Témata
Reklama

Lokomotivy Vectron schváleny v Německu

Německý spolkový drážní úřad vydal v prosinci 2012 rozhodnutí o schválení typu elektrických lokomotiv Vectron o výkonu 6 400 kW, s nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h, ve čtyřsystémovém i čistě střídavém provedení. Schválení v Německu má pro Vectron velký význam. V zemích evropského společenství totiž platí princip Cross Acceptance a to znamená, že udělení typového schválení v členském státě EU je výchozím předpokladem k udělení schválení v ostatních státech unie zjednodušeným způsobem. Při schvalování v dalších zemích se provádí jen zkoušky, které souvisejí s odlišnostmi místní infrastruktury vůči infrastruktuře státu, kde schválení již bylo uděleno.

Reklama
Reklama
Vectron v září loňského roku získal jako první lokomotiva na světě od německé instituce EBC také certifikát shody s technickou specifikací pro interoperabilitu evropského vysokorychlostního železničního systému pro subsystém kolejová vozidla (TSI HS RST) a s dalšími relevantními TSI, které se na ně vztahují.

„Tento dokument je důležitý pro homologování vozidel ve všech zemích Evropské unie,“ říká Roman Kokšal, ředitel dopravní divize Siemens v České republice a dodává: „Mezi prvními zeměmi, kde bylo získáno osvědčení o schválení typu národním drážním úřadem, bylo Rumunsko, Polsko, Švédsko, nyní se připojilo Německo a máme v plánu získat schválení i pro provoz lokomotiv Vectron v České republice.“

Lokomotivy Vectron jsou vývojovým pokračováním předchozích typů Eurosprinter a Eurorunner. Zachovávají a prohlubují jejich pozitiva – vysoký výkon, vysoká produktivita, vysoká spolehlivost, nízká spotřeba energie, nízké náklady na údržbu, šetrnost k okolí a životnímu prostředí. Přitom přinášejí nové hodnoty – evropskou interopreabilitu, ve smyslu nejnovějších požadavků a předpisů EU, variabilnost a flexibilitu. Lokomotivy Vectron jsou řešeny tak, že jejich vybavení lze pružně přizpůsobit požadavkům pro jednotlivé železniční tratě, včetně různých typů jejich napájení a zabezpečení, i potřebám provozu v uvažovaném provozním nasazení v Evropě. Toto přizpůsobení (použitím či nepoužitím komponent určitého napěťového systému, zabezpečovacích zařízení a dalších doplňků) je možné učinit jak při výrobě konkrétní lokomotivy, tak i v průběhu dalších let jejího provozního používání. Základem tohoto principu je otevřenost systému, založeného na standardně definovaných rozhranních jednotlivých komponent.

-js-

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost stavebnictví: Odpadní termoplasty

Různé polymerní typy odpadů, pro které zatím není širší uplatnění. To je vedlejší produkt, vznikající při výrobě a zpracování plastů. Čeští výzkumníci se proto pustili do studia jejich klíčových vlastností, aby umožnili jejich následné zpracování. Výsledkem jejich práce je vytvoření uceleného přehledu možností využití odpadních termoplastů ve výrobě kompozitních materiálů pro stavebnictví. Z odpadu lze tedy nyní vyrábět různé stavební prvky z polymerbetonu nebo například odolné dlaždice.

Zaměření na zelenou energii

S okamžitou platností budou všechny závody společnosti Jungheinrich v Německu, včetně jejích šesti německých výrobních závodů, využívat výhradně zelenou energii. Přechod zahraničních poboček a závodů na zelenou energii bude následovat. Zároveň společnost Jungheinrich začala vyrábět vlastní solární energii a za tímto účelem postupně vybavuje své závody fotovoltaickými systémy.

Počet nabíjecích stanic v Česku stoupá

Zatímco v roce 2019 vývoj počtu nových stanic odpovídal předchozímu roku a ABB instalovalo v průměru 5 – 6 nabí-jecích stanic měsíčně, vloni  tento objem činil téměř deset instalací měsíčně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit