Témata
Reklama

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Letos poprvé vyjdou z posledních ročníků odborných škol absolventi, kteří nebudou mít praxi ve firmách. Tento fakt ještě umocní nepřipravenost absolventů, o níž se hovoří již mnoho let. A nejde jen o odtrženost výuky od praxe. Problém spočívá v tom, že na většině škol je stále zakořeněný rigidní způsob výuky, kdy se žákům předávají znalosti, nikoli zkušenosti. Chybí rozvoj dovedností žáků jejich vzájemnou spoluprací a komunikací, samostatným řešením problémů, prezentací či pěstováním kritického myšlení.

Společnost Aveflor se školami spolupracuje dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientuje zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňuje jim v provozu absolvovat školami požadovanou praxi. (Zdroj: Aveflor)

Zatraktivnění technických oborů

Zaměstnavatelům v České republice chybějí zejména technicky vzdělaní pracovníci, a to na všech stupních vzdělání. Scházejí jim zaměstnanci vyučení v řemeslných oborech, středoškoláci i vysokoškoláci. Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém jejich nedostatku. Pokud se firmám podaří představit žákům a studentům dostatečně atraktivně zajímavé technologie, podpoří jejich chuť věnovat se profesně technickým oborům.

Reklama
Reklama

Některé firmy to už dělají

„Se školami spolupracujeme dlouhodobě, jako firma zaměřená na farmaceutickou výrobu se orientujeme zejména na studenty z oborů farmacie a chemie. Umožňujeme jim v našem provozu absolvovat školami požadovanou praxi,“ říká Jan Zubatý, ředitel společnosti Aveflor. „Také podporujeme podchycení mladých talentů, takže již mnoho let finančně sponzorujeme akci "Hledáme mladého chemika" z řad základních škol ve spolupráci se SPŠCH Pardubice a s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Tento prospěšný projekt se snaží získat více adeptů chemie k jejímu studiu.“

Společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. (Zdroj: Accenture)

Absolventi získají lepší možnosti

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami přinese efekt na mnoha stranách. Není jen cestou, jak zlepšit praktické znalosti žáků a studentů. Pomáhá čerstvým absolventům také získat lepší startovní pozici na trhu práce.

„Čerstvým absolventům se opět ztížila situace při nástupu do prvního zaměstnání. Počet nezaměstnaných lidí do 24 let stoupl meziročně o více než 30 %. Bojovat o pozice navíc musejí i se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli koronaviru přišli o práci,“ upozorňuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Pokud se absolvent může prokázat absolvovanou praxí, pro personalistu je to znamení, že je aktivní, je schopný fungovat v pracovním procesu. Ideální je samozřejmě situace, kdy si žák nebo student vybere praxi tak dobře, že se posléze zajímá v dané firmě o zaměstnání.“

Vysokoškolské prostředí bývá líhní nových firem. Příkladem je úspěšný brněnský start-up zaměřený na praktické aplikace umělé inteligence Pekat Vision. (Zdroj: Pekat Vision)

Například společnost Accenture nabízí studentům možnost už v době studií na částečný úvazek pracovat v mezinárodním kolektivu. „Studentům posledních ročníků vysokých škol, zejména technického a ekonomického směru, nabízíme stážový program, v jehož rámci mají možnost stát se security specialisty na poloviční úvazek. Po absolvování přijímacího procesu mohou už v době studií nastoupit do společnosti Accenture na poloviční úvazek, a po dokončení vysoké školy pak v případě zájmu pokračují v plnohodnotném režimu. V současné době mohou najít uplatnění například v Cyber Fusion centru, které z ČR zajišťuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro firmy po celém světě,“ říká manažer náboru Accenture v ČR Petr Bujalka.

Jde o víc než jen o praxi

Spolupráce firem se školami ale nespočívá jen v poskytnutí praktických zkušeností. S vysokými školami a jimi zřizovanými institucemi firmy spolupracují i na výuce a vývoji. Také investují do různých stipendijních pobytů, rozšiřování odborného vzdělávání pedagogů, poskytují školám technologie, vybavují učebny a jejich odborníci na školách vyučují či přednášejí.

Česká IT společnost Mibcon již několik let spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také Fakultou dopravní a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Odborníci ze společnosti Mibcon se na školách věnují hlavně přednáškové činnosti. „Hlavní cíl je uvést mladé lidi do praxe, na trh práce, seznámit je s aktuálními technologiemi. Spatřujeme v tom společenský přínos na jednu stranu, a na druhou se samozřejmě snažíme vyvolat zájem o námi využívané technologie u mladých talentů,“ říká Antonín Cihlář, ředitel poradenství společnosti Mibcon. V Děčíně navíc společnost založila vývojové centrum "mib:lab", kde se studenti mohou zapojit do práce na reálných projektech a po ukončení školy pak na tuto činnost plynule navázat už jako konzultanti.

Spolupráce společnosti Aveflor s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd Praha, jmenovitě jejich pracovištěm Algatech Třeboň, přinesla patent na ojedinělou technologii protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas. (Zdroj: Aveflor)

V neposlední řadě je nutné zmínit i společný vývoj nebo pomoc s uvedením výsledků primárního výzkumu do praxe – a to nejen ve spolupráci se školami, ale i vědeckými pracovišti. „Pro nás je spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti opravdu zásadní a vnímáme ji jako oboustranně prospěšnou. V rámci výzkumu a vývoje nových technologií zabezpečujících ochranu roušek pro jejich vícenásobné použití jsme navázali spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Momentálně nám jde zejména o komercializace jimi vyvinutých novinek v oboru textilního průmyslu a farmacie. Spolupracujeme také s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd Praha, jmenovitě jejich pracovištěm Algatech Třeboň. Spolu s nimi jsme získali patent na ojedinělou technologii protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas,“ uvádí konkrétní výsledky spolupráce společnosti Aveflor s akademickou sférou Jan Zubatý.

Vysokoškolské prostředí bývá i líhní nových firem. Příkladem je úspěšný brněnský start-up zaměřený na praktické aplikace umělé inteligence Pekat Vision, který je spojený s Fakultou informatiky Masarykovy Univerzity v Brně. „Po garážových začátcích se naše firma přestěhovala do vědeckotechnického parku CERIT, který provozuje Fakulta informatiky na brněnském Králově Poli. Pomohla nám nejen možnost spolupráce se špičkovými pracovišti na Fakultě informatiky, ale začali nás jinak vnímat i potenciální investoři. Také spolupracujeme se studenty univerzity. Ti v kooperaci s našimi pracovníky na denní bázi provádějí tréninky různých neuronových sítí a testy proveditelnosti zákazníkům,“ říká Petr Šmíd, zakladatel společnosti Pekat Vision.

Zdroj: Tisková zpráva Aspen. Zpracováno redakcí.

Firmy
Související články
Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit