Témata
Reklama

Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci se konference nemohla konat v Praze, jak bylo plánováno, ale přenesla se výhradně do on-line prostředí. I v této formě vytvořila konference jedinečnou příležitost pro virtuální setkání předních výzkumných pracovníků z oblasti teplotního chování a přesnosti obráběcích strojů. Hlavní témata letošní konference se zaměřovala nateplotní interakci mezi strojem, nástrojem a obrobkem, testovací a simulační metody, kompenzace a korekce teplotních chyb a zlepšení teplotní stability obráběcích strojů prostřednictvím strukturálních optimalizací. Vysoký zájem o konferenci potvrdila účast více než 80 odborníků z celkem 12 zemí celého světa. Zaznělo 41 odborných příspěvků, na které navázal prostor pro vzájemné diskuze.

Vyzvané příspěvky, které představili špičkoví zástupci akademické sféry i průmyslu, nastavily vysokou úroveň celé konference. Prof. Steffen Ihlenfeldt (Technická univerzita v Drážďanech, Německo) přednesl příspěvek na téma teplotně-energetické konstrukce strojů. Příspěvek prof. Konrada Wegenera (ETH Zürich, Švýcarsko) byl zaměřen na aktuální témata v oblasti tepelných kompenzací obráběcích strojů. Prof. Atsushi Matsubara (Univerzita Kyoto, Japonsko) ve svém příspěvku hovořil o konstrukčních a vývojových řešeních teplotního chování vřeten. Aktivní teplotní kompenzace v reálném průmyslovém prostředí prezentoval Ing. Vojtěch Frkal (Toshulin, Česká republika) a Dr. Ondřej Uher (Compo Tech Plus, Česká republika) představil využití kompozitních materiálů pro stavbu teplotně stabilních prvků výrobních strojů.

Konferenční příspěvky představily výsledky řešení řady dlouhodobých výzkumných záměrů, také ale řadu praktických zkušeností i vizí do budoucna. Poskytly cenný zdroj informací a podpořily vytváření osobních odborných vazeb. Většina příspěvků bude publikována v MM Science Journal.

Program konference byl rozdělen do šesti sekcí: 

Zlepšení tepelné odolnosti obráběcích strojů prostřednictvím konstrukčních změn | Tato sekce se věnovala problematice optimalizace konstrukce obráběcích strojů, komponent a tekutinových systémů, které představují významné zdroje nežádoucích teplotních deformací obráběcích strojů.

Zkušební a simulační metody k identifikaci teplotních chyb | Presentovány byly experimentální strategie a techniky pro analýzu teplotního chování výrobních strojů.

Kompenzace a korekce teplotních chyb | Odborné příspěvky v této sekci představily výzkum v oblasti vývoje spolehlivých a modelů a jejich parametrů pro aktivní kompenzace tepelných chyb obráběcích strojů. 

Modelování a simulace | Samostatná sekce představila využití pokročilých postupů matematického modelování a simulací pro zdokonalenou podporu porozumění teplotního chování stroje a kompenzace teplotních chyb.

Teplotní interakce mezi obrobkem, nástrojem, strojem | Příspěvky v této sekci se zaměřovaly na vliv řezného procesu jako významného zdroje tepla na tepelné dilatace řezného nástroje a obrobku.

Referenční obrobky a hodnocení | Několik příspěvků bylo presentováno v oblasti problematiky evaluace přesnosti strojů a chyb obrábění pomocí speciálně vyvinutých referenčních obrobků a strategií měření. 

Konference ICTIMT 2021 se zabývala širokým rozsahem témat z oblasti teplotního chování strojů a teplotních chyb obrábění. (Zdroj foto: RCMT)

Třetí ročník konference ICTIMT se bude konat v roce 2023 v Drážďanech. 

Matěj Sulitka

Vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze. Specializuje se na výpočty, simulace CNC obrábění, krytování strojů a dále je vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů.

Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit