Témata
Reklama

Platforma Voice of the Machine jako klíčová součást strategie pro digitální transformaci

Jde o koncept technologií poskytujících otevřená, vzájemně spolupracující a strukturovaná řešení IIoT (Industrial Internet of Things) pro digitalizaci strojních zařízení na úrovni komponent pro systémy řízení pohybu.

Jednou z největších a zásadních změn v průmyslové výrobě je rozšíření senzorů na všech typech průmyslových zařízení, od šroubení, hadic a trubek až po čerpadla, motory, pohony a filtry. Data z těchto snímačů vytvářejí obrovskou příležitost k tomu, aby se změnil způsob provozu a údržby průmyslových zařízení. Přesto ale byly tyto příležitosti doposud do značné míry nerealizované. Zabezpečené protokoly, bezpečnostní omezení a obrovský objem generovaných dat bránily uživatelům pokrýt tuto oblast, která je nutná k předvídání poruch a k optimalizaci výkonu na úrovni komponentů.

Reklama
Reklama
Společnost Parker Hannifin, globální lídr v oblasti technologií řízení pohybu, proto představila platformu Voice of the Machine IoT – otevřený, vzájemně spolupracující a strukturovaný koncept propojující produkty a služby.


„Díky velkým technickým znalostem a zkušenostem přesně víme, kam optimálně umístit senzory, jaké údaje se mají shromažďovat a jak je prezentovat odborníkům v oblasti údržby, oprav a provozu tak, aby to pro ně bylo co nejužitečnější,“ vysvětluje Radim Olšovský, technický ředitel Parker Hannifin Czech Republic.
V rámci platformy Voice of the Machine se společnost Parker zabývá problémy, které zákazníkům zabraňují plně využívat IoT ke zlepšení provozních parametrů strojů, aby nedocházelo k neplánovaným prostojům a vysokým nákladům na údržbu napříč průmyslovými aplikacemi. Jsou to i specifika starších zařízení, která nejsou kompatibilní s IoT, chybějí jim statistiky na úrovni komponentů a používají rozdílné komunikační protokoly používané různými dodavateli.

„Uvědomili jsme si také, že naše produkty musí spolupracovat a komunikovat s výrobky jiných výrobců. Jedním ze základních principů naší centralizované iniciativy IoT je, že ´hodnota jakéhokoli IoT řešení musí být přímo úměrná schopnosti vzájemné spolupráce´. Proto používáme otevřenou architekturu založenou na výměně dat, která umožňuje vzájemnou spolupráci s produkty, aplikacemi a platformami třetích stran. Prostřednictvím platformy Voice of the Machine IoT se naši zákazníci dozvědí, jak jejich zařízení fungují na úrovni komponentů, aby mohli zlepšit výkonnost vyšších technologických celků,“ doplňuje Radim Olšovský.

Společnost Parker využívá centralizovaný přístup založený na společných standardech IoT a na osvědčených postupech pro použití ve všech svých produktových skupinách a technologiích. Každý připojený produkt využívá stejné úložiště digitálních služeb na platformě navržené softwarovými odborníky Exosite. Architektura Exosite IoT umožňuje snadné nasazení široké škály různých řešení využívajících jeden balík digitálních služeb pro integraci řešení společnosti Parker s dalšími partnerskými platformami.
„Bezpečnost a snadnost použití jsou další hlavní zásady. Zajistili jsme nejlepší metody šifrování při přenosu a ukládání dat, abychom vytvořili bezpečný systém typu end-to-end a využili jsme společné vizualizační schéma, které zajistí konzistentní výsledky v našich řešeních,“ dodává Olšovský.

Strategie Voice of the Machine je implementována v široké škále produktů společnosti Parker:

Propojený systém výroby stlačeného vzduchu v továrně

Ve výrobě je stlačený vzduch rozhodujícím faktorem pro udržení výrobních linek v provozu. Systém výroby stlačeného vzduchu doplněný o IoT přináší zákazníkovi možnost kontinuálního monitorování stavu a prediktivní údržby pro tovární systémy rozvodu stlačeného vzduchu.

Elektrohydraulické řízení

Řešení IQAN společnosti Parker integruje inteligentní hydraulické komponenty s elektronickým řídicím hardwarem a softwarem pro vytvoření uceleného digitálního systému. S IQAN Connect je optimalizován výkon zařízení a zjednodušen vzdálený přístup pro výrobce strojů a zařízení a správce vozových parků.

Sledování a správa majetku

Parker Tracking System (PTS) je inovativním řešením v označování a správě majetku, který se zaměřuje na komponenty, které jsou vystaveny extrémnímu opotřebení a jsou kritické z pohledu zachování funkcionality celého stroje. Jejich sledování umožní zajištění nové úrovně produktivity, efektivity a spolehlivosti. Systém PTS dokáže zajistit podrobné údaje o místu provozu, ukládat historii a výsledky inspekcí, plánovat výstrahy a upozornění pro MRO (údržba, opravy a provoz).


-EB-
Zdroj: Tisková zpráva. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit