Témata
Reklama

Schaeffler ponúka aj tento rok duálne vzdelávanie vrátane nového odboru pre potreby projektov elektromobility

Do polovice marca prijíma Schaeffler v Skalici a Kysuckom Novom Meste prihlášky do stredoškolského duálneho systému vzdelávania pre školský rok 2021/2022. Popri tradičných odboroch mechanik mechatronik a mechanik nastavovač je v rámci kysuckého závodu atraktívnou novinkou odbor špecialista na automatizáciu a e-mobilitu, ktorý bol vytvorený špeciálne pre potreby nových projektov elektromobility.

„V aktuálnej situácii súvisiacej s pandémiou zažívame veľa vecí inak ako obvykle. Štandardne oslovujeme žiakov základných škôl pestrou paletou exkurzií a rôznych druhov prezentácií. Keďže rozvoj mládeže v technických disciplínach je jednou z našich priorít, vynašli sme sa i v tejto komplikovanej dobe a zrealizovali sme online Deň otvorených dverí pre odbory nášho duálneho systému,” povedala Elena Kolínková, vedúca personálneho oddelenia Schaeffler Slovensko. Zo strany Schaeffleru platí stále rovnaká ponuka ako v uplynulých rokoch. Slovenské závody môžu prijať dokopy 84 úspešných uchádzačov.

Garancia kvality vzdelania z Nemecka

Vyučovanie prebieha podľa najmodernejších konceptov na báze nemeckého technického vzdelávania, ktoré patrí k najvyspelejším na svete. Ako silná stránka Schaeffler duálneho systému je vnímané najmä efektívne spojenie medzi teóriou a praxou. „Kontinuálne je každý rok vylepšovaný podľa najnovšieho technologického vývoja a aj na základe spätnej väzby podnikových oddelení, aby absolventi mali naozaj praktické znalosti“, hovorí Andrea Tuchyňová, vedúca školiaceho centra Schaeffler Kysuce. Spoločnosť strategicky myslí na výchovu svojich budúcich odborníkov, čím v dlhodobom horizonte minimalizuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Moderné technológie a veľa benefitov

Spoločnosť má v rámci duálneho systému pripravený balík benefitov, žiaci dostávajú štipendium, pracovné pomôcky, firma im organizuje rôzne vzdelávacie, ale aj voľnočasové aktivity. Každý, kto sa osvedčí, automaticky dostane pracovnú ponuku. Žiaci získavajú počas praxe skúsenosti na rôznych podnikových oddeleniach, stretávajú sa s rôznymi druhmi moderných prístrojov. „U nás v školiacom centre máme tie najnovšie technológie a zariadenia digitálneho podniku, vďaka ktorým som sa naučil veľa užitočných vecí, napríklad o robotike,“ vyjadril sa Tomáš Urbaník, dualista Schaeffler Kysuce. Zvyšujúca sa digitalizácia je zrejmá, implementované sú rôzne digitálne formy (e-learningy, live online tréningy, virtuálna a rozšírená realita), používajú sa tablety a ďalšie interaktívne pomôcky. „Keď sa naši dualisti zapoja do pracovného života, majú už všetky potrebné profesionálne zručnosti,“ hodnotí Miroslav Záluby, vedúci školiaceho centra Schaeffler Skalica. Od uchádzačov sa očakáva záujem o techniku, inovatívnosť, tímovosť a chuť učiť sa. Dôležitá je tiež kultúrna otvorenosť, pretože sa stanú súčasťou celosvetového technologického koncernu.

E-mobilita už aj v duále

Závod v Kysuckom Novom Meste dostal od nemeckej centrály dôveru v rámci projektov elektromobility, v roku 2020 začal vyrábať elektrické osi pre vozidlo s elektrickým pohonom a aktuálne sa finalizuje nábeh výroby ďalšieho produktu. Produkcia v rámci elektromobility je špecifická a pracovníci musia získavať nové zručnosti. Z toho dôvodu bol v rámci duálneho systému vytvorený nový odbor. Študenti budú získavať poznatky z moderných informačných a komunikačných technológií a budú riešiť praktické úlohy v rôznych oblastiach spoločnosti.

Duálne vzdelávanie začalo fungovať v slovenských závodoch Schaeffler v roku 2015, aktuálne ho navštevuje takmer 300 študentov. Doteraz duálny systém Schaeffleru vyprodukoval 120 absolventov. V prípade ďalšieho záujmu prihlášku nájdete na stránke www.dualskalica.sk a www.dualkysuce.sk.


Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy společnosti Schaeffler. Obrázky: Schaeffler

Firmy
Související články
Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Související články
Znal je již Napoleon a dá se s nimi i hnojit

Před více než dvěma staletími spatřil tento vynález světlo světa a dodnes hraje nezastupitelnou roli v naší každodennosti. Řeč je o bateriích. Jejich objevitelem je italský fyzik Alessandro Volta, na jehož počest slavíme 18. února, v den vynálezcových narozenin, Mezinárodní den baterií. Jaká tajemství se skrývají pod jejich tvrdou „slupkou“ a které interesantní příběhy jsou s vývojem baterií spojeny? 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Roboty na farmě – chytrý monitoring rostlin

Robotizace a umělá inteligence proniká už i do českého zemědělství. Čeští agronomové, IT specialisté a vědci spolupracují na vývoji robotického monitorovacího systému, který je schopen automaticky odhalovat škůdce na rostlinách ve skleníku, předpovídat kvalitu sklizně a zjišťovat případné nedostatky v pracovních harmonogramech pěstitele.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit