, obracejí se na ni všechny útvary, a proto se s tím buď smiř, nebo odejdi k jinému řemeslu

„Antimagorovská“ doporučení

Zapadáte svým jednáním do firemní kultury, která je svorníkem zodpovědnosti k celofiremní akci, jak nejlépe splnit to, co platí zákazník?

    Ovlivnitelné náklady

    Náklady na výrobu produktu jsou takové, jaké je stanoví konstruktér a technolog.

      Případné podobnosti plynoucí z kreseb a textů jsou čistě náhodné. Děj kreseb, jejich charakter a vizualizace jsou smyšlené a fiktivní a nemají souvislost s žádnou průmyslovou firmou.