Témata

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Po vypuknutí pandemie koronaviru na jaře 2020 se pravděpodobně v souvislosti s oborem automotive nejvíce hovořilo o dodavatelské řetězci a jeho závislosti na asijských zemích. Vždyť automobil se skládá z téměř 20 tisíc komponent. Právě k oblasti dodavatelského řetězce se vážou trendy formující globální svět logistiky a výroby – jejich digitalizace a automatizace.

Dodavatelský řetězec můžeme definovat jako síť vytvořenu mezi společností a jejími dodavateli na výrobu a distribuci konkrétního produktu ke konečnému spotřebiteli. Dodavatelské řetězce jsou vytvářeny za účelem snížení nákladů dané společnosti a její konkurenceschopnost v podnikatelském prostředí.

V rámci projektu Smartchain financovaného Evropskou unií byla spuštěna specializovaná online platforma. Projekt využívá interaktivní inovační model, ve kterém všichni účastníci projektu (podnikatelé, odborníci a výzkumníci) spolupracují. Vyvinutá řešení se týkají využívání platformy Logistika 4.0 za podpory technologií, řízení podniku, vztahů se zákazníky, podpory inovací, komunikace na trhu.

Dodavatelský řetězec představuje cestu produktu od výroby ke koncovému zákazníkovi. Jeho podoba má celou řadu proměnných – velikost výroby, typ zboží, dopravovaná vzdálenost, překážky na její cestě. Aktuálně prosazovaný model D2C (direct-to-consumer) již před sto lety využíval Baťa.

Michael Burkett, viceprezident společnosti Gartner je přesvědčen, že téměř tři čtvrtiny lídrů dodavatelského řetězce se primárně zabývá tím, jak digitalizovat veškeré své procesy. Podle něho k dosažení tohoto stavu existují tři kroky. Především je třeba definovat své potřeby. Pokaždé, když hledáme problém, najdeme i jeho řešení. Následně je třeba začít sbírat a analyzovat svá data. Velká datová a prediktivní analýza totiž poskytuje logistickým společnostem mimořádnou výhodu, kterou potřebují k překonání překážek. A třetím krokem k digitalizaci procesů je pochopitelně potřeba být otevřený k novým technologiím – internet věcí, analytické nástroje, mobilní aplikace a jejich API rozhraní pro sdílení dat v rámci partnerského ekosystému.

Průzkum míry robotizace ve skladovacích procesech. Na 5,8 % respondentů již má nasazené roboty ve všech procesech; 6,9 % respondentů potvrdilo, že partnerské společnosti využívají robotizaci v jejich skladech; 18,4 % respondentů testuje robotizaci v několika skladech; 18,4 % respondentů potvrdilo, že jejich partnerské společnosti nepoužívají žádné roboty v procesech; 26,4 % respondentů potvrdilo, že partnerské společnosti využívají roboty v několika skladech s jejich výrobky; 49,4 % respondentů nepoužívá roboty v žádných skladovacích procesech (Zdroj: Studie Supply Chain Study).

Digitalizace a inovativní technologie se stávají nenahraditelnými nástroji pro očekávanou a vyžadovanou transformaci dodavatelského řetězce. Umožňují optimalizovat kapacity, posilovat výkon, zvyšovat kvalitu a přitom zabezpečit flexibilnost celého řetězce. Společnosti se proto stále intenzivněji obracejí k inovativním řešením, která jsou schopna aplikovat a využít potenciál digitálních technologií.

Strategie digitální transformace logistických procesů se může realizovat podobným způsobem jako digitalizace výrobních podniků. Společnosti mohou začít řešeními na sběr dat, pokračovat horizontální integrací podnikových procesů následovanou vertikální integrací podnikových procesů a ukončit transformaci auto-optimalizací zařízení a systémů. Praxe potvrzuje, že digitalizace logistiky se nejčastěji realizuje inovačními řešeními ve třech konkrétních oblastech: řízení a správa skladu, vnitropodnikové zásobování a expedice a distribuční logistika.

Společnosti implementují celou řadu kognitivních a digitálních technologií, aby transformovaly vertikální sila a nahradily je integrovanějšími, horizontálními modely dodavatelských řetězců napříč interními funkcemi firmy. Jejich cílem je zvýšit agilitu napříč dodavatelskými řetězci tak, aby v případě dalších vlny disruptivních událostí byly schopny rychleji umožnit návrat na obvyklou úroveň produktivity. (Zdroj: Deloitte Tech Trends)

Budoucnost dodavatelských řetězců bude vyžadovat zaměření na větší efektivitu podpořenou technologiemi, včetně alternativních paliv, autonomních vozidel, robotiky/automatizace a prediktivní analytiky. Doprava představuje největší náklad v dodavatelských řetězcích, který se skládá z pohonných hmot, vybavení a času řidiče. Většinu nových technologií v této oblasti můžeme klasifikovat jako alternativní paliva a autonomní vozidla. Dohromady budou tyto technologie pomáhat zmírnit kolísání cen a mohly by vést k významnému snížení nákladů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu

Jste připraveni na digitalizaci vašich dodavatelských řetězců? (Zdroj: Deloitte)

Studie se podrobně vlivu technologií na transformace dodavatelských řetězců věnuj na str. 47 až 63. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #4 MLOps: industrializace umělé inteligence

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.


Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců
4. MLOps: industrializace umělé inteligence
5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost
10. Finance a budoucnost IT
11. Zelené inovace

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Související články
Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Chytré senzory sbírají informace přímo z kolejí

Nenápadný senzor na kolejnici, který zachytí jakékoliv vibrace a vzruchy, odešle signál a umělá inteligence vyhodnotí potenciální riziko. Takový by podle odborníků z Fakulty strojního inženýrství VUT mohl být recept pro zvýšení bezpečnosti na železnici. Na výzkumu spolupracují s tuzemskými a tchajwanskými partnery. Po nedávném železničním neštěstí, při kterém na Tchaj-wanu přišlo o život přes pět desítek lidí a na dvě stovky utrpělo zranění, se bezpečnost pro tamní úřady stala prioritou. Testovací nasazení nadějné technologie z Česka chtějí proto Tchajwanci maximálně urychlit.

Podpora pro poskytovatele IT řešení

Nově spuštěný program Edge Software & Digital Services společnosti Schneider Electric nabízí finanční výhody a podporu poskytovatelům IT řešení. Program zahrnuje nabídku benefitů, podpůrných nástrojů a certifikací umožňujících poskytovatelům IT řešení začít podnikat v oblasti poskytování služeb Managed Power Services.

Související články
Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: duben 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl v dubnu z březnových 58 bodů na hodnotu 58,9, aby ukázal na největší zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem od ledna 2018. 

Související články
Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Jak se chovat ekologičtěji

Snižování emisí u automobilů či vysazování více stromů – to jsou dvě z témat, která se často skloňují v souvislosti s dosahováním ekologických cílů. Své chování směrem k udržitelnosti může však změnit i běžný uživatel domácnosti či podnik. Způsobů je celá řada, mnohdy přitom nemusí být na první pohled zjevné. Zde přinášíme několik netradičních tipů.

Milióntý čelní vysokozdvižný vozík Linde

Společnost Linde
Material Handling vyrábí ve svém výrobním závodě
v Aschaffenburgu vysokozdvižné vozíky s protizávažím
již od roku 1959. Letos v březnu zde sjel z výrobní
linky již milióntý stroj a zamířil ke svému novému majiteli,
společnosti Colorobbia España ve Španělsku.

Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Oceněný design nového ovládacího panelu

Divize obráběcích strojů Brother, jež na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Misan, získala významné mezinárodní ocenění „iF Design Award“ za novou generaci řídicího systému - uživatelského rozhraní (tj. prostředí řídicího systému + ergonomie ovládacího panelu). Tato nová generace řídicího systému má označení D00.

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Umělá inteligence změní výrobní procesy

Začátek spolupráce zaměřené na optimalizaci továrních procesů a zvyšování produktivity výrobních provozů dnes oznámily společnosti Google Cloud a Siemens. Siemens začlení technologie Google Cloud v oblasti cloudu, umělé inteligence a strojového učení (AI/ML) do svých automatizačních řešení na podporu budoucích inovací v průmyslové výrobě.

Vyvažovací a polohovací panty snižují celkové náklady na aplikaci

Společnost Southco rozšířila svou řadu vyvažovacích pantů o nový výrobek, který snižuje celkové náklady na řešení zvedání a polohování těžkých panelů a vík. Vyvažovací a polohovací pant CB odspolečnosti Southco je navržen pro použití v kombinaci s vyvažovacím pantem CB v aplikacích, kde vyvažovací pant může přenášet plné zatížení momentem vyvolaným tíhou panelu nebo víka.

Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit