Témata
Reklama

Pokročilé řízení dopravy pro jih Floridy

Zakázku na instalaci systému pokročilého řízení dopravy (ATMS) v okrese Miami-Dade na jihu amerického státu Florida získala společnost Siemens Mobility. Předmětem kontraktu v hodnotě 150 milionů dolarů je modernizace celkem 2 900 křižovatek a dopravních koridorů vybavených inteligentním hardwarem a softwarem pro řízení dopravy. Technologie na všech křižovatkách bude propojena do integrované platformy pro řízení silničního provozu, která bude mít za úkol analyzovat získaná data, realizovat strategická opatření a optimalizovat silniční provoz v celém okrese.

Reklama
Reklama

Nový systém bude dynamicky reagovat na aktuální dopravní situaci a měnit model řízení dopravy v reálném čase. Propojení světelné signalizace se sítí silničních koridorů by mělo zajistit lepší plynulost dopravy podle skutečné a aktuální situace. Na křižovatkách a v silničních zónách/koridorech budou instalována zařízení pro sběr dopravních dat v reálném čase, což povede k dalšímu zlepšení řízení světelné signalizace na každé křižovatce v celé síti. Tím bude vytvořen integrovaný systém, který bude schopen rychle a efektivně reagovat na případné kritické situace, nepředvídatelné dopravní zatížení či dopravní kolony.

Společnost Siemens Mobility bude v Miami-Dade instalovat renomovaný systém ATMS a technologii adaptivního řízení dopravy. Platforma Sitraffic Concert zajistí dohled a koordinaci jednotlivých funkcí systému ATMS a bude přímo spolupracovat se systémem adaptivního řízení dopravy SCOOT (Split Cycle and Offset Optimization Technique). Jedná se o dynamický způsob řízení signalizace on-line v reálném čase za využití prvků (AI) umělé inteligence, při němž dochází k průběžnému měření dopravního zatížení u všech vjezdů na křižovatky a následné aplikaci dopravních opatření v dopravní síti nebo na křižovatky SSZ.

Přenos dat mezi oběma systémy posílí celkovou stabilitu dopravní sítě a řízení dopravy. Konkrétně to znamená, že platforma Sitraffic Concert využije data získaná ze systému SCOOT o plynulosti dopravy (počty vozidel, cestovní doby) na dané křižovatce k rozhodování o strategii řízení v rámci celé sítě. Následně bude možné do systému SCOOT zaslat aktuální požadavek na provozní změnu a přizpůsobit fungování křižovatky v reálném čase. Tím se zajistí plynulý provoz městské hromadné dopravy a maximalizuje bezpečnost chodců.

Systémy inteligentního řízení dopravy významně zvyšují akceschopnost místních samospráv a umožňují jim koordinovat opatření na řízení všech druhů dopravy. To znamená, že mohou zohlednit nejen plánované a předvídatelné situace, jako jsou práce na pozemních komunikacích, ale rovněž aplikovat cílená opatření ke zmírnění nečekaných událostí, jako jsou dopravní nehody a akutní nebezpečí. Mohou na ně reagovat rychle, efektivně a koordinovaně.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy společnosti.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit