Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Pro většinu firem je ukládání dat důležitým aspektem zajištění IT podpory. Údržba potřebného hardwaru a softwaru pro ukládání dat ale může být složitý a nákladný proces, zejména pro malé a střední firmy. U nich jsou patrné zejména problémy s udržováním chodu datových úložišť, dále se obtížně potýkají s potřebou efektivní ochrany dat a zajištění jejich dostupnosti s ohledem na stále častější využívání on-line aplikací, které musí sloužit 24/7.

Správa dat představuje shromažďování, uchovávání a používání dat bezpečně, efektivně a hospodárně. Jejím cílem je optimalizace jejich využívání v rámci zásad a regulace tak, aby jednotlivci či organizace mohli přijímat rozhodnutí a činit kroky, které maximalizují přínos pro organizaci. Ve firmách správa digitálních dat představuje širokou škálu úkolů, zásad, postupů a praxe. Její působnost zahrnuje faktory, jako např. vytvoření, přístup a aktualizace dat napříč různorodou datovou vrstvou, dále pak ukládání dat jak v cloudovém prostředí, tak i lokálně, ale samozřejmě jejich zabezpečení, archivace a likvidace.

Internet věcí je dnes především ohromným globálním byznysem s obratem atakujícím hranici 212 mld. USD. Celosvětově je připojeno 20,4 miliard zařízení. A pokud se nestane nic mimořádného, do konce roku 2025 by se jejich počet měl více než ztrojnásobit. Očekává se, že celosvětově bude využíváno přes 75 milionů zařízení. (Zdroj: DifferentNow.tech)

V některých ohledech jsou velká data to, o čem vypovídá jejich název. Ale velká data přicházejí také v širším rozsahu než tradiční data a jsou shromažďována vysokou rychlostí. 

Vzhledem k tomu, že se stále více dat shromažďuje z celé řady zdrojů, jako jsou mobilní zařízení, sociální sítě, nebo zařízení Internet of Things (IoT), objevily se velké systémy správy dat. Ty se zaměřují na tři obecné oblasti.

  • Integrace velkých dat spojuje různé typy dat – z dávek ke streamování – a transformuje je tak, aby bylo možné je spotřebovávat.
  • Správa velkých dat ukládá a zpracovává data v datovém jezeře nebo datovém skladu efektivně, bezpečně a spolehlivě, často pomocí ukládání objektů.
  • Analýza velkých dat odhaluje nové pohledy na analytiku a využívá strojové učení a vizualizaci AI pro tvorbu modelů.

Společnosti používají velká data ke zlepšení a urychlení vývoje produktů, prediktivní údržby, zkušeností zákazníků, bezpečnosti, provozní efektivity a mnohem více. S tím, jak se velká data zvětšují, přicházejí i další příležitosti.


Zabezpečené zpracování dat (Privacy-enhancing computation)

Prakticky všude ve světě čelí firmy rostoucímu počtu rizik souvisejících s ochranou soukromí a plněním souvise­jící legislativy, která již postupně dospívá i na globální úrovni. Zatímco běžné bezpečnostní postupy chrání především nepoužívaná data (data v klidu/data at rest), zabezpečené zpracování dat poskytuje mnohem lepší úroveň soukromí.

Analytici Gartneru věří, že do roku 2025 nasadí tyto techniky a technologie při zpracování dat v nezajištěných prostředích či při analýze dat více stranami polovina velkých organizací. Podniky by proto měly začít s identifikací případů, kdy je namístě nasadit zabezpečené zpracování dat – například tak, že vyhodnotí operace, při nichž dochází k přenosu osobních dat, monetizaci dat, analýze podvodů a dalšího nakládání s vysoce citlivými daty.


Distribuovaný cloud (Distributed cloud)

Distribuovaný cloud je označením veřejných cloudových služeb, jež jsou rozmístěné (distribuované) na různých fyzických lokalitách – zatímco provoz, dohled, správa a rozvoj jeho služeb zůstávají v gesci poskytovatele veřejné­ho cloudu. Jde o svižné prostředí pro firemní scénáře vyžadující kombinace rychlé odezvy, úspor datových nákladů či požadavků na umístění dat. Řeší také potřebu některých zákazníků mít cloudové zdroje fyzicky blíže místu, kde jsou zpracována či využívána byznysem.

Do roku 2025 bude většina cloudových služeb nabízet alespoň základní for¬mu služeb distribuovaného cloudu dostupných na vyžádání. „Distribuovaný cloud může nahradit privátní cloud a zároveň zajišťuje služby typu edge cloud a další nové způsoby využívání cloudu. Je budoucností cloudových služeb,“ vysvětluje Brian Burke ze společnosti Gaertner. (Zdroj schéma: ntradasoft.com)

Datový kapitál je obchodní kapitál

V dnešní době digitální ekonomii jsou data druhem kapitálu, ekonomickým faktorem výroby digitálního zboží a služeb. Stejně jako výrobce automobilů nemůže vyrábět nový model, pokud nemá nezbytné finanční prostředky, nemůže zajistit autonomii svých vozidel, pokud postrádá data pohánějící palubní algoritmy. Tato nová úloha pro data má dopad na konkurenční strategii i budoucnost výpočetní techniky. Vzhledem k této ústřední a kritické úloze dat jsou pro každou organizaci nezbytné silné manažerské postupy a robustní systém řízení bez ohledu na velikost nebo typu.


Tradiční správa dat si kladla za cíl poskytnout omezenou, setříděnou množinu dat pro manažerské rozhodování. Jak se však vývoj posouvá vpřed, musí dnes společnosti přehodnotit správu dat, jejich ukládání a organizaci tak, aby mohly těžit z výhod nabízených modely strojového učení. Pro dosažení očekávaných přínosů při nasazování řešení umělé inteligence a zrychlení životního cyklu strojového učení je však třeba data náležitě upravit. (Zdroj: Deloitte)

Jak máte spravovaná data? (Zdroj: Deloitte)

Studie se ve své páté kapitole na str. 75 až 98 podrobně věnuje kompletní správě dat a klíčovým vlivům na ně působících. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #6 Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců

4. MLOps: industrializace umělé inteligence
5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Firmy
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Související články
Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Technologické trendy 2021 #4 Industrializace umělé inteligence

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit již na čtvrtý trend – industrializaci umělé inteligence MLOps (Machine Learning Operations).

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit