Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Dokážeme přesnědefininovat průlomové technologie, které mají největší potenciál dopadu na ekonomiku? Technologie mohou přicházet z rozličných etablovaných oblastí, nebo se naopak objevovat z jakékoliv vědecko-výzkumné disciplíny. Musejí ale sdílet základní charakteristiky: 

 • Vysoká míra technologických změn; 
 •  Potenciál rozsáhlého dopadu;
 •  Postupný růst jejich ekonomické hodnoty + makroekonomický efekt.

  Průlomové (disruptivní) technologie jsou typickým důkazem rychlých změn svých vlastností z hlediska poměru cena/výkon ve srovnání s alternativními přístupy. Jako příklad pokročilé technologie zpracování materiálů uveďme  významné průlomy v první umělé produkci grafenu (nanomateriál s mimořádnými vlastnostmi včetně pevnosti a vodivosti). IBM o několik let později přišlo s prvním integrovaným obvodem založeném na grafenu (náhrada křemíku).

  Grafen je supertenká forma uhlíku, strukturou podobná grafitu, jednomu z nejpevnějších známých materiálů na světě. Na výšku má pouze jeden atom a je průhledný, v důsledku této v podstatě 2D struktury má také některé zvláštní fyzikální vlastnosti. Grafen má potenciál výrazně zvýšit výkony dnešních baterií. (Zdroj video: www.graphene-info.com)

  #2 Revitalizace core systémů

  V prostředí nejistoty jsou umožnění nových způsobů práce a podpora klíčových inovací důležitější než kdy dřív. Je proto třeba, aby klíčové systémy byly schopny tyto požadavky naplnit. Napříč obory se dnes inovativní IT lídři snaží zavádět nové postupy a technologie pro revitalizaci klíčových aktiv. Toto úsilí se odráží v agendě nejvyššího managementu firem, neboť více vnímají revitalizaci klíčových systémů, které jsou mnohdy postavené na starých technologiích, jako nezbytný předpoklad pro umožnění strategické změny. Existuje více možností revitalizace core systémů. Jednou z nich je i migrace na technologicky novou verzi ERP systému, například v případě SAP na S/4HANA, v případě revitalizace custom-built core systémů, je to i modernizace architektury systému a přechod do cloudu včetně případného využití low-code platforem.

  Technická zařízení a řešení, nové technologie a obchodní případy jsou klíčovou podporou pro tvorbu strategie modernizace firmy (Zdroj: Deloitte)

  V současném ekonomickém prostředí je více než kdy jindy strategicky důležité vytvářet ve stávajících systémech nástroje podpory agility, inovací a nových způsobů práce, které v sobě nesou zásadní prvky digitalizace. Je si však třeba v kontextu toho uvědomit, že tyto kroky s sebou přinášejí nemalé náklady spojené s modernizací core systémů, zejména ty týkající se tvorby nových aplikací a migrace dat do cloudových systémů. Tváří v tvář nejistotě spojené s pandemií koronaviru a napjatých rozpočtů hledají zástupci IT sektoru nové způsoby financovaní těchto modernizací. Stejně tak od realizovaných investic očekávají více než pouhé „vylepšení“ podnikových IT systémů. Chtějí tím vytvořit trvalý základ pro inovace a konkurenční výhodu. 

  Spíše, než hodnotit časovou efektivitu návratnosti investic do technologií, je třeba tyto kroky vidět optikou nikdy nekončícího procesu modernizace firemních technologií a jeho benefitů.

  Za posledních několik let jsme mohli zaznamenat velký posun ve způsobu, jakým představitelé firem uvažují o podnikových technologiích a o tom, jak společnosti jako celek přistupují k hlavním iniciativám revitalizace core systémů.

  Jste připraveni na revitalizace core systémů díky integraci nových technologií? (Zdroj: Deloitte)

  Studie se podrobně vlivu technologií na obchodní strategie věnuj na str. 30 až 46. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

  Příště: #3 Transformace dodavatelských řetězců

  Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

  Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

  Technologické trendy pro rok 2021

  1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
  2. Revitalizace core systémů
  3. Transformace dodavatelských řetězců
  4. MLOps: industrializace umělé inteligence
  5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
  6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
  7. Restart digitálního pracoviště
  8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
  9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

  Zdroj: Deloitte

  Roman Dvořák

  Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

  Firmy
  Související články
  Technologické trendy 2021 #1 Vliv technologií na obchodní strategie

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme postupně nahlédnout na vybrané trendy 2021.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Auto jako digitální platforma

  Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

  Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

  Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

  Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

  Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

  Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit