Témata
Reklama

Rozvoj žádného oboru si nelze představit bez sledování vývoje a vzájemné výměny informací. Příležitost seznámit se s novinkami v oboru povrchových úprav měly koncem května firmy pohybující se v této oblasti i odborná veřejnost. Konal se totiž 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001.

První ročník veletrhu pořádaného společností Terinvest, s. r. o., se opravdu vydařil, jak co do počtu vystavovatelů, tak co do počtu návštěvníků. Na výstavní ploše 1860 m2 se sešlo 86 firem z České republiky a Německa.
Odborný, kontraktační veletrh Finet 2001 začal v úterý 29. května a trval tři dny, tedy do čtvrtka 31. května. V této době do Veletržního paláce v Praze, kde se veletrh konal, zavítalo na 3160 návštěvníků.
Odbornou garanci nad novým veletrhem převzali Česká společnost pro povrchové úpravy, Asociace českých a slovenských zinkoven a Asociace výrobců nátěrových hmot ČR. Mediálně byl veletrh zaštítěn časopisy MM Průmyslové spektrum a Povrchové úpravy.
Reklama
Reklama

Progresivní finální technologie

Jako doprovodný program veletrhu proběhl dne 28. května na Fakultě strojní ČVUT v Praze odborný seminář nazvaný Progresivní finální technologie, pořádaný Českou společností pro povrchové úpravy. Jeho cílem bylo informovat účastníky o nejnovějších technologiích a trendech v oblasti finálních technologií a také zprostředkovat kontakty mezi firmami v této oblasti působících. V programu semináře byla například témata: normy a legislativa v oboru povrchových úprav, nové práškové materiály, nátěrové systémy pro náročné podmínky a další.

Zlatý Finet 2001

U příležitosti 1. ročníku veletrhu Finet proběhla soutěž o nejlepší exponát "Zlatý Finet 2001". Hodnotitelská komise pod vedením doc. ing. Vladimíra Mejty, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická Praha) ve složení ing. Zdeněk Tůma (Asociace výrobců nátěrových hmot ČR), ing. Michael Bartl (Asociace českých a slovenských zinkoven), Stanislav Zeman (Povrchové úpravy) a ing. Daniel Sittek (MM Průmyslové spektrum) hodnotila dne 29. května celkem 19 přihlášených exponátů. Po důkladném zvážení bylo uděleno ocenění "Zlatý Finet 2001" následujícím exponátům:
CMI 700
Stolní měřicí přístroj umožňující měření tlouštěk vrstev na velmi malých dílcích. Vystavovatel: NATIS, s. r. o., Kroměříž.
Injektor k míchání kapalin SER-Ductor
Systém umožňující intenzivní promíchávání lázní při značném snížení nákladů. Vystavovatel: M.A.G. Galvanochemie, a. s., Jablonec nad Nisou.
Durokor JŠ
Jednovrstvá vodou ředitelná barva 1K PUR. Vystavovatel: Color Spectrum, a. s., Hodonín.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo tentýž den v příjemném prostředí Pizzeria Fattoría v těsné blízkosti Veletržního paláce.
Závěrem je možné říci, že Finet 2001 splnil to, co se od něj očekávalo. Poskytl důstojné místo k setkání odborníků v oboru povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky. Věřím, že druhý ročník veletrhu bude ještě úspěšnější.
Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 10734
Datum: 11. 07. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Průřez nabídkou technologií, strojů a nástrojů předních světových výrobců

Tradiční účastník významných strojírenských akcí společnost Imtos představí na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu průřez kompletní nabídkou technologií, strojů a nástrojů předních světových výrobců, které zastupuje v České republice a na Slovensku. Návštěvníci se mohou seznámit s nejnovějšími řešeními pro obrábění, ozubárenství, tváření, tlakové litía průmyslové čištění i s příspěvkem různých dodavatelů k Průmyslu 4.0.

Související články
Povrchové úpravy ve Stuttgartu

Stoupající ceny surovin, nedostatek zdrojů a vysoké náklady na energie nutí mnoho podniků v oblasti povrchových úprav zacházet s existujícími zdroji velmi šetrně. Hospodárné využívání existujících zdrojů je úkolem budoucnosti nejen z důvodu dlouhodobější strategie, ale také z důvodu nákladů a konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

MSV ve znamení obráběcích strojů

Na naše otázky odpovídá Ing. Milan Ševčík, jednatel společnosti Tecnotrade obráběcí stroje.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit