Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Po vypuknutí pandemie koronaviru na jaře 2020 se pravděpodobně v souvislosti s oborem automotive nejvíce hovořilo o dodavatelské řetězci a jeho závislosti na asijských zemích. Vždyť automobil se skládá z téměř 20 tisíc komponent. Právě k oblasti dodavatelského řetězce se vážou trendy formující globální svět logistiky a výroby – jejich digitalizace a automatizace.

Dodavatelský řetězec můžeme definovat jako síť vytvořenu mezi společností a jejími dodavateli na výrobu a distribuci konkrétního produktu ke konečnému spotřebiteli. Dodavatelské řetězce jsou vytvářeny za účelem snížení nákladů dané společnosti a její konkurenceschopnost v podnikatelském prostředí.

V rámci projektu Smartchain financovaného Evropskou unií byla spuštěna specializovaná online platforma. Projekt využívá interaktivní inovační model, ve kterém všichni účastníci projektu (podnikatelé, odborníci a výzkumníci) spolupracují. Vyvinutá řešení se týkají využívání platformy Logistika 4.0 za podpory technologií, řízení podniku, vztahů se zákazníky, podpory inovací, komunikace na trhu.

Dodavatelský řetězec představuje cestu produktu od výroby ke koncovému zákazníkovi. Jeho podoba má celou řadu proměnných – velikost výroby, typ zboží, dopravovaná vzdálenost, překážky na její cestě. Aktuálně prosazovaný model D2C (direct-to-consumer) již před sto lety využíval Baťa.

Michael Burkett, viceprezident společnosti Gartner je přesvědčen, že téměř tři čtvrtiny lídrů dodavatelského řetězce se primárně zabývá tím, jak digitalizovat veškeré své procesy. Podle něho k dosažení tohoto stavu existují tři kroky. Především je třeba definovat své potřeby. Pokaždé, když hledáme problém, najdeme i jeho řešení. Následně je třeba začít sbírat a analyzovat svá data. Velká datová a prediktivní analýza totiž poskytuje logistickým společnostem mimořádnou výhodu, kterou potřebují k překonání překážek. A třetím krokem k digitalizaci procesů je pochopitelně potřeba být otevřený k novým technologiím – internet věcí, analytické nástroje, mobilní aplikace a jejich API rozhraní pro sdílení dat v rámci partnerského ekosystému.

Průzkum míry robotizace ve skladovacích procesech. Na 5,8 % respondentů již má nasazené roboty ve všech procesech; 6,9 % respondentů potvrdilo, že partnerské společnosti využívají robotizaci v jejich skladech; 18,4 % respondentů testuje robotizaci v několika skladech; 18,4 % respondentů potvrdilo, že jejich partnerské společnosti nepoužívají žádné roboty v procesech; 26,4 % respondentů potvrdilo, že partnerské společnosti využívají roboty v několika skladech s jejich výrobky; 49,4 % respondentů nepoužívá roboty v žádných skladovacích procesech (Zdroj: Studie Supply Chain Study).

Digitalizace a inovativní technologie se stávají nenahraditelnými nástroji pro očekávanou a vyžadovanou transformaci dodavatelského řetězce. Umožňují optimalizovat kapacity, posilovat výkon, zvyšovat kvalitu a přitom zabezpečit flexibilnost celého řetězce. Společnosti se proto stále intenzivněji obracejí k inovativním řešením, která jsou schopna aplikovat a využít potenciál digitálních technologií.

Strategie digitální transformace logistických procesů se může realizovat podobným způsobem jako digitalizace výrobních podniků. Společnosti mohou začít řešeními na sběr dat, pokračovat horizontální integrací podnikových procesů následovanou vertikální integrací podnikových procesů a ukončit transformaci auto-optimalizací zařízení a systémů. Praxe potvrzuje, že digitalizace logistiky se nejčastěji realizuje inovačními řešeními ve třech konkrétních oblastech: řízení a správa skladu, vnitropodnikové zásobování a expedice a distribuční logistika.

Společnosti implementují celou řadu kognitivních a digitálních technologií, aby transformovaly vertikální sila a nahradily je integrovanějšími, horizontálními modely dodavatelských řetězců napříč interními funkcemi firmy. Jejich cílem je zvýšit agilitu napříč dodavatelskými řetězci tak, aby v případě dalších vlny disruptivních událostí byly schopny rychleji umožnit návrat na obvyklou úroveň produktivity. (Zdroj: Deloitte Tech Trends)

Budoucnost dodavatelských řetězců bude vyžadovat zaměření na větší efektivitu podpořenou technologiemi, včetně alternativních paliv, autonomních vozidel, robotiky/automatizace a prediktivní analytiky. Doprava představuje největší náklad v dodavatelských řetězcích, který se skládá z pohonných hmot, vybavení a času řidiče. Většinu nových technologií v této oblasti můžeme klasifikovat jako alternativní paliva a autonomní vozidla. Dohromady budou tyto technologie pomáhat zmírnit kolísání cen a mohly by vést k významnému snížení nákladů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu

Jste připraveni na digitalizaci vašich dodavatelských řetězců? (Zdroj: Deloitte)

Studie se podrobně vlivu technologií na transformace dodavatelských řetězců věnuj na str. 47 až 63. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #4 MLOps: industrializace umělé inteligence

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.


Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců
4. MLOps: industrializace umělé inteligence
5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Firmy
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Související články
Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit