Témata
Reklama

Stropní podhledy ochladí budovy a ušetří energii

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provedlo pomocí počítačových simulací vývoj a hodnocení tepelně aktivních stropních podhledů, které obsahují materiály schopné měnit skupenství. Modelovány byly jejich chladicí výkony při různém geometrickém uspořádání a sledováno bylo i chování z hlediska prostorové akustiky.

Reklama
Reklama

Stropní podhledy pro administrativní budovy jsou navrhovány především podle požadavků norem, vyhlášek a nařízení vlády na vnitřní prostředí (operativní teploty a teploty vzduchu, rychlosti proudění vzduchu, koncentrace chemických látek, prašnost, osvětlení a akustika). Hlavním důvodem pro použití materiálů schopných měnit skupenství (PCM - Phase Change Materials) je zlepšení vnitřního prostředí budov. Cílem je snížení chladicího výkonu potřebného během letního období.

Jako PCM jsou označovány materiály, které mění skupenství při reálně využitelných teplotách. Pro vnitřní prostředí budov nacházejících se v mírném klimatickém pásu se jedná o rozmezí cca 20 až 25 °C. Přenos tepelné energie nastává při změně stavu, když se PCM ohřeje na teplotu, při které se roztaví. Tehdy absorbuje velké množství tepla, aniž by se jeho teplota zvyšovala a následně funguje jako běžný materiál. Pokud naopak okolní teplota dosáhne bodu tuhnutí PCM, uvolní své uložené teplo. Dokáže přitom uložit nebo uvolnit až čtrnáctkrát více tepla na jednotku objemu než běžné zdivo nebo kámen. Mezi běžně používané patří aplikace PCM do skla, fasád, podlah a stropních podhledů.

Náš tým musel brát v úvahu celou řadu někdy protichůdných požadavků vznášených z hlediska kvality vnitřního prostředí a akustiky, navíc v kombinaci s dalšími limity, jako jsou např. výrobní možnosti, standardní světlé výšky kanceláří a jiná technická i technologická omezení. Například z hlediska přenosu tepla by byla jako obalový materiál pro PCM nejvhodnější kovová síťka, zatímco z pohledu akustické pohltivosti by byla optimální minerální vata atd.

Po řadě kompromisních řešení a optimalizací jsme dospěli k závěru, že nejvhodnějšími materiály pro podhledy s PCM se zdají být děrovaný sádrokarton ve spodní části a tenkostěnný plech v horní části. Tato kombinace by měla vhodně balancovat všechny požadavky v oblasti materiálů, prostorových možností budov, geometrie a prostorového rozmístění s vlivem na proudění vzduchu i akustiku v místnostech.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Implementace inovací napříč obory

Tradiční způsoby práce se mění zejména kvůli stále většímu zapojení moderních technologií a inovačních řešení. Mnoho odvětví se v současnosti nachází na prahu nové éry – dokazují to i nejnovější průzkumy. Podle těch se v Česku chystá v dalších letech investovat do digitalizace 53 % firem a do inovací až 65 %, nejvíce těch průmyslových. Slibují si od toho nejen jejich další růst a udržení kroku s dobou, ale také zvýšení efektivity a produktivity ve spojení se snížením nákladů. Budoucnost českých firem tedy spočívá v inovacích, níže uvádíme několik z nich z různých oblastí podnikání, které se nebály využít příležitosti a nabízí zajímavá řešení.

Chytré domácnosti pro úspory energií

Jedním z nejrychleji rostoucích trhů je trh s chytrými domácnostmi. Podle analýzy GlobalData se dokonce do roku 2025 hodnota chytrých domácností zdvojnásobí na 75 miliard dolarů oproti roku 2020. Kromě toho, že by se investice do chytrých technologií měla uživatelům vrátit v podobě 

Evropská centra pro digitální inovace

K rozvoji a transformaci především malých a středních podniků mají sloužit Evropská centra pro digitální inovace. V evropské výzvě programu Digitální Evropa pro vybudování sítě těchto center uspělo pět českých kandidátů. 

Robotizace stavebnictví v praxi

Automatická silniční fréza je řízena pomocí informací z Digitálního modelu stavby (DiMS). To je další z možností, jak může využití metody BIM zefektivnit a zlepšit práci stavařů. Robotická fréza totiž může pracovat mnohem přesněji, a připravit tak lepší podmínky pro položení asfaltové vrstvy. Díky tomu bude možné zajistit dodržení její tloušťky v celém rekonstruovaném úseku, to znamená také delší životnost opravené silnice. 

Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Znal je již Napoleon a dá se s nimi i hnojit

Před více než dvěma staletími spatřil tento vynález světlo světa a dodnes hraje nezastupitelnou roli v naší každodennosti. Řeč je o bateriích. Jejich objevitelem je italský fyzik Alessandro Volta, na jehož počest slavíme 18. února, v den vynálezcových narozenin, Mezinárodní den baterií. Jaká tajemství se skrývají pod jejich tvrdou „slupkou“ a které interesantní příběhy jsou s vývojem baterií spojeny? 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit