Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Společně s vývojem nových technologií se paralelně zdokonalují i hackeři, kteří neustále pracují na nových způsobech, jak tyto technologie zneužít a ohrozit. Incidenty hackerských útoků napříč sektory nám pokaždé připomenou nutnost neustálého zvyšování úrovně naší strategie zabezpečení, aby byla proaktivnější. Je nutné identifikovat hrozby a řešit bezpečnostní chyby dříve, než dojde k útoku. Tzv. nulová důvěra (Zero Trust) prostřednictvím důsledného a nepřetržitého sledování zabezpečení napomáhá s řízením oblasti měnících se globálních hrozeb a způsobu myšlení na „předpokládej porušení zabezpečení“.

Hackeři v covidu

Během koronavirové krize, kdy se značná část lidí přesunula na home office a začala se z domova připojovat do firemního prostředí svého zaměstnavatele, vzrostla obrovským způsobem příležitost se do těchto systému hackersky nabourávat.  Ti neustále vymýšlejí jak do sítě proniknout, vylepšují své techniky, přizpůsobují se. A na covid se adaptovali samozřejmě také. Například FBI ve své tiskové zprávě vlivu covidu na růst kyber kriminality zmiňuje, že meziročně 2020/2019 přibylo téměř o 70 % více stížností a podnětů na vyšetření nějaké formy kybernetických zločinů.

Deloitte ve studii nazvané 2020 Deloitte Cyber Survey uvádí, že během prvních čtyřech měsíců pandemie koronaviru se stalo na půl milionu lidí po celém světě obětí útoku, kdy se někdo cizí naboural do jejich on-line schůzky. Dále v této zprávě pak Deloitte píše, že při práci z domova je až polovina lidí náchylná podlehnout podvodnému vylákání citlivých dat, jako jsou třeba přihlašovací údaje pro přístup do firemní sítě. Klíčové je, aby lidé i firmy dodržovali základní pravidla: častá změna přístupových hesel, využívali systémy, které je automaticky generují, pravidelně instalovali aktualizace operačních systémů a také se řídit zásadou zero trust, tedy nikomu a ničemu nevěřit a ke všemu přistupovat jako k potenciální hrozbě.

Moderní automobily představují obrovský potenciálem rizika jejich zneužití. Senzory na jednu stranu zajišťují bezpečnostní a komfortní funkce pro řidiče, na druhou stranu jsou ale potenciálním místem možných hackerských, a v extrémních případech i teroristických útoků. (Grafika: beaudaniels.com)

Dobrý sluha, špatný pán

Kvůli rostoucí digitalizaci technologií vozidel se dnes zvyšuje jejich bezpečnost. Ve vozidlech je instalováno stále více elektronických řídicích jednotek, které implementují nové inovativní funkce. S velkým počtem těchto funkcí a elektrických i elektronických součástí však roste potenciální riziko kybernetických útoků. To hrozí zejména u automatizovaných jízdních funkcí a autonomních vozidel, protože jakmile kybernetický útok zasáhne připojený systém automobilu, vozidlo může nad příslušnou funkcí ztratit kontrolu.

Plně autonomní osobní a nákladní automobily se v blízké době stanou běžnou realitou. V USA se současnosti taková auta testují v ostrém provozu.

Vzhledem ke stále častější integraci řešení třetích stran se nově preferovaným vektorem útoku stanou nechráněná aplikační rozhraní. Jejich zneužitím mohou útočníci získat přístup například k citlivým informacím o zákaznících, zdrojovým kódům nebo vnitřním službám organizace. Díky masívnímu transferu do cloudového prostředí budou počítačoví zločinci cílit svoji pozornost tímto směrem. Zaměří se na neznalé uživatele i chybné konfigurace a běžné budou také útoky prováděny s cílem převzít kontrolu nad cloudovými servery včetně následné instalace virů.

Kybernetičtí zločinci budou i nadále působit tam, kde mohou získat peníze – jejich cílem je získat z útoků co největší finanční zisk. Organizace a bezpečnostní týmy musí být i nadále dostatečně pružné a ostražité, protože jen tak si mohou před kybernetickými zločinci udržet náskok.


Zavedení principu nulové důvěry v oblasti kybernetické bezpečnosti přispěje k vyřešení po desetiletí přetrvávajících bezpečnostních výzev a současně umožní další rozvoj moderních IT postupů (DevSecOps, NoOps, cloud, ad.). Přechod na princip „nulové důvěry“ si však na straně firem vyžádá nemalé investice mj. do automatizace manuálních procesů, zlepšení základní kybernetické hygieny, ale i organizačních změn a přenastavení požadavků na profily cyberspecialistů, aby bylo zavedení kybernetického inženýrství úspěšně realizovatelné. (Zdroj: Deloitte)
Děláte všecho pro to, aby jste byli dostatečně chráněni proti hackerským útokům? (Zdroj: Deloitte)

Studie společnosti Deloitte se ve své šesté kapitole na str. 101 až 115 podrobně věnuje problematice tzv. Zero Trust. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

Příště: #7 Restart digitálního pracoviště

Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.


Technologické trendy pro rok 2021

1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
2. Revitalizace core systémů

3. Transformace dodavatelských řetězců

4. MLOps: industrializace umělé inteligence

5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“

6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
7. Restart digitálního pracoviště
8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

Zdroj: Deloitte

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Firmy
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Související články
Implementace inovací napříč obory

Tradiční způsoby práce se mění zejména kvůli stále většímu zapojení moderních technologií a inovačních řešení. Mnoho odvětví se v současnosti nachází na prahu nové éry – dokazují to i nejnovější průzkumy. Podle těch se v Česku chystá v dalších letech investovat do digitalizace 53 % firem a do inovací až 65 %, nejvíce těch průmyslových. Slibují si od toho nejen jejich další růst a udržení kroku s dobou, ale také zvýšení efektivity a produktivity ve spojení se snížením nákladů. Budoucnost českých firem tedy spočívá v inovacích, níže uvádíme několik z nich z různých oblastí podnikání, které se nebály využít příležitosti a nabízí zajímavá řešení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Znal je již Napoleon a dá se s nimi i hnojit

Před více než dvěma staletími spatřil tento vynález světlo světa a dodnes hraje nezastupitelnou roli v naší každodennosti. Řeč je o bateriích. Jejich objevitelem je italský fyzik Alessandro Volta, na jehož počest slavíme 18. února, v den vynálezcových narozenin, Mezinárodní den baterií. Jaká tajemství se skrývají pod jejich tvrdou „slupkou“ a které interesantní příběhy jsou s vývojem baterií spojeny? 

Drony pro humanitární operace

Skupina MRS (Multi-Robot Systems) působící v rámci katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v uplynulých týdnech na poušti ve Spojených arabských emirátech testovala let roje dronů. Pro realizaci skupinového letu se vědci inspirovali hejnem ptáků či plovoucích ryb. Drony by pak mohly být zapojeny do humanitárních operací vyhledávání a záchrany osob.  

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit