Témata

Design of CNC Machine Tools

                                                Peer-Reviewed Monograph

Koncepce třetího vydání Konstrukce CNC obráběcích strojů byla od samého začátku realizovaná ve dvou jazykových mutacích. Pro rok 2014 v českém a o rok později v anglickém jazyce – vydaná při příležitosti světové výstavy obráběcích strojů EMO Milano 2015. 

Byl tak publikován v České republice i v její historii dosud nevídaný komplet co se týče rozsahu a pojetí odborné publikace věnované problematice obráběcích strojů. Tento počin našemu vydavatelství MM publishing obrovským způsobem zvýšil profesní a odborný kredit. Velký dík patří jak celému autorskému kolektivu prof vedením prof. Marka, tak grafikovi Petru Židlickému, ale především paní překladatelce Mgr. Ivici Klepšové z Hulína.

Odborné kapitoly byly podrobeny čtyřem vědeckým posudkům - prof. Legutko (Poznaň, Polsko), prof. Demeč (Košice, Slovensko), prof. Pilc (Žilina, Slovensko) a prof. Kolíbal (Brno, Česká republika). Všichni čtyři renomovaní odborníci udělili publikaci nejvyšší hodnocení. 

Za všechny vybíráme závěr hodnocení prof. Legutky z univerzity v Poznani.

Prof. DSc. PhD. MSc. Eng. Stanislaw Legutko, Prof. h. c.

"The presented professional monograph Design of CNC Machine Tools, of the team of authors under the leadership of Prof. Dr. Ing. Jiri Marek is highly successful publication and as its two previous editions, will reach the wide readership among both students and their teachers, as well as in the production practice. It will surely attract also professional from different areas, who will want to familiarize in the area of machine tools. I highly appreciate the intention of the authors to publish the book in English language and provide the required information to essentially wider professional public. On the basis of this opinion, I recommend this book to issue as a professional monograph."

Introductory word

The idea to publish the book about CNC machine tools originated in 2005. It is true, that older editions of books by Prof. Houša, Prof. Breník and Prof. Píč existed, but these were not able logically to cover the rapid development which occurred and which has been still occurring, when CNC machine tools are put into operation. Prof. Marek was writing and compiling this book for more than one year. His aim was to collect in one volume the essential treatises on the topics, which parts a CNC machine tool consists of and which main assembly groups a CNC machine tool has available. All of these facts were then demonstrated on various types of CNC machine tools. Ing. Dvořák was then the courageous man who made the decision to publish this book in 2006. He and his people devoted a great part of time to the creation of the first edition of this book. The book was published in 2000 copies and it was sold out during a short time period. 

The second completely remade edition followed in 2010. Other co-authors were invited to create the book and the work was also sold in the electronic version. The second edition was also published in 2000 copies and it was also sold out completely. Nevertheless, none of the participants suspected at that time, that the team of authors will stand on the threshold of the third edition after a relatively short time period and that the technical public is interested in this topic so much.

Third edition - innovative structure 2015. The main author, professor Marek has again decided to remake the third edition completely and to give another structure to the book, the structure which shall comply with modern time. The book is understood as „Designing House of CNC Machine Tools“ and its particular sections are divided in this way too.


Design of CNC Machine Tools preview