Témata

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní nepřipravenost absolventů, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.

Společnost Aveflor se školami spolupracuje dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientuje zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňuje jim v provozu absolvovat školami požadovanou praxi. (Zdroj: Aveflor)

Zatraktivnění technických oborů

Zaměstnavatelům v České republice chybějí zejména technicky vzdělaní pracovníci, a to na všech stupních vzdělání. Scházejí jim zaměstnanci vyučení v řemeslných oborech, středoškoláci i vysokoškoláci. Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém jejich nedostatku. Pokud se firmám podaří představit žákům a studentům dostatečně atraktivně zajímavé technologie, podpoří jejich chuť věnovat se profesně technickým oborům.

Některé firmy to už dělají

„Se školami spolupracujeme dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientujeme zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňujeme jim v našem provozu absolvovat školami požadovanou praxi,“ říká Jan Zubatý, ředitel společnosti Aveflor. „Také podporujeme podchycení mladých talentů, takže již mnoho let finančně sponzorujeme akci "Hledáme mladého chemika" z řad základních škol ve spolupráci se SPŠCH Pardubice a s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tento prospěšný projekt se snaží získat více adeptů chemie k jejímu studiu.“

Společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. (Zdroj: Accenture)

Absolventi získají lepší možnosti

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami přinese efekt na mnoha stranách. Není jen cestou, jak zlepšit praktické znalosti žáků a studentů. Pomáhá čerstvým absolventům také získat lepší startovní pozici na trhu práce.

„Čerstvým absolventům se opět ztížila situace při nástupu do prvního zaměstnání. Počet nezaměstnaných lidí do 24 let stoupl meziročně o více než 30 %. Bojovat o pozice navíc musejí i se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli koronaviru přišli o práci,“ upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Pokud se absolvent může prokázat absolvovanou praxí, pro personalistu je to znamení, že je aktivní, je schopný fungovat v pracovním procesu. Ideální je samozřejmě situace, kdy si žák nebo student vybere praxi tak dobře, že se posléze zajímá v dané firmě o zaměstnání.“

Vysokoškolské prostředí bývá líhní nových firem. Příkladem je úspěšný brněnský start-up zaměřený na praktické aplikace umělé inteligence Pekat Vision. (Zdroj: Pekat Vision)

Například společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. „Studentům posledních ročníků vysokých škol, zejména technického a ekonomického směru, nabízíme stážový program, v jehož rámci mají možnost stát se security specialisty na poloviční úvazek. Po absolvování přijímacího procesu mohou už v době studií nastoupit do společnosti Accenture na poloviční úvazek, a po dokončení vysoké školy pak v případě zájmu pokračují v plnohodnotném režimu. V současné době mohou najít uplatnění například v Cyber Fusion centru, které z ČR zajišťuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro firmy po celém světě,“ říká manažer náboru Accenture v ČR Petr Bujalka.

Jde o víc než jen o praxi

Spolupráce firem se školami ale nespočívá jen v poskytnutí praktických zkušeností. S vysokými školami a jimi zřizovanými institucemi firmy spolupracují i na výuce a vývoji. Také investují do různých stipendijních pobytů, rozšiřování odborného vzdělávání pedagogů, poskytují školám technologie, vybavují učebny a jejich odborníci na školách vyučují či přednášejí.

Česká IT společnost Mibcon již několik let spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také Fakultou dopravní a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Odborníci ze společnosti Mibcon se na školách věnují hlavně přednáškové činnosti. „Hlavní cíl je uvést mladé lidi do praxe, na trh práce, seznámit je s aktuálními technologiemi. Spatřujeme v tom společenský přínos na jednu stranu, a na druhou se samozřejmě snažíme vyvolat zájem o námi využívané technologie u mladých talentů,“ říká Antonín Cihlář, ředitel poradenství společnosti Mibcon. V Děčíně navíc společnost založila vývojové centrum "mib:lab", kde se studenti mohou zapojit do práce na reálných projektech a po ukončení školy pak na tuto činnost plynule navázat už jako konzultanti.

Spolupráce společnosti Aveflor s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd Praha, jmenovitě jejich pracovištěm Algatech Třeboň, přinesla patent na ojedinělou technologii protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas. (Zdroj: Aveflor)

V neposlední řadě je nutné zmínit i společný vývoj nebo pomoc s uvedením výsledků primárního výzkumu do praxe – a to nejen ve spolupráci se školami, ale i vědeckými pracovišti. „Pro nás je spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti opravdu zásadní a vnímáme ji jako oboustranně prospěšnou. V rámci výzkumu a vývoje nových technologií zabezpečujících ochranu roušek pro jejich vícenásobné použití jsme navázali spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Momentálně nám jde zejména o komercializace jimi vyvinutých novinek v oboru textilního průmyslu a farmacie. Spolupracujeme také s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd Praha, jmenovitě jejich pracovištěm Algatech Třeboň. Spolu s nimi jsme získali patent na ojedinělou technologii protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas,“ uvádí konkrétní výsledky spolupráce společnosti Aveflor s akademickou sférou Jan Zubatý.

Vysokoškolské prostředí bývá i líhní nových firem. Příkladem je úspěšný brněnský start-up zaměřený na praktické aplikace umělé inteligence Pekat Vision, který je spojený s Fakultou informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. „Po garážových začátcích se naše firma přestěhovala do vědeckotechnického parku CERIT, který provozuje Fakulta informatiky na brněnském Králově Poli. Pomohla nám nejen možnost spolupráce se špičkovými pracovišti na Fakultě informatiky, ale začali nás jinak vnímat i potenciální investoři. Také spolupracujeme se studenty univerzity. Ti v kooperaci s našimi pracovníky na denní bázi provádějí tréninky různých neuronových sítí a testy proveditelnosti zákazníkům,“ říká Petr Šmíd, zakladatel společnosti Pekat Vision.

Zdroj: Tisková zpráva Aspen. Zpracováno redakcí.

Související články
Ocenění za design pro výkonné čtyřosé roboty

Jedním z letošních vítězů designové soutěže Red Dot Design Award 2021 v kategorii Product Design se stala řada průmyslových robotů Stäubli TS2. Tyto roboty se tak kromě vysokého výkonu, přesnosti a spolehlivosti nyní mohou pochlubit i oceněním za design.

Výroba elektrolytu pro lithium-iontové baterie v Evropě

Společnost Lanxess, výrobce speciálních chemikálií, vidí v elektromobilitě velký potenciál. Svou vizi o elektromobilitě jako hlavní příležitosti růstu na trhu podpořenou založením iniciativy pro e-mobilitu a oběhové hospodářství nyní ještě potvrzuje navázáním spolupráce s čínským výrobcem lithium-iontových baterií, vodivých solí a elektrolytu Guangzhou Tinci Materials Technology (Tinci). Od příštího roku bude ve svém závodě v Leverkusenu (Kolín nad Rýnem) pro společnost Tinci vyrábět elektrolyt do baterií pro elektromobily.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Související články
Vysoce přesná válečková vedení pro bezhrotou brusku

Nová bezhrotá bruska Tschudin Cube 350 využívá válečková vedení NSK řady RA s nízkým třením a vysokou tuhostí, která pomáhají vytvářet vynikající úroveň kvality povrchu obrobků. Bruska Cube 350 od firmy Tschudin pracuje metodou bezhrotého broušení válcových ploch a díky inovaci konstrukce umožňuje instalovat několik strojů těsně vedle sebe. Kromě vysoké přesnosti umožňuje stroj dosáhnout velmi krátké doby seřízení při změně produkce, což umožňuje nákladově výhodné obrábění malých sérií obrobků.

Související články
Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Roboty v boji s koronavirem

V době koronavirové pandemie dochází k omezování výroby v řadě oborů. Některé společnosti však svoji výrobní kapacitu právě nyní potřebují navýšit. Jde například o výrobce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. V situaci, kdy je nutno omezovat kontakty mezi lidmi, nemůže manuální výroba zvýšené požadavky splnit. Pomoci mohou roboty od společnosti Kuka, a to jak ve výrobě, tak v testovacích laboratořích.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: březen 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl z únorových 56,5 bodu na 58 v březnu. Aktuální hodnota indexu signalizovala prudké zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru a byla nejvyšší za více než tři roky. Data za březen 2021 byla nashromážděna mezi 12. a 23. 3. 2021.

Sofistikovaná fasáda budoucnosti

Vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. To je cílem, na který se v rámci mezinárodního projektu Powerskin+ zaměřuje ČVUT UCEEB.

Společnost NSK dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro

Společnost NSK Ltd. dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro (dále B&K
Vibro), která se zabývá vývojem systémů pro sledování stavu
strojů a zařízení (CMS, Condition Monitoring System).
Monitorování stavu je proces kontroly fyzikálních veličin stroje
nebo zařízení, jako jsou vibrace nebo teplota, jehož účelem je
určení změn, které naznačují vznikající poruchu. Monitorování
stavu stroje v průběhu jeho provozu umožňuje naplánovat údržbu
nebo přijmout opatření, která zabrání závažnému selhání.
Akvizice společnosti B&K Vibro společností NSK urychlí rozvoj
obchodní platformy NSK na rostoucím trhu CMS.

Tiché a úsporné pohony pro malé ventily

Servopohony SSA pro malé ventily od společnosti Siemens získaly nové funkce. Díky kompatibilitě se sběrnicovým systémem KNX lze tyto servopohony zapojit do struktury inteligentního řízení budov. Dalšími přednostmi těchto zařízení z rodiny Smart Infrastructure jsou snadná instalace a tichý a úsporný provoz.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit