Témata
Reklama

Další krok ke zvýšení efektů aplikovaného výzkumu

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž nového programu GAMA, jehož cílem je podpora aplikovaného výzkumu v ČR. První podprogram nového programu GAMA je svou koncepcí zcela novým typem podpory, která umožní ověřit již ve výzkumné organizaci potenciál daného projektu z pohledu jeho aplikovatelnosti, realizovatelnosti, účelnosti či efektů. Novinkou je i způsob financování.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. ledna 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

„Program Gama je novým a doufáme, že bude efektivním nástrojem pro úspěšnou proměnu myšlenek, záměrů a výsledků výzkumu na konečné výrobky či technologie, které bude možné prakticky využít,“ řekla předsedkyně TA ČR Ing. Rut Bízková.

Reklama
Reklama
Zjednodušení schéma financování GAMA/podprogram 1

V této veřejné soutěži bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce 15 mil. Kč. Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 21 mil. Kč, nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 100 % celkových uznaných nákladů.

Významnou odlišností je způsob financování jednotlivých projektů v rámci prvního podprogramu programu GAMA. Kompetence, tedy zodpovědnost i kontrola nad finančními toky se přesouvá o stupeň blíže k realizátorům projektů. Výzkumné organizace prokáží Technologické agentuře, že splňují všechny technické a organizační podmínky pro to, aby byly schopny vybrat nejlepší nápady, které vznikly v této organizaci a mohou vést k užitečnému výsledku. Na základě tohoto prokázání dostanou z TA ČR finanční prostředky do svého vnitřního fondu. Z tohoto fondu pak budou podporovat jednotlivé projekty uvnitř organizace.

Předpokládáme, že průměrná výše prostředků bude 4 mil. Kč na rok pro jednu organizaci, která podpoří 4-5 projektů s průměrnými náklady 800 tis.Kč na projekt. Výhodou je urychlení rozhodovacích procesů a fakt, že know-how zůstává plně pod kontrolou výzkumné organizace.

Více na www.tacr.cz

Reklama
Firmy
Související články
Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit