Témata
Vydání #7,8
Červenec 2001Téma měsíce

Vzduchotechnika, pneumatika a kompresory

Tváření kovů

Články

Servis

Zpracování plechu se značkou Metalpres

Tradiční výrobce tvářecí techniky firma Metalpres, s. r. o., Zastávka u Brna mimo jiné v současné době představuje svým zákazníkům ohýbací stroje na plech nové koncepce.

Den otevřených dveří v Prametu

Ve dnech 22. a 23. června uspořádala společnost Pramet Tools, s. r. o., den otevřených dveří, jehož smyslem bylo seznámit zákazníky, novináře i širokou veřejnost se změnami, které v podniku probíhají.

Jaká ekonomika? Stará, nová, nebo nová nová?

Poslední dobou se hodně hovoří o tom, že ve světě probíhá zápas mezi firmami "staré ekonomiky" a "nové ekonomiky", který nachází svůj odraz v proměnlivém zrcadle akciových trhů.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Finet 2001

Rozvoj žádného oboru si nelze představit bez sledování vývoje a vzájemné výměny informací. Příležitost seznámit se s novinkami v oboru povrchových úprav měly koncem května firmy pohybující se v této oblasti i odborná veřejnost. Konal se totiž 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001.

Inovace

Nové obrobitelné slitiny hliníku bez olova

Podle nové směrnice ES nebude možno v zemích Evropského společenství po 1. 7. 2003 používat v nových vozidlech olovnaté obrobitelné tvářené slitiny hliníku. Ve Výzkumném ústavu kovů v Panenských Břežanech byly ve spolupráci s firmou Alusuisse Děčín vyvinuty nové slitiny hliníku, ve kterých je olovo nahrazeno cínem v kombinaci s vizmutem.

SST představuje

Zpracování plechu se značkou Unicorn

Společnost VSŽ Unicorn Tornaĺa, spol. s r. o., má 27letou tradici ve výrobě tvářecích strojů a ve výrobě různých strojírenských součástek vyráběných svařováním nebo strojním obráběním.

Trendy

Kompresorová stanice, nebo kompresor?

Tlakový vzduch slouží v mnoha výrobních procesech jako nepostradatelné provozní médium. Vzduch je všudypřítomný, nejedovatý, nevýbušný, a proto v průmyslové výrobě tak často využívaný.

Odvod kondenzátu při chlazení vzduchu

Při chlazení vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních dochází při poklesu teploty ochlazovaného vzduchu většinou i k jeho odvlhčování neboli ke kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu a jejich vylučování ve formě vody.

Řízení pohybu pneumatickými prvky

Poslední trendy v oblasti pneumatických prvků směřují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodů a ke zvýšení univerzálnosti sestavování obvodů pro rozmanité úkoly mechanizace a automatizace výrobních procesů.

Rotační tlačení plechu s povrchovou úpravou

Celosvětový nedostatek a nárůst cen surovin a energií vyžadují vedle optimálního tvaru dílce též zavádění nových tvářecích postupů. Proto je nutné širší použití tvářecích postupů na rozšířený sortiment dílců při jejich menších sériích.

Vzduchové agregáty, pneumatika a vakuová technika

Stále více výrobců různých strojních zařízení v České republice se v současnosti soustřeďuje na dodavatele, kteří jsou schopni plynule je zásobovat širokým sortimentem požadovaných komponentů.

Inovativní pohony

Všude tam, kde je zapotřebí rychle a spolehlivě manipulovat i s těmi nejmenšími součástkami, musejí být komponenty zařízení montovány na malém prostoru, a tak přesně, jak je to jen možné.

Horkovzdušné vytápění průmyslových prostorů

Vytápění průmyslových prostorů přináší určité problémy a je úplně jedno, o jak velké plochy jde. Bohužel i v dnešní době musí mnoho podnikatelů a firem využívat prostory, které jsou hlavně z pohledu finančních nákladů na vytápění neekonomické a velmi drahé.

Automatické zjišťování kontaminace olejů

Spolehlivý provoz hydraulických a mazacích systémů je rozhodujícím způsobem ovlivněn bezvadným stavem provozních kapalin. Z praxe je známo, že hlavní důvod poruchy hydraulických mechanismů je znečištění pevnými částicemi.

Adsorpční sušení stlačeného vzduchu

Kvalita tlakového vzduchu významně ovlivňuje efektivnost průmyslové výroby. Kompresorem stlačený vzduch obsahuje řadu nečistot, jako prachové částice, vodu, olej a podobně. Toto nežádoucí znečištění, způsobující korozi potrubí a poškozující pneumatická zařízení, je nutné odstranit.

Ustavení kompresorů chlazených vzduchem

Správné ustavení kompresorů je neméně důležité než samotné parametry kompresoru. Následující článek vychází ze zkušeností firmy Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Úsporný šroubový kompresor

Nový kompresor Nirvana s přímým pohonem hybridním motorem s permanentními magnety se vyznačuje malými rozměry a vysokou spolehlivostí a účinností.

Nová koncepce elektropneumatických ventilů

V letošním roce uvedla firma Rexroth Mecman na trh nové ovládací ventily V15 v provedení "plug-in", které jsou charakteristické originální koncepcí elektrického připojení.

Počítačová simulace tváření plechů

V technologii tváření plechů lisováním je dnes počítačová simulace stejně důležitá jako samotný lis.

Výroba

Proměny plechu v karosářské díly

Nejmodernější technologie, vysoké nároky na kvalitu, čistota a pořádek, to vše provází výrobu výlisků v mladoboleslavské automobilce.

Trendy v povlakování slinutých karbidů

První povlakované břitové destičky ze slinutého karbidu pro obrábění vyrobila firma Sandvik Coromant v roce 1969. Jednalo se o materiál GC125, povlakovaný TiC o tloušťce vrstvy 4 - 5 μm.

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

Jedním z nových rozvíjejících se oborů průmyslové automatizace se stává oblast kamerových systémů pro zpracování obrazu. Množství úspěšných aplikací potvrzuje jejich perspektivitu a obohacuje stávající prvky automatizace o nový princip.

Váhy pro technologické a logistické procesy

Stoupající objem konkurenceschopné průmyslové výroby v České republice je provázen její modernizací. Technologické procesy závislé na vážení v některých průmyslových odvětvích a také v zemědělství a v dopravě jsou automatizovány, je zvyšována jejich kvalita a efektivnost.

Metrologie začíná v konstrukci a v TPV

V minulém čísle jsme se zabývali vztahem metrologie a konstrukce, vlivem nově zaváděných norem na technologii výroby a zařazováním kontrolních operací do výrobního procesu. Druhá, závěrečná část článku je věnována kontrolní technologii a technické kontrole ve výrobě.

Brousicí kotouče ze supertvrdých řezných materiálů

Intenzifikace výrobních procesů a stále rozsáhlejší využívání progresivních konstrukčních materiálů přinášejí nové požadavky na nástrojové materiály. Jejich splnění, zejména u dokončovacích metod, které musí zaručit dosažení vysoké přesnosti a jakosti obrobených povrchů, mohou zajistit supertvrdé řezné materiály.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit