Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Temná zákoutí laserového svařování

31. 03. 2021
Doc. Libor Mrňa

Článek nahlíží na technologii laserového svařování střízlivýma očima technika. Vedle mnohých nesporných výhod této technologie je totiž nutné být si vědom také jejích nevýhod.

Laserový skener v CNC řezacím zařízení

04. 05. 2020

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje firmě MicroStep, výrobci a dodavateli CNC strojů na dělení materiálů plazmatem, laserem, autogenem, vodním paprskem a vysokootáčkovým vřetenem, měření skutečných rozměrů kopulí.

Laserový snímač s vysokou frekvencí

22. 11. 2011

Nový high-end senzor pracující na bázi laserové triangulace od firmy Micro-Epsilon se nabízí pod označením optoNCDT 2300 a je určen pro měření vzdálenosti a u průhledných materiálů také pro měření tloušťky.