Témata
Reklama

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Reklama
Reklama

Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Dokážeme přesnědefininovat průlomové technologie, které mají největší potenciál dopadu na ekonomiku? Technologie mohou přicházet z rozličných etablovaných oblastí, nebo se naopak objevovat z jakékoliv vědecko-výzkumné disciplíny. Musejí ale sdílet základní charakteristiky: 

 • Vysoká míra technologických změn; 
 •  Potenciál rozsáhlého dopadu;
 •  Postupný růst jejich ekonomické hodnoty + makroekonomický efekt.

  Průlomové (disruptivní) technologie jsou typickým důkazem rychlých změn svých vlastností z hlediska poměru cena/výkon ve srovnání s alternativními přístupy. Jako příklad pokročilé technologie zpracování materiálů uveďme  významné průlomy v první umělé produkci grafenu (nanomateriál s mimořádnými vlastnostmi včetně pevnosti a vodivosti). IBM o několik let později přišlo s prvním integrovaným obvodem založeném na grafenu (náhrada křemíku).

  Grafen je supertenká forma uhlíku, strukturou podobná grafitu, jednomu z nejpevnějších známých materiálů na světě. Na výšku má pouze jeden atom a je průhledný, v důsledku této v podstatě 2D struktury má také některé zvláštní fyzikální vlastnosti. Grafen má potenciál výrazně zvýšit výkony dnešních baterií. (Zdroj video: www.graphene-info.com)

  #2 Revitalizace core systémů

  V prostředí nejistoty jsou umožnění nových způsobů práce a podpora klíčových inovací důležitější než kdy dřív. Je proto třeba, aby klíčové systémy byly schopny tyto požadavky naplnit. Napříč obory se dnes inovativní IT lídři snaží zavádět nové postupy a technologie pro revitalizaci klíčových aktiv. Toto úsilí se odráží v agendě nejvyššího managementu firem, neboť více vnímají revitalizaci klíčových systémů, které jsou mnohdy postavené na starých technologiích, jako nezbytný předpoklad pro umožnění strategické změny. Existuje více možností revitalizace core systémů. Jednou z nich je i migrace na technologicky novou verzi ERP systému, například v případě SAP na S/4HANA, v případě revitalizace custom-built core systémů, je to i modernizace architektury systému a přechod do cloudu včetně případného využití low-code platforem.

  Technická zařízení a řešení, nové technologie a obchodní případy jsou klíčovou podporou pro tvorbu strategie modernizace firmy (Zdroj: Deloitte)

  V současném ekonomickém prostředí je více než kdy jindy strategicky důležité vytvářet ve stávajících systémech nástroje podpory agility, inovací a nových způsobů práce, které v sobě nesou zásadní prvky digitalizace. Je si však třeba v kontextu toho uvědomit, že tyto kroky s sebou přinášejí nemalé náklady spojené s modernizací core systémů, zejména ty týkající se tvorby nových aplikací a migrace dat do cloudových systémů. Tváří v tvář nejistotě spojené s pandemií koronaviru a napjatých rozpočtů hledají zástupci IT sektoru nové způsoby financovaní těchto modernizací. Stejně tak od realizovaných investic očekávají více než pouhé „vylepšení“ podnikových IT systémů. Chtějí tím vytvořit trvalý základ pro inovace a konkurenční výhodu. 

  Spíše, než hodnotit časovou efektivitu návratnosti investic do technologií, je třeba tyto kroky vidět optikou nikdy nekončícího procesu modernizace firemních technologií a jeho benefitů.

  Za posledních několik let jsme mohli zaznamenat velký posun ve způsobu, jakým představitelé firem uvažují o podnikových technologiích a o tom, jak společnosti jako celek přistupují k hlavním iniciativám revitalizace core systémů.

  Jste připraveni na revitalizace core systémů díky integraci nových technologií? (Zdroj: Deloitte)

  Studie se podrobně vlivu technologií na obchodní strategie věnuj na str. 30 až 46. Obsahuje i případové studie. Stáhněte si ji na níže přiloženém odkazu.

  Příště: #3 Transformace dodavatelských řetězců

  Stáhněte si studii Technologické trendy pro rok 2021

  Získejte cenný vhled a podnětné rady pro obchod i technologie. Zjistěte, jak mohou nové technologie podpořit klíčové byznysové procesy – od způsobu, jakým ovlivňují firemní strategie, až po modernizaci hlavních aktiv – a přetvoření dodavatelských řetězců v hodnototvorný prvek.

  Technologické trendy pro rok 2021

  1. Obchodní strategie ovlivněná technologiemi
  2. Revitalizace core systémů
  3. Transformace dodavatelských řetězců
  4. MLOps: industrializace umělé inteligence
  5. Revoluce u strojových dat: „nakrmte stroj“
  6. Nulová důvěra: nikdy nedůvěřujte, vždy prověřujte
  7. Restart digitálního pracoviště
  8. Individualizace pro miliardy: digitální versus fyzická zkušenost
  9. DEI tech (diverzita, rovnost, inkluze): nástroje pro rovnocennost

  Zdroj: Deloitte

  Roman Dvořák

  Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

  Firmy
  Související články
  Nová hedvábná stezka s ocelovými karavanami

  Loňská koronavirová krize způsobila tlak na lodní dopravu zboží mezi Čínou a Evropou. Ceny námořní dopravy od poloviny loňského roku vyletěly raketově vzhůru a doba přepravy se zdvojnásobila. Jelikož většinu zboží se nevyplatí dopravovat letecky, čínští výrobci se snaží obejít zpoždění v přepravě exportem po zemi a stále více se obracejí na železnici, která se náhle stala atraktivní alternativou.

  Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

  Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

  Výzkum podporuje bezpečnost internetu věcí

  Včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí může znamenat doslova záchranu před mnoha nepředvídatelnými následky. V případě soukromého užití se jedná zejména o zásah do soukromí, u průmyslových aplikací může dojít k narušení funkčnosti celých systémů autonomních zařízení s rozsáhlými dopady na výrobu nebo energetiku. Tyto systémy nelze chránit antivirovými programy, proto je potřeba jiné řešení. 

  Související články
  Značnou částku v dolarech ušetřilo firmě bezpečnostní řešení

  Významnou úsporu nákladů na řešení kybernetických útoků a vysokou návratnost investic do nákupu bezpečnostního řešení zaznamenal klient společnosti Kaspersky, který využil Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Podle nezávislého šetření Total Economic Impact™ (TEI), které provedla společnost Forrester Consulting, tento průmyslový podnik ušetřil díky nasazení zmíněného produktu 1,7 milionu dolarů, což představuje 135 % návratnost investic (ROI).

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Digitální dvojče stavby

  Digitalizace a digitální transformace firem paří již delší dobu k aktuálním tématům. Ve stavebnictví zpravidla hovoříme o metodě BIM, která by měla být od roku 2022 využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek. Využití takzvaného informačního modelování staveb však není devízou jen nových realizací, své opodstatnění má i u starších budov.

  Lineární vedení se zvýšenou trvanlivostí

  Společnost NSK nabízí dvě nové řady lineárních vedení, jež ve srovnání s konvenčními alternativami dosahují až dvojnásobné trvanlivosti. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné díky použití speciálního materiálu a jeho tepelného zpracování, které zvyšuje dynamickou únosnost.

  Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: květen 2021

  Květnová data PMI signalizovala podstatné zlepšení provozních podmínek v českém zpracovatelském sektoru a hlavička indexu vystoupala na rekordní úroveň. K celkovému růstu přispěla prudší zvýšení objemů výroby i nových zakázek. Výkon dodavatelů se mezitím zhoršil do největší míry v historii průzkumu vzhledem k výrazné nedostupnosti surovin a problémům v dopravě.

  Nový interdisplinární obor na ČVUT

  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (FBMI) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie.

  Nová pneumatika pro manipulátory

  Pro teleskopické manipulátory a nakladače vyvinula společnost Continental pneumatiku CompactMaster AG, která obsahuje novou zvýšenou běhounovou vrstvou, tzv. Turtle Shield (Želví štít) a ocelový nárazník z točitých lan. 

  „Svatý grál“ z oblasti pokročilých materiálů.

  Nová špičkově vybavená laboratoř, které dominuje přístroj k přípravě tenkých povlaků metodou vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování. Tu nyní uvádí do provozu Skupina pokročilých materiálů, působící v rámci katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Tým profesora Tomáše Polcara zde bude hledat ideální materiály k úpravě strojírenských dílů. „Svatým grálem“ je najít povlak, díky němuž se mechanické součástky v různých aplikacích stanou prakticky neopotřebitelnými.

  Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

  Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

  Kyberbezpečnost a vzdělávání zaměstnanců

  Z průzkumu, který v České republice pro společnost Kaspersky provedla agentura Ipsos, vyplývá, že jen velmi malé procento českých firem vzdělává své zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti. Průzkum se zaměřil na zaměstnance středně velkých firem (se 100 až 499 pracovníky) a v dubnu 2021 se ho zúčastnilo 515 respondentů.

  Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

  Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

  Kubernetes: rychlejší i bezpečnější vývoj aplikací

  Obliba technologií používající kontejnery neustále roste. Je to dáno výhodami, které firmám poskytuje např. trendující Kubernetes či Docker. Dříve tyto tehcnologie byly především výsadou inovativních IT nadšenců, dnes je podle průzkumu renomované firmy Statista používá téměř třetina společností a dalších 21 % tento technologický směr blíže zkoumá a uvažuje o něm do budoucna. 

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit