Témata

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Pro většinu firem je ukládání dat důležitým aspektem zajištění IT podpory. Údržba potřebného hardwaru a softwaru pro ukládání dat ale může být složitý a nákladný proces, zejména pro malé a střední firmy. U nich jsou patrné zejména problémy s udržováním chodu datových úložišť, dále se obtížně potýkají s potřebou efektivní ochrany dat a zajištění jejich dostupnosti s ohledem na stále častější využívání on-line aplikací, které musí sloužit 24/7.

Správa dat představuje shromažďování, uchovávání a používání dat bezpečně, efektivně a hospodárně. Jejím cílem je optimalizace jejich využívání v rámci zásad a regulace tak, aby jednotlivci či organizace mohli přijímat rozhodnutí a činit kroky, které maximalizují přínos pro organizaci. Ve firmách správa digitálních dat představuje širokou škálu úkolů, zásad, postupů a praxe. Její působnost zahrnuje faktory, jako např. vytvoření, přístup a aktualizace dat napříč různorodou datovou vrstvou, dále pak ukládání dat jak v cloudovém prostředí, tak i lokálně, ale samozřejmě jejich zabezpečení, archivace a likvidace.

Internet věcí je dnes především ohromným globálním byznysem s obratem atakujícím hranici 212 mld. USD. Celosvětově je připojeno 20,4 miliard zařízení. A pokud se nestane nic mimořádného, do konce roku 2025 by se jejich počet měl více než ztrojnásobit. Očekává se, že celosvětově bude využíváno přes 75 milionů zařízení. (Zdroj: DifferentNow.tech)

V některých ohledech jsou velká data to, o čem vypovídá jejich název. Ale velká data přicházejí také v širším rozsahu než tradiční data a jsou shromažďována vysokou rychlostí. 

Vzhledem k tomu, že se stále více dat shromažďuje z celé řady zdrojů, jako jsou mobilní zařízení, sociální sítě, nebo zařízení Internet of Things (IoT), objevily se velké systémy správy dat. Ty se zaměřují na tři obecné oblasti.

  • Integrace velkých dat spojuje různé typy dat – z dávek ke streamování – a transformuje je tak, aby bylo možné je spotřebovávat.
  • Správa velkých dat ukládá a zpracovává data v datovém jezeře nebo datovém skladu efektivně, bezpečně a spolehlivě, často pomocí ukládání objektů.
  • Analýza velkých dat odhaluje nové pohledy na analytiku a využívá strojové učení a vizualizaci AI pro tvorbu modelů.

Společnosti používají velká data ke zlepšení a urychlení vývoje produktů, prediktivní údržby, zkušeností zákazníků, bezpečnosti, provozní efektivity a mnohem více. S tím, jak se velká data zvětšují, přicházejí i další příležitosti.


Zabezpečené zpracování dat (Privacy-enhancing computation)

Prakticky všude ve světě čelí firmy rostoucímu počtu rizik souvisejících s ochranou soukromí a plněním souvise­jící legislativy, která již postupně dospívá i na globální úrovni. Zatímco běžné bezpečnostní postupy chrání především nepoužívaná data (data v klidu/data at rest), zabezpečené zpracování dat poskytuje mnohem lepší úroveň soukromí.

Analytici Gartneru věří, že do roku 2025 nasadí tyto techniky a technologie při zpracování dat v nezajištěných prostředích či při analýze dat více stranami polovina velkých organizací. Podniky by proto měly začít s identifikací případů, kdy je namístě nasadit zabezpečené zpracování dat – například tak, že vyhodnotí operace, při nichž dochází k přenosu osobních dat, monetizaci dat, analýze podvodů a dalšího nakládání s vysoce citlivými daty.


Distribuovaný cloud (Distributed cloud)

Distribuovaný cloud je označením veřejných cloudových služeb, jež jsou rozmístěné (distribuované) na různých fyzických lokalitách – zatímco provoz, dohled, správa a rozvoj jeho služeb zůstávají v gesci poskytovatele veřejné­ho cloudu. Jde o svižné prostředí pro firemní scénáře vyžadující kombinace rychlé odezvy, úspor datových nákladů či požadavků na umístění dat. Řeší také potřebu některých zákazníků mít cloudové zdroje fyzicky blíže místu, kde jsou zpracována či využívána byznysem.

Do roku 2025 bude většina cloudových služeb nabízet alespoň základní for¬mu služeb distribuovaného cloudu dostupných na vyžádání. „Distribuovaný cloud může nahradit privátní cloud a zároveň zajišťuje služby typu edge cloud a další nové způsoby využívání cloudu. Je budoucností cloudových služeb,“ vysvětluje Brian Burke ze společnosti Gaertner. (Zdroj schéma: ntradasoft.com)

Datový kapitál je obchodní kapitál

V dnešní době digitální ekonomii jsou data druhem kapitálu, ekonomickým faktorem výroby digitálního zboží a služeb. Stejně jako výrobce automobilů nemůže vyrábět nový model, pokud nemá nezbytné finanční prostředky, nemůže zajistit autonomii svých vozidel, pokud postrádá data pohánějící palubní algoritmy. Tato nová úloha pro data má dopad na konkurenční strategii i budoucnost výpočetní techniky. Vzhledem k této ústřední a kritické úloze dat jsou pro každou organizaci nezbytné silné manažerské postupy a robustní systém řízení bez ohledu na velikost nebo typu.


Tradiční správa dat si kladla za cíl poskytnout omezenou, setříděnou množinu dat pro manažerské rozhodování. Jak se však vývoj posouvá vpřed, musí dnes společnosti přehodnotit správu dat, jejich ukládání a organizaci tak, aby mohly těžit z výhod nabízených modely strojového učení. Pro dosažení očekávaných přínosů při nasazování řešení umělé inteligence a zrychlení životního cyklu strojového učení je však třeba data náležitě upravit. (Zdroj: Deloitte)

Jak máte spravovaná data? (Zdroj: Deloitte)

Studie se ve své páté kapitole na str. 75 až 98 podrobně věnuje kompletní správě dat a klíčovým vlivům na ně působících. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #6 Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců

4. MLOps: industrializace umělé inteligence
5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost
10. Finance a budoucnost IT
11. Zelené inovace

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Související články
Nejdražší povolenky v historii

Emisní cíle stanovené pro rok 2030 mají Evropu přiblížit k uhlíkové neutralitě. Mimo jiného však způsobují nevídaný růst cen povolenek, které téměř denně lámou rekordy. Odvětví spadající pod EU ETS jsou pod obrovským tlakem. Teplárenství nevyjímaje.

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Průmyslová Wi-Fi 6 umožní vyšší efektivitu přenosu dat

Řešení pro technologie Wi-Fi 6 a 5G dlouhodobě vyvíjí společnost Siemens. Cílem je poskytnout zákazníkům řešení na míru nejrůznějším průmyslovým požadavkům. Zejména technologie Wi-Fi 6 (standard WLAN IEEE 802.11ax) je prvním standardem, který se nezaměřuje pouze na šířku pásma, ale především na vyšší efektivitu využití frekvencí každého klienta. Navíc umožňuje připojení většího a neustále narůstajícího počtu zařízení v síti.

Související články
Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Související články
Chytré senzory sbírají informace přímo z kolejí

Nenápadný senzor na kolejnici, který zachytí jakékoliv vibrace a vzruchy, odešle signál a umělá inteligence vyhodnotí potenciální riziko. Takový by podle odborníků z Fakulty strojního inženýrství VUT mohl být recept pro zvýšení bezpečnosti na železnici. Na výzkumu spolupracují s tuzemskými a tchajwanskými partnery. Po nedávném železničním neštěstí, při kterém na Tchaj-wanu přišlo o život přes pět desítek lidí a na dvě stovky utrpělo zranění, se bezpečnost pro tamní úřady stala prioritou. Testovací nasazení nadějné technologie z Česka chtějí proto Tchajwanci maximálně urychlit.

Podpora pro poskytovatele IT řešení

Nově spuštěný program Edge Software & Digital Services společnosti Schneider Electric nabízí finanční výhody a podporu poskytovatelům IT řešení. Program zahrnuje nabídku benefitů, podpůrných nástrojů a certifikací umožňujících poskytovatelům IT řešení začít podnikat v oblasti poskytování služeb Managed Power Services.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: duben 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl v dubnu z březnových 58 bodů na hodnotu 58,9, aby ukázal na největší zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem od ledna 2018. 

Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Jak se chovat ekologičtěji

Snižování emisí u automobilů či vysazování více stromů – to jsou dvě z témat, která se často skloňují v souvislosti s dosahováním ekologických cílů. Své chování směrem k udržitelnosti může však změnit i běžný uživatel domácnosti či podnik. Způsobů je celá řada, mnohdy přitom nemusí být na první pohled zjevné. Zde přinášíme několik netradičních tipů.

Milióntý čelní vysokozdvižný vozík Linde

Společnost Linde
Material Handling vyrábí ve svém výrobním závodě
v Aschaffenburgu vysokozdvižné vozíky s protizávažím
již od roku 1959. Letos v březnu zde sjel z výrobní
linky již milióntý stroj a zamířil ke svému novému majiteli,
společnosti Colorobbia España ve Španělsku.

Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Oceněný design nového ovládacího panelu

Divize obráběcích strojů Brother, jež na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Misan, získala významné mezinárodní ocenění „iF Design Award“ za novou generaci řídicího systému - uživatelského rozhraní (tj. prostředí řídicího systému + ergonomie ovládacího panelu). Tato nová generace řídicího systému má označení D00.

Umělá inteligence změní výrobní procesy

Začátek spolupráce zaměřené na optimalizaci továrních procesů a zvyšování produktivity výrobních provozů dnes oznámily společnosti Google Cloud a Siemens. Siemens začlení technologie Google Cloud v oblasti cloudu, umělé inteligence a strojového učení (AI/ML) do svých automatizačních řešení na podporu budoucích inovací v průmyslové výrobě.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit