Témata
Vydání #7,8
Červenec 2001Téma měsíce

Vzduchotechnika, pneumatika a kompresory

Tváření kovů

Články

Servis

Zpracování plechu se značkou Metalpres

Tradiční výrobce tvářecí techniky firma Metalpres, s. r. o., Zastávka u Brna mimo jiné v současné době představuje svým zákazníkům ohýbací stroje na plech nové koncepce.

Finet 2001

Rozvoj žádného oboru si nelze představit bez sledování vývoje a vzájemné výměny informací. Příležitost seznámit se s novinkami v oboru povrchových úprav měly koncem května firmy pohybující se v této oblasti i odborná veřejnost. Konal se totiž 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001.

Den otevřených dveří v Prametu

Ve dnech 22. a 23. června uspořádala společnost Pramet Tools, s. r. o., den otevřených dveří, jehož smyslem bylo seznámit zákazníky, novináře i širokou veřejnost se změnami, které v podniku probíhají.

Jaká ekonomika? Stará, nová, nebo nová nová?

Poslední dobou se hodně hovoří o tom, že ve světě probíhá zápas mezi firmami "staré ekonomiky" a "nové ekonomiky", který nachází svůj odraz v proměnlivém zrcadle akciových trhů.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Inovace

Nové obrobitelné slitiny hliníku bez olova

Podle nové směrnice ES nebude možno v zemích Evropského společenství po 1. 7. 2003 používat v nových vozidlech olovnaté obrobitelné tvářené slitiny hliníku. Ve Výzkumném ústavu kovů v Panenských Břežanech byly ve spolupráci s firmou Alusuisse Děčín vyvinuty nové slitiny hliníku, ve kterých je olovo nahrazeno cínem v kombinaci s vizmutem.

SST představuje

Zpracování plechu se značkou Unicorn

Společnost VSŽ Unicorn Tornaĺa, spol. s r. o., má 27letou tradici ve výrobě tvářecích strojů a ve výrobě různých strojírenských součástek vyráběných svařováním nebo strojním obráběním.

Trendy

Úsporný šroubový kompresor

Nový kompresor Nirvana s přímým pohonem hybridním motorem s permanentními magnety se vyznačuje malými rozměry a vysokou spolehlivostí a účinností.

Ustavení kompresorů chlazených vzduchem

Správné ustavení kompresorů je neméně důležité než samotné parametry kompresoru. Následující článek vychází ze zkušeností firmy Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Nová koncepce elektropneumatických ventilů

V letošním roce uvedla firma Rexroth Mecman na trh nové ovládací ventily V15 v provedení "plug-in", které jsou charakteristické originální koncepcí elektrického připojení.

Rotační tlačení plechu s povrchovou úpravou

Celosvětový nedostatek a nárůst cen surovin a energií vyžadují vedle optimálního tvaru dílce též zavádění nových tvářecích postupů. Proto je nutné širší použití tvářecích postupů na rozšířený sortiment dílců při jejich menších sériích.

Počítačová simulace tváření plechů

V technologii tváření plechů lisováním je dnes počítačová simulace stejně důležitá jako samotný lis.

Řízení pohybu pneumatickými prvky

Poslední trendy v oblasti pneumatických prvků směřují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodů a ke zvýšení univerzálnosti sestavování obvodů pro rozmanité úkoly mechanizace a automatizace výrobních procesů.

Automatické zjišťování kontaminace olejů

Spolehlivý provoz hydraulických a mazacích systémů je rozhodujícím způsobem ovlivněn bezvadným stavem provozních kapalin. Z praxe je známo, že hlavní důvod poruchy hydraulických mechanismů je znečištění pevnými částicemi.

Horkovzdušné vytápění průmyslových prostorů

Vytápění průmyslových prostorů přináší určité problémy a je úplně jedno, o jak velké plochy jde. Bohužel i v dnešní době musí mnoho podnikatelů a firem využívat prostory, které jsou hlavně z pohledu finančních nákladů na vytápění neekonomické a velmi drahé.

Vzduchové agregáty, pneumatika a vakuová technika

Stále více výrobců různých strojních zařízení v České republice se v současnosti soustřeďuje na dodavatele, kteří jsou schopni plynule je zásobovat širokým sortimentem požadovaných komponentů.

Kompresorová stanice, nebo kompresor?

Tlakový vzduch slouží v mnoha výrobních procesech jako nepostradatelné provozní médium. Vzduch je všudypřítomný, nejedovatý, nevýbušný, a proto v průmyslové výrobě tak často využívaný.

Inovativní pohony

Všude tam, kde je zapotřebí rychle a spolehlivě manipulovat i s těmi nejmenšími součástkami, musejí být komponenty zařízení montovány na malém prostoru, a tak přesně, jak je to jen možné.

Odvod kondenzátu při chlazení vzduchu

Při chlazení vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních dochází při poklesu teploty ochlazovaného vzduchu většinou i k jeho odvlhčování neboli ke kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu a jejich vylučování ve formě vody.

Adsorpční sušení stlačeného vzduchu

Kvalita tlakového vzduchu významně ovlivňuje efektivnost průmyslové výroby. Kompresorem stlačený vzduch obsahuje řadu nečistot, jako prachové částice, vodu, olej a podobně. Toto nežádoucí znečištění, způsobující korozi potrubí a poškozující pneumatická zařízení, je nutné odstranit.

Výroba

Váhy pro technologické a logistické procesy

Stoupající objem konkurenceschopné průmyslové výroby v České republice je provázen její modernizací. Technologické procesy závislé na vážení v některých průmyslových odvětvích a také v zemědělství a v dopravě jsou automatizovány, je zvyšována jejich kvalita a efektivnost.

Proměny plechu v karosářské díly

Nejmodernější technologie, vysoké nároky na kvalitu, čistota a pořádek, to vše provází výrobu výlisků v mladoboleslavské automobilce.

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

Jedním z nových rozvíjejících se oborů průmyslové automatizace se stává oblast kamerových systémů pro zpracování obrazu. Množství úspěšných aplikací potvrzuje jejich perspektivitu a obohacuje stávající prvky automatizace o nový princip.

Brousicí kotouče ze supertvrdých řezných materiálů

Intenzifikace výrobních procesů a stále rozsáhlejší využívání progresivních konstrukčních materiálů přinášejí nové požadavky na nástrojové materiály. Jejich splnění, zejména u dokončovacích metod, které musí zaručit dosažení vysoké přesnosti a jakosti obrobených povrchů, mohou zajistit supertvrdé řezné materiály.

Metrologie začíná v konstrukci a v TPV

V minulém čísle jsme se zabývali vztahem metrologie a konstrukce, vlivem nově zaváděných norem na technologii výroby a zařazováním kontrolních operací do výrobního procesu. Druhá, závěrečná část článku je věnována kontrolní technologii a technické kontrole ve výrobě.

Trendy v povlakování slinutých karbidů

První povlakované břitové destičky ze slinutého karbidu pro obrábění vyrobila firma Sandvik Coromant v roce 1969. Jednalo se o materiál GC125, povlakovaný TiC o tloušťce vrstvy 4 - 5 μm.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit