Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Reklama
Reklama

Postupný trend digitalizace patří ke klíčovým faktorům konkurenceschopnosti a růstu výrobních podniků napříč všemi průmyslovými obory. Důraz na modernizaci a optimalizaci výrobních procesů, zvyšování efektivity, flexibility a kvality a snižování energetické náročnosti výroby byl kladen již před nástupem Průmyslu 4.0. I když je digitalizace tématem vysokého zájmu, je stále ve své fázi vývoje.

Průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Pro celý tento ekosystém se z počátečního celkem nešťastného terminologického označení 4. průmyslová revoluce následně vžil pojem Průmysl 4.0. 

Transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Vznikají tak nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických systémů CPS (Cyber-Physical Systems). Ty se stanou základním stavebním prvkem inteligentních továren, budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na momentální podmínky a v neposlední řadě vzájemné nezávislé kontroly. Stroje, výrobky, senzory a IT systémy budou vzájemně propojeny v rámci hodnotového řetězce přesahujícího hranice jednotlivé firmy. Takto propojené systémy CPS budou na sebe pomocí standardních komunikačních protokolů na bázi internetu vzájemně reagovat a analyzovat data, aby mohly předvídat případné chyby či poruchy, konfigurovat samy sebe a v reálném čase se přizpůsobovat změněným podmínkám. 

Realizace konceptu Průmysl 4.0 pomocí inteligentního výrobního zařízení očima Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně (Zdroj: Prof. Jiří Marek, VUT v Brně)

V chytrých továrnách budou vznikat tzv. inteligentní produkty, které budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné, znající nejen svoji historii a aktuální stav, ale také alternativní cesty, vedoucí ke vzniku finálního produktu. Vertikální výrobní procesy budou horizontálně propojeny v rámci firemních systémů, které budou v reálném čase pružně reagovat na okamžitou a měnící se poptávku po produktech a na individuální požadavky zákazníků. Výrobní proces bude trvale optimalizován a bude schopen reagovat na nečekané změny způsobené například poruchou některého výrobního zařízení. 

Inteligentní továrny otevírají prostor pro nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty a vzniku nových obchodních modelů. Dojde ke změně vazeb mezi zákazníky, výrobci a dodavateli, stejně tak i ve způsobu komunikace mezi člověkem a strojem. Lidé v nich nebudou vykonávat fyzicky těžkou a rutinní práci, ale bude jim dán prostor pro rozvoj kreativity, což bude mít pozitivní vliv na prodloužení doby profesního života. Pracovní flexibilita lidem pak umožní lépe skloubit svůj soukromý a pracovní život. 

Pro český průmysl je vzhledem k velmi otevřené české ekonomice důležité sledovat a respektovat vývoj v průmyslově vyspělých zahraničních ekonomikách v oblasti digitalizace a pokročilé automatizace průmyslové výroby a veškerých procesů s ní souvisejících.

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílejí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů přes jejich provozovatele až po odběratele dílů na strojích vyrobených. 

Koncepce výroby iSmart využívá infrastrukturu společnosti Mazak's Industry 4.0, která umožňuje uživatelům strojů realizovat zásadní krok od automatizované výroby až po plně propojenou továrnu Industry 4.0. Filozofie iSmart Factory je zaměřena na tři klíčové pilíře: Smooth Technology, nový SmartBox, který poskytuje rychlejší analýzu dat se zvýšenou bezpečností, a na standardní komunikační protokol MTConnect. Všechny prvky jsou vzájemně propojeny, aby se usnadnilo sdílení výrobních dat v reálném čase mezi výrobními a kancelářskými prostory. (Zdroj: Mazak)
Firma DMG Mori nabízí zásadní změnu v řízení a obsluze svých strojů prostřednictvím operačního systému Celos. Díky standardizovaným komunikačním rozhraním jsou uživatelé tohoto systému již dnes stoprocentně kompatibilní s vnitropodnikovou informační technologií a výrobní sítí budoucnosti.V souladu s touto klasifikací je spektrum digitálních produktů a služeb firmy DMG Mori zaměřeno na tři základní stupně průmyslové automatizace. První pochopitelně je „chytrý“ Celos stroj, dále pak inteligentní pracovní postup Celos Výroba a v neposlední řadě Digitální výroba. (Zdroj: DMG Mori)
Výrobní systém vytvořený jako propojující koncept nejmodernějších produkčních technologií Connect Plan nabízí společností Okuma moderní vizi zpracování dat a analýz spolu s plánovatelnou údržbou i podporou a veškerým servisem k zajištění vysoce produktivní výroby. Výrobní systém Okuma Connect Plan byl připravován s cílem maximalizace potenciálních výrobních možností cestou zvyšování produktivity a flexibility v celém procesu plánování i vlastní výroby. (Zdroj: Okuma)

Společnosti sice na celém světě přesunuly výkon některých činností a porady z fyzického pracoviště do digitálního prostoru, toto vše však stále představuje jen zlomek možností, které se v tomto ohledu nabízejí. Analýza nově dostupných dat generovaných jak vzdáleně pracujícími zaměstnanci, tak nástroji, které využívají, a jejich vzájemných interakcí, tedy jejich „digitální stopy“, umožní významně zefektivnit práci a zvýšit produktivitu jednotlivců, týmů i celých společností. (Zdroj: Deloitte)
Stejně jako trendy předešlé, i kapitola věnovaná restartu digitálního pracoviště přináší otázky, na základě kterých je možné zjistit základní připravenost organizace na daný trend. (Zdroj: Deloitte)

Studie společnosti Deloitte se ve své sedmé kapitole na str. 116 až 132 podrobně věnuje restartu digitálního pracoviště. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #8 Digitální versus fyzická zkušenost

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.


Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců

4. MLOps: industrializace umělé inteligence

5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“

6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte

7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Související články
Výzkum podporuje bezpečnost internetu věcí

Včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí může znamenat doslova záchranu před mnoha nepředvídatelnými následky. V případě soukromého užití se jedná zejména o zásah do soukromí, u průmyslových aplikací může dojít k narušení funkčnosti celých systémů autonomních zařízení s rozsáhlými dopady na výrobu nebo energetiku. Tyto systémy nelze chránit antivirovými programy, proto je potřeba jiné řešení. 

Značnou částku v dolarech ušetřilo firmě bezpečnostní řešení

Významnou úsporu nákladů na řešení kybernetických útoků a vysokou návratnost investic do nákupu bezpečnostního řešení zaznamenal klient společnosti Kaspersky, který využil Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Podle nezávislého šetření Total Economic Impact™ (TEI), které provedla společnost Forrester Consulting, tento průmyslový podnik ušetřil díky nasazení zmíněného produktu 1,7 milionu dolarů, což představuje 135 % návratnost investic (ROI).

Digitální dvojče stavby

Digitalizace a digitální transformace firem paří již delší dobu k aktuálním tématům. Ve stavebnictví zpravidla hovoříme o metodě BIM, která by měla být od roku 2022 využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek. Využití takzvaného informačního modelování staveb však není devízou jen nových realizací, své opodstatnění má i u starších budov.

Související články
Lineární vedení se zvýšenou trvanlivostí

Společnost NSK nabízí dvě nové řady lineárních vedení, jež ve srovnání s konvenčními alternativami dosahují až dvojnásobné trvanlivosti. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné díky použití speciálního materiálu a jeho tepelného zpracování, které zvyšuje dynamickou únosnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: květen 2021

Květnová data PMI signalizovala podstatné zlepšení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru a hlavička indexu vystoupala na rekordní úroveň. K celkovému růstu přispěla prudší zvýšení objemů výroby i nových zakázek. Výkon dodavatelů se mezitím zhoršil do největší míry v historii průzkumu vzhledem k výrazné nedostupnosti surovin a problémům v dopravě.

Nový interdisplinární obor na ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (FBMI) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie.

Nová pneumatika pro manipulátory

Pro teleskopické manipulátory a nakladače vyvinula společnost Continental pneumatiku CompactMaster AG, která obsahuje novou zvýšenou běhounovou vrstvou, tzv. Turtle Shield (Želví štít) a ocelový nárazník z točitých lan. 

„Svatý grál“ z oblasti pokročilých materiálů.

Nová špičkově vybavená laboratoř, které dominuje přístroj k přípravě tenkých povlaků metodou vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování. Tu nyní uvádí do provozu Skupina pokročilých materiálů, působící v rámci katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Tým profesora Tomáše Polcara zde bude hledat ideální materiály k úpravě strojírenských dílů. „Svatým grálem“ je najít povlak, díky němuž se mechanické součástky v různých aplikacích stanou prakticky neopotřebitelnými.

Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

Kyberbezpečnost a vzdělávání zaměstnanců

Z průzkumu, který v České republice pro společnost Kaspersky provedla agentura Ipsos, vyplývá, že jen velmi malé procento českých firem vzdělává své zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti. Průzkum se zaměřil na zaměstnance středně velkých firem (se 100 až 499 pracovníky) a v dubnu 2021 se ho zúčastnilo 515 respondentů.

Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Kubernetes: rychlejší i bezpečnější vývoj aplikací

Obliba technologií používající kontejnery neustále roste. Je to dáno výhodami, které firmám poskytuje např. trendující Kubernetes či Docker. Dříve tyto tehcnologie byly především výsadou inovativních IT nadšenců, dnes je podle průzkumu renomované firmy Statista používá téměř třetina společností a dalších 21 % tento technologický směr blíže zkoumá a uvažuje o něm do budoucna. 

Na počátku byl nápad…

Přihlaste se do soutěže Inovační firma Zlínského kraje!

Mít nápad, to je začátek. Dostat se však díky němu na nové trhy, na špičku konkurenčního řetězce, k vyššímu zisku – to je cíl. A právě projekty, které mají tyto ambice, pravidelně oceňuje soutěž Inovační firma Zlínského kraje. Do jejího sedmého ročníku, který opět vyhlásil Zlínský kraj, je možné se přihlásit již od 31. května.

Jaderná energie v boji s vybíjením nosorožců

Rhisotope (rhino = nosorožec a isotope = izotop) – vědecký projekt, jehož cílem je boj s vybíjením nosorožců, názorně ukazuje, jak různorodé uplatnění mají jaderné technologie. Implantace radioaktivních izotopů do rohů nosorožců by mělo zabránit jejich pašování a tím snížit poptávku po rohovině. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit