Témata
Reklama

Inteligentní svařovací systém MIG/MAG

Zavedením digitální revoluce před více než deseti lety společnost Fronius ukázala, co všechno je možné s novými nápady a pokrokovou technikou. Nyní nastal čas pro další technologický skok. Díky inteligentní revoluci byly všechny dosud nasbírané zkušenosti a technologické inovace využity u zcela nové platformy svařovacích přístrojů MIG/MAG, kterou společnost Fronius představí na MSV v Brně.

Tyto moderně koncipované MIG/MAG svařovací systémy TPS/i zahajují novou epochu v oblasti svařování. Jejich uživatelé profitují z individuálně upravitelných a dodatečně rozšiřitelných svařovacích systémů, které se vyznačují vysokou inteligencí a nedostižnými svařovacími vlastnostmi. TPS/i představuje Trans Process Solution a interakci, možnosti vysoké individualizace a vylepšené svařovací vlastnosti.

Reklama
Reklama

Flexibilní přizpůsobení svařovacímu úkolu

Hlavní roli hraje důsledná modularizace hardwaru a svařovacích programů. Ta dovoluje uživatelům sestavit svařovací systém podle individuálních svařovacích úkolů a aktuálních požadavků a v případě potřeby jej také dodatečně dovybavit, kdykoli to nový svařovací úkol vyžaduje.

Interní vysokorychlostní sběrnice

Dalším významným prvkem inteligentní revoluce je integrovaná vysokorychlostní sběrnice SpeedNet, která spojuje všechny komponenty svařovacího systému – od svařovacího hořáku až po svařovací zdroj – a přibližuje je více k sobě. Díky dosud nedostižným přenosovým rychlostem se otevírají zcela nové dimenze pro regulaci svařovacího procesu, jelikož je možné zaznamenat, zpracovat a interpretovat více informací o oblouku. U standardního procesu to pro uživatele znamená nebývale malou tendenci k rozstřiku a maximální stabilitu procesu, u pulzního svařování pak vyšší svařovací rychlost. Nejmodernější senzorika zajišťuje nejlepší zapalovací a svařovací vlastnosti. Systém zohledňuje aktuální teplotu svařovacího drátu, aby přizpůsobil energii zapalování, a zatahuje drát na konci svařovacího procesu trochu zpět, aby zabránil tvorbě kaloty na konci drátu. Oba tyto faktory přispívají k extrémně nízké tendenci přístrojů TPS/i k vytváření rozstřiku při svařování krátkým obloukem. Nově nastavitelnou jmenovitou veličinou je automatická a velmi přesná regulace rychlosti drátu během svařovacího procesu, díky níž lze právě u svařování podporovaného robotem dále zvýšit stabilitu procesu.

Velký dotykový grafický displej je charakteristickým znakem svařovacího systému TPS/i.

Nové možnosti interakce

Jeden z prvků systému TPS/i zaujme na první pohled: velký dotykový grafický displej. Technici společnosti Fronius jej využili pro vytvoření intuitivního, přehledného a bezpečného rozhraní mezi uživatelem a zařízením. Alfanumerické zkratky a čistě číselné údaje byly nahrazeny grafikou a čitelným textem, který podporuje všechny běžné jazyky. Integrace displeje netvoří jen základ moderní koncepce ovládání, ale otevírá zcela nové možnosti při podpoře svářeče během práce. TPS/i nabízí ještě další komunikační funkce, například ethernetové rozhraní pro přístup k intranetu, resp. internetu. Díky tomu je možné snadno propojit zařízení jednoznačně identifikovatelná pomocí IP adres a například přeposílat data nadřazenému podnikovému softwaru, využívat funkce dálkového ovládání a dálkové údržby nebo provádět aktualizaci softwaru přístroje. Alternativně je možné aktualizovat svařovací programy také prostřednictvím dodatečně integrovaného rozhraní USB.

Vestavěná inteligence

Znakem inteligence je schopnost přizpůsobit se změněné situaci. Jak už bylo zvykem u série přístrojů TPS, také u nové platformy TPS/i je k dispozici know-how svařovacího procesu v podobě mnoha charakteristik. Technici společnosti Fronius využili své obsáhlé znalosti vycházející z více než desetiletých praktických zkušeností v oblasti digitálně řízených svařovacích zdrojů MIG/MAG, aby svářečům nabídli rychlý a snadný přístup k přepracovaným charakteristikám pro nejrůznější případy použití. Inteligence znamená také šetrné využívání zdrojů a schopnost jednat samostatně. Za tím účelem byla platforma TPS/i vybavena celou řadou senzorů. Počet otáček čerpadla chladicího média nebo ventilátoru se reguluje podle potřeby, aby se snížila spotřeba energie. Inteligence TPS/i se projeví také při připojení nových komponent. Komponenty jsou připraveny k použití a v systému se přihlásí samy, popřípadě jsou automaticky rozpoznány. Pro současnou aktualizaci všech systémových komponent je zapotřebí už jen aktualizovat software.

Vlastnosti systému

Přednosti svařovací systému TPS/i symbolizuje znak /i v jeho názvu:
• individualita (Individuality) – TPS/i je variabilní svařovací systém, který díky modulární koncepci nabízí mnoho možností, např. jednoduchý upgrade standardního svařovacího zdroje na pulzní nebo aktualizaci prostřednictvím USB flash disku a internetového připojení;
• interakce (Interaction) – jedním z jeho znaků je nové komunikační prostředí. Dotykový displej je možné snadno a intuitivně ovládat dokonce i v rukavicích. TPS/i automaticky rozpozná všechny dostupné komponenty. Dálková údržba a systémová analýza prostřednictvím internetu přinášejí zcela nové možnosti interakce;
• zlepšení (Improvement) – aneb nejlepší svařovací vlastnosti. Předpokladem přesnější analýzy a regulace svařovacího procesu je maximální výkon procesoru, integrované senzory a převratně rychlý sběrnicový systém SpeedNet. Výsledkem je omezená tvorba rozstřiku u krátkého oblouku, lepší uvolnění kapky, stabilnější oblouk a mnoho dalších výhod.

Jan Motloch

Fronius, umístění na MSV: pavilon A1, stánek 25
Motloch.Jan@fronius.com
www.fronius.cz

Reklama
Související články
Virtuální svařování - simulátory pro výuku

Svařování je jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií, která má rozhodující vliv na kvalitu řady výrobků. Zároveň velmi ovlivňuje výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Toto odvětví se však dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních, tedy i pracovníků provádějících vlastní svařování - svářečů. Kvalifikace svářečů však není jednoduchá záležitost. Je to dlouhodobý, relativně nákladný proces, který je striktně předepsán legislativními požadavky a normami. Řada konvenčních metod svařování je navíc silně závislá na "lidském faktoru", tj. na zručnosti pracovníků, jejich fyzické i psychické kondici apod.

K vyšším cílům s novou svařovací technikou

Společnost Doka patří k předním světovým podnikům v oblasti techniky bednění a již více než 50 let disponuje odborným know-how ve výrobě vysoce kvalitních bednicích systémů pro stavební průmysl. Přitom neustále roste význam svařovaných komponent. Upgradem stávající robotické svařovací buňky svařovacím zdrojem Fronius TPS/i Robotics a magnetickým CrashBoxem se společnosti Doka podařilo – i přes již tak vysokou výkonnostní úroveň – dále zvýšit produktivitu a navíc zajistit flexibilitu.

Svařovací zdroj pro robotizované svařování

Společnost Fronius přichází s novým svařovacím zdrojem TPS/i Robotics, který je speciálně přizpůsoben potřebám robotizovaného svařování. Díky propojeným a vzájemně optimálně sladěným systémovým komponentám nabízí rychlejší svařování s vyšší reprodukovatelností. Sofistikované, ale přesto snadno ovladatelné funkce svařovacího zdroje TPS/i Robotics navíc umožňují dosáhnout nové úrovně kvality a trvale ji udržet.

Související články
Nový obloukový proces pro efektivnější svařování

Čtyři nové varianty oblouku pro platformu MIG/MAG svařovacích zdrojů TPS/i jsou ukázkou využití pokrokových technických možností této nejmodernější výrobní řady společnost Fronius.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rozšíření oblasti výkonu svařovacího postupu CMT

Společnost Fronius zdokonalila svůj osvědčený svařovací proces CMT (Cold Metal Transfer). Nový algoritmus nyní umožňuje použití tohoto zdokonaleného procesu také v oblastech, které byly dosud zcela nebo částečně vyhrazené přechodovému nebo impulznímu oblouk.

Svařování nerezu uprostřed zeleně

O společnosti LIKO-S jste se v našem časopisu mohli dočíst před necelými dvěma roky, v rozhovoru mého kolegy Milana Louckého s jejím zakladatelem, panem Liborem Musilem (viz MM Průmyslové spektrum č. 5/2018 nebo www.mmspektrum.com/180516). Nyní jsem se do Slavkova u Brna, kde firma sídlí, vydal já, tentokrát ale na pozvání společnosti Fronius, která je jedním z jejích dodavatelů svařovací technologie.

Svařování MAG pro zvýšení hospodárnosti při stavbě zásobníků a potrubíí

Vedle manuálního svařování TIG a svařovacího postupu TIG – studený drát se při stavbě potrubí, technologických zařízení a zásobníků stále více používají svařovací procesy MAG, protože umožňují pracovat s mimořádně vysokým stupněm efektivity.

Nová éra svařovací techniky ve výrobě vozidel

Jakkoliv dochází k rozšiřování nových spojovacích technologií, jako je lepení nebo nýtování dutými nýty, zůstává i do budoucnosti klíčovou technologií pro výrobu speciálních vozidel svařování. To v plné míře platí u společnosti Rosenbauer International KG, která je globálním hráčem v oblasti výbavy pro požární stanice.

Inteligentní revoluce ve svařovací technice

Společnost Fronius se svou zcela novou modulární platformou TPS/i svařovacího zařízení MIG/MAG vede obor svařování do nové éry: uživatelé mohou využívat výhod práce s individuálně nastavitelnými zařízeními, která lze modernizovat a která vynikají svou vysokou inteligencí a rozsáhlými komunikačními funkcemi.

Nové prostředí automatizuje tvorbu NC programů

Uplynulo již 30 let od prvního spuštění Edgecamu a jeho vývojáři mají zákazníkům stále co nabídnout. V době představení Edgecamu šlo o tradiční CAD/CAM systém založený na drátové a plošné geometrii. Nicméně s vývojem Mechanical Desktop a ProEngineer, následované SolidWorks, Solid Edge a Inventor, se CAD systémy střední třídy na objemové bázi začaly stále více rozšiřovat. Vývojáři Edgecamu se tedy jako první na trhu CAD/CAM systémů rozhodli vydat se jedinečnou cestou podporující všechna hlavní 3D objemová jádra namísto vývoje svého softwaru založeného na vlastním objemovém jádru.

Svařování na nejvýznamnějším průmyslovém veletrhu střední Evropy

Fronius přichází na Mezinárodní strojírenský veletrh s revoluční inovací TIG svařování, přístrojem pro dokonalou povrchovou úpravu a kobotickou buňkou pro automatizované svařovací procesy.

Excentrický lis nahradil více starších strojů

Díky využití špičkových technologií při realizaci svých výrobků se společnost Sangiacomo Presse řadí mezi přední výrobce mechanických, výstředníkových lisů s rámem ve tvaru C a s rámem ve tvaru H. Na světovém trhu působí již od 60 let.

Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

EBM - průlomová technologie výroby exponovaných součástí

Tvarově složité součásti přímo z výchozích materiálů. Vysoká produktivita. Kvalitní struktura. Výborné mechanické vlastnosti. Redukovaná zbytková napjatost. Žádné opotřebené nástroje, upínací prvky. Různé materiály. Přímá tvorba montážních sestav. Sjednocení více součástek do jedné. Úspora energie, času, nákladů. Bez odpadu. Energeticky efektivní a ekologické. To je EBM!

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit