Témata
Reklama

Ustavení kompresorů chlazených vzduchem

11. 07. 2001

Správné ustavení kompresorů je neméně důležité než samotné parametry kompresoru. Následující článek vychází ze zkušeností firmy Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Téměř všichni výrobci a dodavatelé kompresorů, ať už pístových nebo šroubových, neustále zásobují uživatele stlačeného vzduchu informacemi o stavbě kompresorů a o jejich technických parametrech. Tyto technické parametry jsou mnohdy výrazným argumentem pro koupi, ovšem již se téměř nemluví o tom, že platí za optimálních podmínek. Servisní technici pak často musí vysvětlovat zákazníkovi, že stroj není špatný, že je pouze nesprávně provozován.
Je třeba si uvědomit, že např. zvýšení provozní teploty u šroubového kompresoru nad doporučenou provozní teplotu o 3 °C představuje ztrátu výkonu o cca 1 %. Toto zvýšení teploty se projeví nejen na výkonnosti kompresoru, ale i na jeho životnosti a v neposlední řadě i na spotřebě energie.
Reklama
Reklama

Základní zásady pro ustavení kompresoru

Místo pro ustavení kompresoru musí být dostatečně větrané. Okolní teplota nesmí být vyšší než 35 °C.
Je nutno zajistit dostatečný odstup od stěny, minimálně 1 m. To je důležité pro přívod chladicího vzduchu, údržbu a obsluhu.
Kompresor musí stát na rovné ploše. Není nutný speciální podklad.
Mezi kompresorem a vzdušníkem je třeba nainstalovat kulový kohout (pokud již není součástí dodávky). Minimální průměr hlavního vedení v rozvodu stlačeného vzduchu se řídí údaji v příslušném návodu na obsluhu.
Před uvedením do provozu, popř. po práci na zařízení je nutno zkontrolovat správnost směru otáček motoru.
Pokud jde o kombinaci šroubového kompresoru s pístovým, musí se dávat pozor na to, aby měly oba kompresory samostatný přívod ke vzdušníku.
Kompresorová stanice, která sestává z ležícího či stojatého vzdušníku, na němž je pevně přimontován kompresor, může být ustavena bez jakéhokoliv základu. Pružného ustavení se dosáhne jednoduše pomocí asi 5 mm silných podložek ze středně tvrdé gumy pod nohama a pod matkami základových šroubů. Plovoucí základy nejsou nutné.
Při připojení stanice k pevnému vedení se doporučuje umístit mezi uzavírací ventil vzdušníku a rozvod stlačeného vzduchu asi 0,5 m dlouhou elastickou hadici.
Kompresory, především střední a větší, by měly být umísťovány do zvláštní místnosti. Tato místnost musí být čistá, bezprašná, suchá a chladná. Pokud možno, doporučuje se zde zvolit severní stranu budovy a z místnosti odstranit nebo velmi dobře odizolovat teplo vyzařující spotřebiče. Aby se zabránilo poškození důsledkem mrazu či koroze silnou tvorbou kondenzátu, neměla by teplota v místnosti klesnout pod + 5 °C. Proto se doporučuje zajistit otvory přívodu vzduchu nastavitelnými žaluziemi pro stálé vyrovnávání kolísání vnější teploty podle ročních období. Je také nutno zajistit dobrou přístupnost a osvětlení pro provádění údržby.
Vzduchem chlazené kompresory vyžadují dostatečný proud chladicího vzduchu. Teplota v místnosti by neměla přesáhnout 35 °C. Do příkonu 15 kW je zpravidla dostatečné přirozené větrání. U větších kompresorů nebo menších provozních místností je nutné umělé větrání větrákem zabudovaným do otvoru odvodu vzduchu.
Kompresor se doporučuje postavit v blízkosti otvoru přívodu vzduchu tak, aby jeho ventilátor nasával chladicí vzduch přímo z otvoru. Protože teplý vzduch stoupá nahoru, otvor pro odvod vzduchu se umísťuje na strop nebo na zeď těsně pod stropem. Přitom je třeba si uvědomit, že např. otevřené dveře do místnosti nepřinášejí často žádné přídavné chlazení pro kompresor, protože vzduch proudící dveřmi dovnitř, proudí nejkratší cestou k odvodnému otvoru bez toho, aby nějak zasáhl kompresor.
Otvor přívodu vzduchu musí být s ohledem na použité žaluzie, mříže apod. udělán v poměru větší než otvor odvodu vzduchu.

Větrání kompresorovny

Probíhá několika způsoby:
- přirozené chlazení kompresorovny - otvor přívodu vzduchu je stejný jako otvor odvodu vzduchu;
- umělé chlazení kompresorovny - v otvoru odvodu vzduchu je zabudován ventilátor;
- umělé chlazení s odvodem ven - pro teploty nasávání nad 0 °C bez odváděcí klapky, s odváděcí klapkou při zimním provozu. Aby bylo zabráněno zamrznutí při teplotách nasávání pod 0 °C, může být teplý vzduch přimíchán do nasávaného studeného vzduchu;
- odvod vzduchu pro topení (rekuperace - zpětné získávání tepla) pro využití odpadního tepla.

Provoz stanice s více kompresory

Pokud je v jedné místnosti postaveno více kompresorů, nabízejí se pro chlazení dvě možnosti.
Můžeme sečíst příkony kompresorů a postupovat tak, jako by byl v místnosti postaven odpovídající jeden velký kompresor. Při ustavení kompresorů se musí dbát na to, aby proud vzduchu vycházející z ventilátoru jednoho kompresoru nebyl namířen na agregát následujícího kompresoru - tak by totiž ventilátor následujícího kompresoru nasával právě ohřátý vzduch a postižený kompresor by byl špatně chlazen.
Lepším řešením je - pokud je to stavebně možné - vytvořit pro každý kompresor odpovídající otvor přívodu vzduchu. Jako odvod vzduchu stačí jeden velký otvor, který odpovídá součtu otvorů přívodu vzduchu, tzn., že je s nimi srovnatelný velikostí plochy. Pro zjištění velikosti jednotlivých otvorů přívodu vzduchu se sečtou příkony jednotlivých kompresorů a podle toho se vypočte proud chladicího vzduchu a potřebný otvor přívodu vzduchu pro instalovaný celkový výkon (odpovídá otvoru odvodu vzduchu). Takto vypočítaná plocha se nyní rozdělí poměrně podle jednotlivých výkonů, takže každý kompresor bude mít otvor přívodu vzduchu odpovídající jeho velikosti.
Pokud uvažujete o koupi nového kompresoru či o rozšíření stávající kompresorové stanice, ze zkušenosti doporučujeme věnovat velkou pozornost podmínkám, ve kterých jsou kompresory provozovány. Věřte tomu, že se to vyplatí a do budoucna vám to ušetří mnoho starostí a zbytečně vynaložených prostředků.
Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 10732
Datum: 11. 07. 2001
Rubrika: Trendy / Pneumatika
Autor:
Firmy
Související články
Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Související články
Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Pneumatický motor s certifikací ATEX pro hlubotiskový stroj

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit