Témata
Reklama

Zaměření na zelenou energii

S okamžitou platností budou všechny závody společnosti Jungheinrich v Německu, včetně jejích šesti německých výrobních závodů, využívat výhradně zelenou energii. Přechod zahraničních poboček a závodů na zelenou energii bude následovat. Zároveň společnost Jungheinrich začala vyrábět vlastní solární energii a za tímto účelem postupně vybavuje své závody fotovoltaickými systémy.


Ve strategii, kterou skupina představila v listopadu loňského roku, učinila společnost Jungheinrich z tématu udržitelnosti ústřední bod svých obchodních aktivit a stanovila si ambiciózní cíle. Jedním z těchto cílů je dosažení klimatické neutrality. Skupina v tomto směru učinila velký krok prostřednictvím nyní již dokončeného přechodu k nákupu zelené energie pro všechny své závody v Německu. „Změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů naší doby a společnost Jungheinrich si stanovila za cíl převzít vedoucí úlohu v boji proti globálnímu oteplování.“ Přechod na obnovitelné zdroje energie, které uspokojí naše potřeby ohledně dodávek elektřiny, je důležitým přispěním k větší udržitelnosti,“ říká předseda představenstva společnosti Jungheinrich, Dr. Lars Brzoska.

Přechodem na obnovitelnou elektřinu Jungheinrich jen v Německu snížil své roční emise skleníkových plynů přibližně o 15 500 tun oxidu uhličitého. Tato aktivita představuje další krok ke klimatické neutralitě.

Dalším krokem je plánovaný přechod na ekologickou energii v závodech společnosti Jungheinrich v zahraničí. Skupina zároveň začala vybavovat své závody fotovoltaickými systémy, aby mohla v budoucnu vyrábět také vlastní zelenou elektřinu. Od poloviny února provozuje Jungheinrich nezávisle svůj první systém na střeše svého závodu v bavorském Moosburgu. Centrála skupiny v Hamburku-Wandsbeku bude v průběhu tohoto roku vybavena solárními panely. V tuto chvíli se plánují projekty v  mnoha dalších závodech a brzy bude následovat jejich realizace.

Ve finančním roce 2019 spotřebovaly výrobní závody a dceřiné společnosti Jungheinrich v Německu dohromady přibližně 45 600 000 kilowatthodin elektřiny. Úplným vyloučením používání elektřiny z  fosilních paliv, jako je hnědé a černé uhlí nebo zemní plyn, společnost nyní snižuje své emise ze spotřeby elektřiny v Německu na nulu. Ve srovnání s tradičním energetickým mixem tak Jungheinrich snižuje roční emise CO2 přibližně o 15 500 tun. K odstranění tohoto množství emisí CO2 z atmosféry během jednoho roku by jako kompenzace byl zapotřebí smíšený les o rozloze odpovídající více než 1 800 fotbalovým hřištím. Přibližně 69 % z celosvětových emisí CO2 společnosti Jungheinrich, které byly důsledkem spotřeby elektřiny, dříve pocházelo z Německa. Přechod všech německých závodů na obnovitelné zdroje energie umožnil skupině také výrazně snížit její globální ekologickou stopu.

S přechodem výroby na zelenou energii se zlepšuje i hodnocení životního cyklu vozíků vyráběných společností Jungheinrich. Přibližně 11 % energie, kterou elektrický vozík Jungheinrich spotřebuje během svého životního cyklu, pochází z jeho výroby. „Odpovědnost za výrobky pro nás nezačíná ve výrobním závodě, ale mnoho kroků předtím. V rámci naší Strategie 2025+ zintenzivňujeme naše aktivity, abychom zajistili větší udržitelnost dodavatelského řetězce společnosti Jungheinrich, což zahrnuje nákup energie. To nám umožňuje vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance, akcionáře, obchodní partnery a celou společnost,“ vysvětluje Dr. Brzoska.

Reklama
Reklama

V prosinci 2020 se Jungheinrich připojil k mezinárodní kampani „50 lídrů v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany klimatu“, iniciativy skupin z různých odvětví, které zastávají vedoucí úlohu v ochraně klimatu a realizaci 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy Jungheinrich.

Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit