Témata
Reklama

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborový celek Výzkum, služby a instituce. Dnes vás čeká poslední oborový celek a pozveme vás na soutěž o Zlaté medaile MSV 2001.
Reklama
Reklama
Reklama

Představujeme oborový celek MSV 2001: Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace

... o oboru

Jedná se o významnou oborovou skupinu, kde v současnosti probíhá prudký technologický rozvoj. V oblasti pohonů jsou takovým příkladem lineární motory. Chladicí technika a klimatizace nabývají v posledních letech na významu v souvislosti s inteligentním řízením staveb. Možnosti elektronického ovládání a programování z nich učinily pevnou součást větších stavebních instalací. Vysokozdvižné vozíky a různá stavební zařízení jsou dnes pro změnu ovládána hydraulickými systémy. Vysokou inovační intenzitou se vyznačují pneumatické mechanismy, kde se prosazují trendy minimalizace, hromadné výroby a širšího využívání moderních prvků elektroniky a počítačového řízení. Miniaturizace pneumatických prvků způsobila, že k jejich ovládání již nelze využívat běžných elektromagnetů, a vedla k využívání nových principů ovládání, především pomocí piezoelektrických a termických procesů. Tento postup přináší několik výhod, především mnohem nižší elektrický příkon do ovládacích prvků a odbourání jejich mechanických částí.
Návštěvníci loňského veletrhu si asi budou pamatovat expozice společností Festo, Siemens či Mitsubishi, které vyvracely tradiční představy o pneumatických prvcích jako konstrukčních prvcích nevelké tuhosti. Objevují se nové principy řízení pneumatických procesů, především polohově regulovatelné pneumatické servopohony nebo nejnověji i využitím elektronického číslicového řídicího systému s pneumatickým bezpístnicovým motorem.
Obecně lze říci, že proud novinek v těchto oborech MSV zpravidla nebere konce. Nejinak tomu zřejmě bude letos, kdy můžeme předpokládat dokonce rostoucí poptávku. Investiční pobídky v ČR vytvořily dobré podmínky pro stavby nových výrobních linek elektrotechnického a automobilového průmyslu, což by mělo zájem o výrobky z daných oborů dále zvýšit.

Zlatá medaile z MSV 2000

O špičkové úrovni exponátů z oborového celku Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace svědčí i výsledky soutěží o Zlaté medaile. V loňském roce si jedno z devíti udělených ocenění odvezla firma VUES Brno, a. s., která většinu své produkce dodává na nejvyspělejší světové trhy. Zlatou medaili MSV získala již podruhé, tentokrát za integrované pohony vřeten nové generace typu LTS, určené především pro přísuvy vysokootáčkových brusných a vrtacích vřeten. Jedinečnost oceněného řešení spočívá v ložiskovém uložení, které umožňuje zvyšovat počet otáček vysokootáčkového vřetena, a v použití přímého turbulárního lineárního motoru ve svislé ose, s magnetickou kompenzací váhy vřetene. Permanentních magnetů je využito i ve funkci nouzové brzdy.

Členění oborového celku

Součástí oborového celku jsou podobory: Pohony, Lineární pohybové jednotky, Řemenové a řetězové pohony, Hydraulické prvky a systémy, Ventilátory a kompresory vzduchotechnických zařízení, Kompresory a průmyslové vývěvy, Pneumatické prvky, Chladicí a mrazicí zařízení pro průmysl, Sušárny, Průmyslové armatury, Průmyslová potrubí, nádrže, Trysky, Čerpadla a Ředicí zařízení. Patří sem samozřejmě i příslušné CAD, CAM a CIM, poradenství a inženýrské a projekční služby.

Potenciál oborového celku

Tyto obory se na Mezinárodním strojírenském veletrhu těší velkému zájmu vystavovatelů a návštěvníků. Dokládají to údaje z minulých ročníků, podle nichž v oblasti pohonů, hydrauliky a pneumatiky, chladicí techniky a klimatizace vystavovalo přibližně 10 % zúčastněných firem. Návštěvníků, kteří přicházejí zhlédnout nabídku a nová technická řešení v těchto oborech, je ještě více - přibližně 13 % z celkového počtu. Je to dáno i tím, že jakékoliv hydraulické zařízení sestává z velkého množství konstrukčních prvků, které samy o sobě představují složitý mechanismus.

Pozvánka do soutěže o Zlaté medaile MSV 2001

Stejně jako v minulosti, ani na letošním 43. ročníku MSV nebude chybět soutěž nejlepších exponátů o Zlaté medaile. K základním posuzovaným kritériím budou patřit novost výrobku, originalita koncepčního a konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, výrobní provedení celku i detailů, design, obchodně-technické parametry, ekologické aspekty, úroveň prezentovaného exponátu a v neposlední řadě připravenost exponátu k dodávkám na český trh. Devět soutěžních kategorií odpovídá oborovému členění MSV 2001.
Odborná hodnotitelská komise vedená doc. ing. Oldřichem Ambrožem, CSc., z VUT v Brně bude exponáty hodnotit jako již tradičně ve dvou kolech, ovšem novinkou je termín oficiálního vyhlášení soutěžních výsledků. Tento slavnostní ceremoniál se uskuteční již druhý den veletrhu, tj. v úterý 25. září, což poskytne všem oceněným dostatečnou příležitost k zúročení svého úspěchu již v průběhu veletržní prezentace.
Soutěž o Zlaté medaile MSV 2001 organizuje agentura Fair Agency (informace na www.fairagency.cz).
Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 10712
Datum: 11. 07. 2001
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Veletrh průmyslových armatur počtvrté v Düsseldorfu

Používají se všude, a přece jsou co do velikosti a použití velice rozdílné. Armatury, které zajišťují bezpečnost v ropném a plynařském průmyslu, vedou kapaliny chemickými zařízeními, regulují přítok a odtok vody, plynů nebo vysoce korozivních médií nebo zabezpečují správný průtok ve výrobě nápojů.

Související články
Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit