Témata
Reklama

Odborníci informují o revoluci v automobilové výrobě

Hesla jako elektromobilita, autonomní řízení a tzv. big data shrnují podstatný obrat v globálním automobilovém průmyslu, který je doprovázen dalekosáhlými změnami ve výrobě. Proto je tento obrat tak velkou výzvou pro příslušnou oblast strojírenství. Hlavním tématem letošního květnového technologického fóra společnosti Emag proto byla digitální a elektrická revoluce. Jedna z hlavních otázek dvoudenní akce v Salachu zněla takto: Co by měly výrobní podniky nyní udělat, aby byly na tento obrat správně připravené? Rozsáhlý program fóra nabídl individuální odpovědi, včetně mnoha akcí s odborníky z oblasti vědy, ekonomiky a strojírenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Pan Friedemann Lell, jednatel společnosti Emag Salach, přivítal hosty v závodě společnosti v Salachu.„

Předvídat budoucnost není tvou věcí, máš ji však umožnit.“ To jednou řekl francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupery. A právě heslo umožnit bylo také ústředním tématem letošního květnového technologického fóra společnosti Emag. Odborníci z oblasti výzkumu a ekonomiky se ve svých přednáškách zabývali rozsáhlým digitálním obratem, který se týká automobilového průmyslu a také jiných odvětví. Zároveň poukázali na to, jaké úlohy z toho vyplývají pro výrobní průmysl. Odborníci ze společnosti Emag pak také na četných akcích představili nová řešení ve strojírenství, která tento obrat při různých aplikacích podporují. Kromě toho byly naživo předvedeny stroje a probíhal rozsáhlý tematický svět. V této souvislosti byla zajímavá také koncepce celé akce: Toto téma má mnoho aspektů a nemůže poskytnout všeobecná řešení, proto organizátoři zvolili velmi flexibilní přístup: Hosté si mohli z paralelně probíhajících akcí sestavit svůj individuální program a v rámci tematického světa diskutovat s různými odborníky.

E-mobilita přichází - co mohli hosté při zkušební jízdě s různými elektroautomobily zažít také prakticky.


Působivé názory expertů


Hned na začátku byl vrcholem hlavní projev Prof. Matthiase Klingera, vedoucího Fraunhofer-institutu pro dopravní a infrastrukturní systémy. V projevu nazvaném Ekologické zóny a zákazy jízd s dieselovými motory uvedl kromě jiného, že samotný zákaz jízd s dieselovými motory neurychlí rozvoj elektromobility. Jde hlavně o vyvinutí komplexní politiky dopravy. K tomu patří například také inteligentní řízení dopravy, které by umožnilo snížení emisí. Elektromobilita nepotřebuje zákazy jízd, ale novou infrastrukturu dopravy, shrnul pan Klingner. Zajímavá byla také přednáška Prof. Michaela Zäha, vedoucí katedry pro obráběcí stroje a techniku výroby TU Mnichov. Objasnil, jak mohou výrobci obráběcích strojů (a uživatelé) profitovat z tzv. velkých dat a digitálních dvojčat. Prof. Zäh doporučil, aby uživatelé u tématu Průmysl 4.0 nejprve dobře zvážili a v jednotlivých případech rozhodli, co je pro jejich podnik dobré, a toto pak postupně realizovali. Hlavní úlohou strojírenství je nyní zahrnutí aktuálních přístupů informatiky umělé inteligence do nových výrobků jako je monitorování stavu a preventivní údržba, řekl pan Zäh.

Uznávaní odborníci jako např. Prof. Dr. Stefan Bratzel, zakladatel a ředitel automobilového institutu Center of Automotive Management načrtli ve svých přednáškách vývoj automobilové výroby.Druhý den technologického fóra zahájil hlavní přednáškou Prof. Dr. Stefan Bratzel, zakladatel a ředitel Institutu pro automobily Center of Automotive Management. Posluchačům popsal mobilní budoucnost: V roce 2030 bude spalovacím motorem vybaveno již jen 50 procent registrovaných nových vozidel. Elektromobilita tedy bude stále důležitější, dodává pan Bratzel. Podle jeho názoru je stejně důležité také téma propojení, které si v autě vyžaduje nové funkce: Zákazník by mohl ve vozidle využívat na vyžádání různé služby. K tomu by přibyly nové služby mobility, např. „auto jako služba“, kterými by se obchodní modely automobilového průmyslu radikálně změnily, řekl pan Bratzel. V podstatě by to pro automobilový průmysl znamenalo, že si musí vytvořit rozsáhlé technologie v oblasti software a usilovat o spolupráci s velkými firmami, které operují s tzv. velkými daty.
Různé stroje společnosti Emag byly předváděny naživo a v akci a byly detailně vysvětleny přítomnými odborníky.

Digitalizace ve strojírenství

Tato a také další odborné přednášky byly doprovázeny velkým množstvím akcí přítomných odborníků. Ti mimo jiné referovali také o digitalizaci obráběcích strojů, o potenciálu aditivní výroby, výrobních řešeních na klíč pro moderní obrobky elektromotorů a kompletní obrábění komponent pohonů pomocí multitechnologických strojů. Tyto tři akce většinou probíhaly paralelně. Hosté se tedy museli rozhodnout a sestavit si tak svůj denní plán. Kromě toho probíhal v nové výrobní hale společnosti Emag tématický svět, ve kterém odborníci z oboru strojírenství informovali o inovaci virtuální reality Průmyslu 4.0, výrobních systémech a o výrobě elektromotorů. V duchu technologického fóra se mohli hosté zúčastnit také prohlídky závodu a vyzkoušet si jízdu v elektroautech nové generace. K jakému závěru dospěla společnost Emag po ukončení dvoudenního technologického fóra? „Jsme velmi překvapeni pozitivním ohlasem. Mnoho hostů nám potvrdilo, že jsme zvolili ta správná témata. Četné obory digitalizace konec konců pohání naše odvětví a jsou výzvou pro plánovače výroby. Na druhé straně jsme každému z hostů poskytli potřebný volný prostor, aby mohl prodiskutovat vlastní výzvy. Jsme přesvědčeni, že jsme našim zákazníkům mohli poskytnout pomocné informace a podněty,“ dodává pan Friedemann Lell, jednatel společnosti Emag Salach. „Inovační formát akce se se zohledněním těchto aspektů osvědčil. Již nyní se těšíme na příští technologické fórum.

V tématickém světě se vše točí kolem elektromobility, řešeních Průmyslu 4.0 a komplexních výrobních systémů. U veletržních stánků byli jako kontaktní osoby k dispozici odborníci. -MI-


Reklama
Firmy
Související články
Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Sofistikovaná fasáda budoucnosti

Vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. To je cílem, na který se v rámci mezinárodního projektu Powerskin+ zaměřuje ČVUT UCEEB.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výstava Volty v Ostravě již podruhé

Výstavy a veletrhy se v Ostravě pořádají (v jiné podobě než dnes, samozřejmě) již od roku 1362, kdy král Karel IV. vydal ostravským měšťanům povolení pořádat dobytčí trhy. První pavilon pro skutečné výstavy a veletrhy se zde otevřel v roce 1958. Druhý ročník Elektrotechnické výstavy Volty.cz, kterou Ostrava zažila letos začátkem října, se hlásí k tradici technických výstav v Ostravě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit