Témata
Reklama

Novinky ve zkoumání využití plazmatu

Nové metody pro úpravu povrchů nejrůznějších materiálů vyvíjejí vědci z centra, které vzniklo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Centrum pro výzkum plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav materiálů poskytne firmám novou technologii, která bude místo doposud používaných chemikálií, využívat speciální elektrické výboje. Tyto postupy najdou podle informací zástupců centra uplatnění jak v textilním, sklářském či automobilovém průmyslu a dalších tradičních odvětvích, tak při výrobě high-tech produktů, jako jsou například solární články.

Reklama
Reklama
„Vyvinuli jsme technologii umožňující nahradit chemikálie, které se používají při úpravě materiálů, speciálními elektrickými výboji generujícími tzv. studené elektrické plazma. Metoda je univerzální a má široké uplatnění v mnoha odvětvích,“ upřesňuje ředitel projektu profesor Mirko Černák z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Na vznik Centra pro výzkum plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav materiálů získala univerzita téměř 220 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a díky těmto penězům mohou vědci pořizovat i přístrojové vybavení pro rozvoj dalších aplikací, především pro český průmysl. „Plazma by v budoucnu mohlo nahradit dosud používané chemické látky, jejichž využití způsobuje firmám vysoké náklady spojené s dopravou a následnou likvidací toxického odpadu. Například při výrobě plsti ve firmě Tonak se používají žíravé kyseliny. My je díky naší patentované metodě dokážeme nahradit působením plazmatu, které jsme schopni vyrobit jen ze vzduchu,“ vysvětluje profesor Černák.

Technologie může být podle jeho slov navíc začleněná přímo do stávajících výrobních linek. Výhodou jsou i nízké náklady, bezpečnost a minimální nároky na obsluhující personál. Měla by být tedy ekonomicky i ekologicky výhodnější a mohla by nabídnout i další přidanou hodnotu v podobě zvýšené kvality. Kromě investic do přístrojového vybavení, které bude sloužit pro další vývoj původní technologie objevené Černákovým týmem, budou evropské peníze sloužit i pro nákup plazmových zařízení. „Budeme poskytovat expertizy, porovnávat a vyhledávat nejvýhodnější technologie,“ zdůraznil Černák. Do výzkumu se zapojí i studenti doktorských programů. Přístrojové vybavení využijí také vědci z jiných ústavů fakulty, například geologové či chemici.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit