Témata

Festival inovací "Inofest"

17. 09. 2024 – 18. 09. 2024

KIA Vzdelávacie stredisko, Gbeľany, Žilina
www.inofest.sk

Festival inovácií, ktorý už piaty rok organizuje so svojimi členmi a partnermi združenie INOVATO. Unikátna platforma, kde sa stretávajú poprední odborníci, akademici, podnikatelia, neziskové organizácie, študenti, štátna správa, samospráva a inovátori z rôznych oblastí podnikateľského a spoločenského života.

Hlavným cieľom podujatia je inšpirovať a podporiť spoluprácu firiem a aktérov regionálnych inovačných ekosystémov a prispieť k ich prepojeniu na úrovni celého Slovenska.

Pre aktuálny ročník sme vybrali témy, ktoré rezonujú v podnikateľskom a vedeckom svete.

• Umelá inteligencia ako téma roku 2024. Umelá inteligencia sa výrazne zapísala do agendy INOFESTu a aj tento rok jej bude venovaná osobitná pozornosť. Rečníci predstavia pohľady na etické a technologické otázky súvisiace s implementáciou AI do podnikových procesov.

• Vesmír ako príležitosť pre slovenskú vedu a firmy. Budeme diskutovať o možnostiach ako sa vedia slovenské firmy a výskum zapojiť do aktuálnych a budúci domácich a medzinárodných projektov.

• Re-lokalizácia výroby, automatizácia a robotizácia. Re-lokalizácia výroby a intenzívna automatizácia a robotizácia sa stávajú kľúčovými stratégiami pre zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti výrobných procesov.

• Cirkulárna ekonomika a modularita. Cirkulárna ekonomika a modularita prinášajú inovatívne prístupy, ktoré umožňujú efektívne využívanie zdrojov a zníženie odpadu prostredníctvom flexibilných a opakovateľných dizajnov.

• Komunity a spolupráca. Oceňujeme silu komunít a ich význam pre spoločnosť. Rozvíjanie komunít a podpora spolupráce medzi jednotlivcami a organizáciami vytvárajú dynamické prostredie pre inovácie, zdieľanie poznatkov a dosahovanie spoločných cieľov.


Súčasťou podujatia bude bohatý sprievodný program, workshopy, B2B stretnutia, ocenenie významného inovátora cenou INOVATO AWARDS, expo výstava našich členov a partnerov. Na podujatie pozývame aj žiakov, študentov, zástupcov štátnej správy, samosprávy, verejnosť.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem festivalu


Pořadatel

Inovato

Vzniklo v roce 2018 jako projekt skupiny Švec Group s cílem vytvořit platformu na síťování odborníků ve strojírenství a jiných oblastech. Postupně se v rámci Inovato rozvíjely projekty a aktivity jako Baťovské inspirace, Strojárska univerzita a Inofest. Na konci roku 2020 se Inovato spojilo s dalšími devíti firmami, aby vznikl silný subjekt, který bude vytvářet ekosystém se schopností generovat kvalitní a úspěšné nápady a řídit inovační projekty.
Hlavním strůjcem myšlenky Inovato je Ján Košturiak, který se celý svůj život zabývá inovacemi a propojováním lidí.

Číst dál