Témata
Foto: Eva Zajícová

Role digitalizace v boji s klimatickou změnou

Společnost Schneider Electric prezentuje přístup k udržitelnému rozvoji firmy pomocí vlastních chytrých technologií. Nejde však pouze o momentální trend, na tuto cestu se společnost vydala již před patnácti lety. Každý rok investuje jednu miliardu eur do výzkumu a vývoje. A velká část těchto prostředků směřuje do rozvoje digitální platformy EcoStruxure, která spojuje fyzickou úroveň technologických prvků vč. automatizace a řízení s monitoringem a analytikou dat, což následně umožňuje navrhovat řešení pro redukci uhlíkové stopy. O dlouhodobém „zeleném“ uvažování a počínání firmy svědčí také zlatá příčka v žebříčku Corporate Knights (sto nejudržitelnějších firem světa), kam se společnost Schneider Electric dostala letos v lednu. Podle slov Vladimíra Tichého, generálního ředitele Schneider Electric CZ, má dnes největší zásluhu na rozvoji udržitelnosti firem digitalizace. Přímo ve výrobním závodě v Písku platformu chytrých řešení EcoStruxure sami využívají.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama
Vladimír Tichý, generální ředitel společnosti Schneider Electric CZ. (Zdroj: Schneider Electric)

Smart factory Písek

V továrně v Písku je nasazeno systémové řešení EcoStruxure, které má přesah do oblasti správy a řízení energie, měření a regulace, osvětlení a průmyslové automatizace. Díky aplikaci tohoto systémového řešení bylo v závodě dosaženo významných úspor až 30 % elektrické energie a 10 % spotřeby plynu. Návratnost investic do tohoto systému je méně než tři roky.

Reklama
Reklama

Systém poskytuje přehled o stavu jednotlivých zařízení v reálném čase. V případě poruchy navede údržbu do příslušného rozvaděče nebo např. svítidla. Systém obsahuje mj. funkci Power monitoring expert, která umožňuje sledovat spotřebu energie po jednotlivých výrobních úsecích, částech budovy nebo technologiích a podle využitelnosti ji optimalizovat. V továrně je dále nasazena moderní koncepce regulace osvětlení. Regulace zohledňuje obsazenost daného úseku výroby, skladu nebo kanceláře. Umělé osvětlení kompenzuje pokles nebo nárůst oblačnosti pro udržení konstantního osvětlení v daném prostoru. Moderní systémy regulace řídí zdroje tepla a chladu a zajišťují dostatečnou ventilaci ve výrobních a skladových prostorech a kanceláří.

Reklama

Chytrá údržba prostřednictvím AR v průmyslu

Dalším zajímavým nástrojem je EcoStruxure Augmented Operator Advisor, neboli rozšířená realita. Jednotlivá zařízení jsou označena QR kódy, které jsou spárovány s aplikací, kde jsou zobrazeny provozní stavy, nahrány servisní a uživatelské návody a další důležité dokumenty. Digitální technologie otvírají výjimečné příležitosti ke zvýšení produktivity a efektivity nejen údržby. Takzvaná Augmented reality neboli rozšířená realita zobrazuje např. pomocí tabletu reálný svět doplněný o počítačem generované prostředí. S výhodou je aplikace využívána k rychlému přístupu k důležitým informacím (návody, pokyny, schémata). Využívání tohoto nástroje omezuje odstávky (možnost virtuálního otevření dveří rozváděče, rychlé informace o alarmech) i chybovost operátora (doporučení správného postupu, nářadí apod.). Poskytuje přehled o výkonu technologie a v případě potřeby umožňuje vzdálený přístup experta nebo servisního specialisty, což s sebou nese zejména snížené náklady na servisní zásah i zkrácení doby odstávky. Své místo nalezne také v případě zaškolování nové obsluhy.

Nástroj EcoStruxure Augmented Operator Advisor poskytuje přehled o výkonu technologie a v případě potřeby umožňuje vzdálený přístup experta nebo servisního specialisty. (Zdroj: Schneider Electric)

Ještě více udržitelní

Nový program udržitelného rozvoje společnosti Schneider Electric vyhlášený letos na jaře obsahuje celkem šest pilířů. Prvním je podpora redukce uhlíkové stopy všech služeb o 80 % do roku 2025. V praxi to podle generálního ředitele znamená snahu pomoci zákazníkům s využitím vlastních technologií redukovat emise CO2. Další pilíř cílí na subdodavatele, kteří také musejí pomocí technologií Schneider Electric snížit do roku 2025 uhlíkovou stopu o 50 %. Pozornost bude dále upírána také na vstupní suroviny a obaly, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo na umožnění přístupu k zeleným zdrojům energie apod.

„Digitalizace je tím největším katalyzátorem, který nám pomůže v boji s klimatickou změnou,“ uzavírá Vladimír Tichý.

Jednotlivá zařízení jsou označena QR kódy, které jsou spárovány s aplikací, kde jsou zobrazeny provozní stavy a nahrány servisní a uživatelské návody a další důležité dokumenty. (Zdoj: Schneider Electric)
Související články
Příležitosti a hrozby pro všechny firmy

Covidová pandemie je jednou jedinou izolovanou událostí, která má obrovský dopad na život lidí na celém světě. Jaký? Závažný dopad do ekonomiky (pokles HDP většiny zasažených zemí); změna životního stylu lidí (zastavení cestování a setkávání se); změna způsobu vzdělávání (online distanční vzdělávání); velmi se všude omezuje doprava; podstatně se mění organizace zdravotních systémů; uspíšilo se rozšiřování umělé inteligence (hledání vhodných kombinací látek na léčbu) a 3D tisku - masivně se vyvíjí a tisknou ochranné pomůcky. Ze dne na den přišli o příjmy z pronájmu bytů skrze Air-bnb všichni vlastníci investičních bytů. Lidé se nenavštěvují, jsou závislí na chytrých telefonech a internetu. Sociální sítě chrlí fake news a balamutí lidi.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Související články
Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou silových a řídících rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů

Společnost Safina, a. s., se zaměřuje na zpracování materiálů, které obsahují drahé a neželezné kovy, zejména pak zlato, stříbro, platinu, palladium, rhodium, iridium, nikl, měď a kobalt. Pro zpracování těchto materiálů uvedla Safina do provozu novou elevátorovou žíhací pec, v níž se materiál zbavuje všech organických látek a vlhkosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit