Témata

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Dokážeme přesnědefininovat průlomové technologie, které mají největší potenciál dopadu na ekonomiku? Technologie mohou přicházet z rozličných etablovaných oblastí, nebo se naopak objevovat z jakékoliv vědecko-výzkumné disciplíny. Musejí ale sdílet základní charakteristiky: 

 • Vysoká míra technologických změn; 
 •  Potenciál rozsáhlého dopadu;
 •  Postupný růst jejich ekonomické hodnoty + makroekonomický efekt.

  Průlomové (disruptivní) technologie jsou typickým důkazem rychlých změn svých vlastností z hlediska poměru cena/výkon ve srovnání s alternativními přístupy. Jako příklad pokročilé technologie zpracování materiálů uveďme  významné průlomy v první umělé produkci grafenu (nanomateriál s mimořádnými vlastnostmi včetně pevnosti a vodivosti). IBM o několik let později přišlo s prvním integrovaným obvodem založeném na grafenu (náhrada křemíku).

  Grafen je supertenká forma uhlíku, strukturou podobná grafitu, jednomu z nejpevnějších známých materiálů na světě. Na výšku má pouze jeden atom a je průhledný, v důsledku této v podstatě 2D struktury má také některé zvláštní fyzikální vlastnosti. Grafen má potenciál výrazně zvýšit výkony dnešních baterií. (Zdroj video: www.graphene-info.com)

  #2 Revitalizace core systémů

  V prostředí nejistoty jsou umožnění nových způsobů práce a podpora klíčových inovací důležitější než kdy dřív. Je proto třeba, aby klíčové systémy byly schopny tyto požadavky naplnit. Napříč obory se dnes inovativní IT lídři snaží zavádět nové postupy a technologie pro revitalizaci klíčových aktiv. Toto úsilí se odráží v agendě nejvyššího managementu firem, neboť více vnímají revitalizaci klíčových systémů, které jsou mnohdy postavené na starých technologiích, jako nezbytný předpoklad pro umožnění strategické změny. Existuje více možností revitalizace core systémů. Jednou z nich je i migrace na technologicky novou verzi ERP systému, například v případě SAP na S/4HANA, v případě revitalizace custom-built core systémů, je to i modernizace architektury systému a přechod do cloudu včetně případného využití low-code platforem.

  Technická zařízení a řešení, nové technologie a obchodní případy jsou klíčovou podporou pro tvorbu strategie modernizace firmy (Zdroj: Deloitte)

  V současném ekonomickém prostředí je více než kdy jindy strategicky důležité vytvářet ve stávajících systémech nástroje podpory agility, inovací a nových způsobů práce, které v sobě nesou zásadní prvky digitalizace. Je si však třeba v kontextu toho uvědomit, že tyto kroky s sebou přinášejí nemalé náklady spojené s modernizací core systémů, zejména ty týkající se tvorby nových aplikací a migrace dat do cloudových systémů. Tváří v tvář nejistotě spojené s pandemií koronaviru a napjatých rozpočtů hledají zástupci IT sektoru nové způsoby financovaní těchto modernizací. Stejně tak od realizovaných investic očekávají více než pouhé „vylepšení“ podnikových IT systémů. Chtějí tím vytvořit trvalý základ pro inovace a konkurenční výhodu. 

  Spíše, než hodnotit časovou efektivitu návratnosti investic do technologií, je třeba tyto kroky vidět optikou nikdy nekončícího procesu modernizace firemních technologií a jeho benefitů.

  Za posledních několik let jsme mohli zaznamenat velký posun ve způsobu, jakým představitelé firem uvažují o podnikových technologiích a o tom, jak společnosti jako celek přistupují k hlavním iniciativám revitalizace core systémů.

  Jste připraveni na revitalizace core systémů díky integraci nových technologií? (Zdroj: Deloitte)

  Studie se podrobně vlivu technologií na obchodní strategie věnuj na str. 30 až 46. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

  Příště: #3 Transformace dodavatelských řetězců

  Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

  Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

  Technologické trendy pro rok 2021

  1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
  2. Revitalizace core systémů
  3. Transformace dodavatelských řetězců
  4. MLOps: industrializace umělé inteligence
  5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
  6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
  7. Restart digitálního pracoviště
  8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
  9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost
  10. Finance a budoucnost IT
  11. Zelené inovace

  Zdroj: Deloitte

  Roman Dvořák

  Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

  Související články
  Ocenění za design pro výkonné čtyřosé roboty

  Jedním z letošních vítězů designové soutěže Red Dot Design Award 2021 v kategorii Product Design se stala řada průmyslových robotů Stäubli TS2. Tyto roboty se tak kromě vysokého výkonu, přesnosti a spolehlivosti nyní mohou pochlubit i oceněním za design.

  Výroba elektrolytu pro lithium-iontové baterie v Evropě

  Společnost Lanxess, výrobce speciálních chemikálií, vidí v elektromobilitě velký potenciál. Svou vizi o elektromobilitě jako hlavní příležitosti růstu na trhu podpořenou založením iniciativy pro e-mobilitu a oběhové hospodářství nyní ještě potvrzuje navázáním spolupráce s čínským výrobcem lithium-iontových baterií, vodivých solí a elektrolytu Guangzhou Tinci Materials Technology (Tinci). Od příštího roku bude ve svém závodě v Leverkusenu (Kolín nad Rýnem) pro společnost Tinci vyrábět elektrolyt do baterií pro elektromobily.

  Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

  Související články
  Vysoce přesná válečková vedení pro bezhrotou brusku

  Nová bezhrotá bruska Tschudin Cube 350 využívá válečková vedení NSK řady RA s nízkým třením a vysokou tuhostí, která pomáhají vytvářet vynikající úroveň kvality povrchu obrobků. Bruska Cube 350 od firmy Tschudin pracuje metodou bezhrotého broušení válcových ploch a díky inovaci konstrukce umožňuje instalovat několik strojů těsně vedle sebe. Kromě vysoké přesnosti umožňuje stroj dosáhnout velmi krátké doby seřízení při změně produkce, což umožňuje nákladově výhodné obrábění malých sérií obrobků.

  Související články
  Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

  Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

  Roboty v boji s koronavirem

  V době koronavirové pandemie dochází k omezování výroby v řadě oborů. Některé společnosti však svoji výrobní kapacitu právě nyní potřebují navýšit. Jde například o výrobce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. V situaci, kdy je nutno omezovat kontakty mezi lidmi, nemůže manuální výroba zvýšené požadavky splnit. Pomoci mohou roboty od společnosti Kuka, a to jak ve výrobě, tak v testovacích laboratořích.

  Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

  Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

  Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: březen 2021

  Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl z únorových 56,5 bodu na 58 v březnu. Aktuální hodnota indexu signalizovala prudké zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru a byla nejvyšší za více než tři roky. Data za březen 2021 byla nashromážděna mezi 12. a 23. 3. 2021.

  Sofistikovaná fasáda budoucnosti

  Vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. To je cílem, na který se v rámci mezinárodního projektu Powerskin+ zaměřuje ČVUT UCEEB.

  Společnost NSK dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro

  Společnost NSK Ltd. dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro (dále B&K
  Vibro), která se zabývá vývojem systémů pro sledování stavu
  strojů a zařízení (CMS, Condition Monitoring System).
  Monitorování stavu je proces kontroly fyzikálních veličin stroje
  nebo zařízení, jako jsou vibrace nebo teplota, jehož účelem je
  určení změn, které naznačují vznikající poruchu. Monitorování
  stavu stroje v průběhu jeho provozu umožňuje naplánovat údržbu
  nebo přijmout opatření, která zabrání závažnému selhání.
  Akvizice společnosti B&K Vibro společností NSK urychlí rozvoj
  obchodní platformy NSK na rostoucím trhu CMS.

  Tiché a úsporné pohony pro malé ventily

  Servopohony SSA pro malé ventily od společnosti Siemens získaly nové funkce. Díky kompatibilitě se sběrnicovým systémem KNX lze tyto servopohony zapojit do struktury inteligentního řízení budov. Dalšími přednostmi těchto zařízení z rodiny Smart Infrastructure jsou snadná instalace a tichý a úsporný provoz.

  Online univerzita digitálního řemesla

  Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit