Témata
Reklama

Seminář na podporu vědy a dva konkrétní projekty

V polovině července se na půdě pražské fakulty architektury ČVUT uskutečnil seminář na téma Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Seminář byl organizován Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž.

Reklama
Reklama
V úvodu celodenního semináře představila předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková pořadatele, poděkovala všem zúčastněným a přivítala hlavního řečníka Paola Cesariniho, vedoucího oddělení státní podpory pro vědu a výzkum, inovace a risk kapitál Evropské komise. Ten následně absolvoval dvě vystoupení. První příspěvek poskytl pohled na postup a stav přípravy nového rámce pro státní podporu pro nadcházející období, včetně obecného nařízení o blokových výjimkách. Druhá část vystoupení nabízela cenné příklady z praxe a upozornění, co mohou nejnovější rozhodnutí v oblasti výzkumu a vývoje znamenat.

Návštěvníci semináře se ovšem mohli seznámit i s dobrými příklady. Za všechny snad dva zajímavé projekty podporované TA ČR. První z nich navazuje na již existující spolupráci výrobních podniků a organizací zabývajících se výzkumem: jedná se o Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) a jeho činnost koordinovanou ze Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Bude trvat až do roku 2019.

„Posílení konkurenceschopnosti České republiky a transfer znalostí mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky v oblasti dopravního strojírenství jsou hlavními cíli projektu CKDV. Aplikovaný výzkum a vývoj realizovaný v rámci patnácti pracovních balíčků se týká mnoha oblastí – od podvozků, přes interiéry a zabezpečovací a brzdové systémy až po legislativní otázky,“ vysvětlují zástupci firmy a poukazují na své první úspěchy. Jako příklad uvádějí jednoho z účastníků projektu, který vyhrál v Německu tender na dodávku šesti moderních vysokokapacitních dvoupodlažních souprav včetně šesti lokomotiv 109 E.

Druhým neméně zajímavým projektem se představuje Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Jedná se o inovaci v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory, o snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, o komfortní jízdy a interakci s infrastrukturou. Experti se v jeho rámci drží 27 propojených pracovních balíčků. Vědecké týmy navíc s cílem zvýšit konkurenceschopnost vozidel i na rozvojových trzích spolupracují se soukromým sektorem zastoupeným čelními technologickými firmami.

„V českém kontextu se jedná o zcela unikátní spolupráci, která symbolicky navazuje na tradici práce konstruktéra Josefa Božka. Sledujeme cíl vylepšit vozidla, pokud jde o jejich užitnou hodnotu pro zákazníky a společnost celkově. Děje se tak konkrétně snížením spotřeby fosilních paliv a emisí CO2 do pěti let o pět procent s následným dalším snižováním pro pohod spalovacími motory a o 50 procent pro spalovací motory na obnovitelná paliva a elektromobily,“

vysvětlují zástupci centra. Experti se podle svých slov soustřeďují nejen úsilí na maximalizaci bezpečnosti, pohodlí a rozkoše z jízdy pro zákazníky různého věku a zvyklostí, ale berou ohled také na nutnost pružně přizpůsobovat nová řešení proměnlivým požadavkům legislativy, nemluvě o snaze zvýšit konkurenceschopnost.

Další projekty a přepis přenášek je možné shlédnout na stránkách TA ČR www.tacr.cz.

-vru-

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit