Témata
Reklama

Využití potenciálu kosmických aktivit v ČR

Dlouhodobý projekt „Česká cesta do vesmíru“ chce prostřednictvím kosmických aktivit a jejich dalšího rozvoje přispět k transformaci českého hospodářství na ekonomiku založenou na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. Vznik projektu podpořila vláda na svém posledním jednání.

Česká republika díky svému členství v Evropské kosmické agentuře (ESA) navázala na vynikající výsledky desítek let práce českých vědců a techniků a na rozdíl od řady jiných států rychle dokázala kosmické aktivity transformovat z čistě vědecké disciplíny v nové hospodářské odvětví. K maximálnímu využití potenciálu kosmických aktivit však musíme jejich rozvoj v České republice urychlit. Proto potřebujeme společně systematicky budovat podpůrný ekosystém s důrazem na inspiraci, motivaci a vzdělávání dětí, žáků a studentů v převážně technických oborech a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě. Právě k tomu směřuje projekt „Česká cesta do vesmíru“. 

V České republice se za posledních 15 let podařilo vybudovat kosmický průmysl a zapojit ho do mezinárodních dodavatelských řetězců. V současnosti u nás máme na 150 zavedených firem, start-upů a akademických institucí, aktivních a úspěšných v kosmických aktivitách, a toto číslo dál rychle roste.  České firmy, stejně tak jako akademická sféra, se však dlouhodobě potýkají s velkým nedostatkem odborníků. Podíl průmyslu v České republice na HDP byl vždy jeden z nejvyšších v Evropě, nicméně počet studentů STEM oborů je přes všechna dříve zavedená a vyzkoušená opatření stále nízký. Je proto potřeba razantních opatření, aby se tento trend podařilo zvrátit.

Reklama
Reklama
Reklama

„Česká republika se stala nejen lídrem mezi ‚novými‘ členskými státy ESA, ale dohání, a dokonce i předhání řadu západních států. Důraz na vzdělávání dětí, žáků a studentů a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě se musí vyplatit, protože takto vzdělané, vyškolené a kvalifikované pracovníky nepotřebuje pouze oblast kosmických aktivit, ale prakticky všechna hospodářská odvětví,“ říká koordinátor projektu Václav Kobera.

Nejdůležitější částí letu budou technologické a vědecké experimenty českého průmyslu a vědy. Pilotovaný let českého občana umožní realizovat experimenty efektivněji a zejména dříve než prostřednictvím standartního procesu v ESA, kde by jinak české firmy čelily konkurenci ostatních evropských skupin, které mnohdy mají ve využívání Mezinárodní kosmické stanice ISS mnohaletý náskok.

„Průměrná návratnost investic do kosmických aktivit představuje ve vyspělých zemích osminásobek vložených finančních prostředků. Zároveň půjde o popularizaci kosmických aktivit díky účasti českého astronauta při vědeckých experimentech ve vesmíru,“ říká ředitel brněnské hvězdárny a planetária a senátor Jiří Dušek.

Na přípravu programu letu včetně návrhu a výroby hardware a software experimentů budou potřeba stovky milionů korun. Další prostředky představují náklady placené prostřednictvím ESA, které by kryly smluvní a organizační zajištění experimentů a letu, zejména personální náklady na zajištění technické kvality při výrobě experimentů v České republice, koordinaci letových plánů, logistiku vynesení experimentů, operační řízení během letu a na výcvik astronauta.

Benefity

Inspirace a motivace: Zvýšený zájem o studium technických nebo vědeckých oborů klíčových pro rozvoj českého hospodářství.

Vytváření pozitivních vzorů: Astronaut je ztělesněním pozitivních hodnot a investice do jeho letu je tak i investicí do těchto hodnot.

Průmyslová a vědecká excelence: Příprava a možnost provedení experimentů českých vědců a techniků. V případě národní mise by byly experimenty realizovány o několik let dříve než přes standardní proces ESA. 

Mezinárodní spolupráce: Na přípravě českých experimentů se mohou podílet jiné státy, což otevře České republice dveře ke spolupráci na jejich experimentech.

Posílení povědomí o přínosech kosmických aktivit a významných úspěších, kterých Česká republika v novodobé historii dosáhla.

Brand Armády České republiky: Astronaut-voják pomůže budovat brand Armády České republiky jakožto moderní a progresivní branné moci a bude inspirací pro vstup do Armády České republiky nebo aktivních záloh.

Vzdělávací kancelář ESA v České republice – ESERO

Kosmické ambice České republiky jsou s ohledem na dosavadní výsledky a obrovský potenciál kosmických aktivit velké. I vývoj ve světě nám stále více ukazuje, že jdeme správným směrem a že dlouhodobé soustředěné úsilí a spolupráce se vyplácejí. Proto musíme společně nalézt způsob, jak motivovat mladou generaci ke studiu technických a přírodovědných oborů. Jedním z nástrojů, které je pro to třeba maximálně využít a propojit s jinými vzdělávacími a popularizačními aktivitami, je vzdělávací kancelář ESA „ESERO“ (European Space Education Resource Office). Jejím hlavním cílem je využít inspirativní povahy vesmíru ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti žáků základních škol a studentů středních škol a motivovat je ke studiu a kariéře v oblasti vědy, technologií, inženýrských oborů a matematiky.

Aleš Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů ESA. V současnosti létá na nadzvukovém letounu Gripen, zkušenosti ale má i s celou řadou jiných strojů, od větroňů přes vrtulová letadla po proudové bitevníky. Nalétáno má přes 1600 hodin a je držitelem i civilní licence obchodního pilota. V roce 2011 získal 1. místo na MČR v akrobacii kluzáků. Pracuje na velitelství Vzdušných sil, kde je klíčovou součástí týmu strategického projektu F-35. Má dva inženýrské tituly a doktorát v oboru letecké a raketové techniky, rád hraje hokej a věnuje se přístrojovému potápění. (Zdroj: https://www.vzhurudovesmiru.cz)

Kontext

Prvním českým astronautem (tehdejším termínem kosmonautem) se stal Vladimír Remek, který se před 46 lety (v březnu 1978) stal prvním člověkem ve vesmíru, který nepocházel ze Spojených států amerických nebo Sovětského svazu. Dalším Čechem ve vesmíru se měl už v roce 2023 stát choreograf Yemi Akinyemi Dele v rámci soukromé iniciativy dearMoon. Z důvodu opakovaných technických odkladů a průtahů přípravy kosmické lodě byl jeho let v červnu 2024 oficiálně zrušen. Obě tyto osobnosti projekt letu druhého českého astronauta plně podporují.

Česká republika v zájmu vyslat svého záložního astronauta do vesmíru postupuje stejně jako další státy, které si významný potenciál tohoto letu pro svou budoucnost uvědomují. Švédsko již letos vyslalo svého záložního astronauta na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) prostřednictvím ESA. Podobně o vyslání záložního astronauta na ISS rozhodlo také Polsko. Další státy jako Rakousko a Španělsko o využití svého záložního astronauta s ESA aktuálně vyjednávají Maďarsko buduje vlastní astronautický program.

Projekt „Česká cesta do vesmíru“ cílí na využití potenciálu oblasti kosmických aktivit pro modernizaci českého hospodářství a další rozvoj naší společnosti. Důraz klade na vzdělávání dětí, žáků a studentů a jejich přípravu na kvalifikovanou práci v českém průmyslu a vědě.

Co se bude dít?

Vesmír je nedílnou každodenní součástí našich životů, je nástrojem hospodářského růstu, inspirací, motivací a hnacím motorem lidského poznání a rozvoje společnosti…

…a blíží se něco opravdu velkého, chceš být u toho?


Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy Ministerstva dopravy ČR.

Firmy
Související články
Můstek k inovacím

Jen pár kroků od stanice metra Můstek se v ulici Na Příkopě rozpíná pestrá přehlídka technologických inovací zvaná Czech Industry Photo. Ještě do 15. května 2024 se veřejnost může prostřednictvím uměleckých fotografií a doprovodných příběhů bezplatně seznámit s tím, jak magicky vypadá svět například pod mikroskopem, nebo když hraje plazma hlavní roli. Praha je v pořadí předposlední zastávkou této putovní výstavy, jejíž velkoformátové obrazy každoročně navštíví deset měst Čech a Moravy. Sedmiměsíční osvětová mise bude následně završena v Plzni.

Dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Národní strategie pro inteligentní specializaci

Současná bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

Související články
Čeští strojaři mezi nejlepšími

Ocenění Českých 100 se vyhlašuje více než čtvrtstoletí, a přesto doposud strojaři neměli svoji kategorii. Letos tomu bylo jinak a to díky iniciativě Pavla Diviše ze společnosti TGS. Mezi laureáty se z oboru poprvé v historii zařadily společnosti Iteco, MSR Engines, Roka Industry, TOS Varnsdorf a Walmag Magnetics. Zástupci firem převzali na konci listopadu ve Španělském sále Pražského hradu ocenění. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Akcelerační zóny obnovitelných zdrojů energie

Povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic bude snazší a rychlejší. Vláda na konci dubna schválila usnesení, které Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Umožní vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie. Nyní resorty určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.

Vítkovické slévárny nadále fungují

Ostravská společnost Vítkovické slévárny, která je od listopadu v insolvenčním řízení, pokračuje ve výrobě a hledá investora. To jsou hlavní předpoklady proveditelnosti připraveného reorganizačního plánu. Firmě se podařilo zatím zachovat nejen stěžejní výrobu válců a jedinečné know-how, ale také obchodní vztahy a zaměstnanost.

Dukovany se připravují na šedesátiletý provoz

V průběhu roku 2024 energetici postupně zvýší výkon všech čtyř výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany o 2,3 %. Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300 000 MWh. Společnost ČEZ bude i letos do Dukovan masivně investovat, na další zvyšování bezpečnosti a modernizaci vynaloží cca 3,3 mld. Kč. Cílem je zajištění nejméně šedesátiletého provozu všech výrobních bloků.

Zdvojnásobení FVE v ČR

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je to už přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z dat, které za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum

Začátkem července uspořádala KEPCO International Nuclear Graduate School (dále KINGS) v Soulu historicky první ročník Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum. Na fórum pořádané společností KINGS byli pozváni rektoři devíti jaderných univerzit ze všech zemí Visegrádské čtyřky, kteří společně diskutovali o navázání hlubší spolupráce v oblasti dlouhodobého školení personálu jaderných elektráren a podpoře vývozu korejských jaderných technologií.

Více než každé desáté nově prodané auto v EU je na elektřinu

Podíl EV na evropském trhu se zvýšil téměř o čtvrtinu původního podílu z minulého roku. Celý evropský trh s novými auty má ovšem stále vleklé potíže, alespoň ve srovnání s předcovidovým obdobím do roku 2019. Zatímco auta na elektřinu se čím dál silněji zabydlují v evropské flotile nových vozů, podíl dieselových motorů nadále klesá a společně s auty na benzín klesl meziročně o 3 %. Tím nová auta se spalovacími motory tvoří už jen těsnou většinu - necelých 53 %. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Pro parkování a dobíjení vozů v garážích chybí legislativa

Počty elektromobilů postupně rostou, avšak veřejná dobíjecí infrastruktura zaostává, a to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí. 

Umělá inteligence mění pracovní profese

Díky umělé inteligenci se zcela proměňuje pracovní trh. Do roku 2030 klesne po některých oborech poptávka, vzniknou ale zcela nové profese. Kdo by se měl bát o místo a kdo může naopak zůstat v klidu?

Další ponorky singapurského námořnictva

Singapurský obranný sektor dokončil kontrakt na výrobu dvou ponorek nejvyšší třídy v rámci plánu udržování vysoké konkurenceschopnosti singapurského obranného průmyslu. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit