Témata
Reklama

Vzniká nástrojářský gigant

Na stránkách MM Průmyslového spektra jsme již několikrát informovali o akvizicích a rozšiřování skupiny Ceretizit. V nedávné době započala integrace nového člena skupiny společnosti Komet, výrobce přesných nástrojů pro vrtání, vystružování, závitování a frézování. Ptali jsme se Petra Čápa, výkonného ředitele společnosti Komet pro Českou republiku a Slovensko, nejen na to, jak slučování vnímá a co si od spojení slibuje, ale také na budoucnost řezných nástrojů a potenciál nově nastupujících technologií.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

MM: Představení nástrojů a společnosti Komet si s dovolením nechám na pozdější otázku. Ráda bych našim čtenářům nejdříve představila vás. Jak dlouho ve společnosti Komet pracujete? Na jaké pozici?

Petr Čáp: Dnes je to něco přes tři roky, co působím jako výkonný ředitel společnosti Komet. Tato funkce se nyní v důsledku akvizice společnosti Komet skupinou Ceratizit Group pomalu přetváří do pozice vedoucího nové sekce v rámci této skupiny, která se nazývá Industry Solution, která je orientovaná na zákazníky z oblastí automotive, aerospace, energetiky a těžkého strojírenství. Pro tyto zákazníky má Ceratizit připravené skupiny nástrojových řešení, tzv. segmenty.

MM: Odkdy je společnost Komet Group součástí skupiny Ceratizit? A jak slučování probíhalo?

Petr Čáp: Prodej nastal v říjnu 2017, od Nového roku 2018 nastal proces slučování, který běží dodnes. Proces je to náročný a pozvolný, s cílem neudělat kotrmelce, které by vedly k poškození našich zákazníků. Nicméně ty největší změny – definitivní sloučení firem, tedy i obchodní sítě a portfolia produktů Ceratizit a Komet – jsou už těsně před námi.

Reklama
Reklama
Petr Čáp, vedoucí skupiny Industry Solution v rámci Ceratizit Group„Strojařina je obrovská jako oceán. Nikdy ji člověk sám nepřeplave. Ale je to obrovské množství možností seberealizace.“

MM: Co si o spojení myslíte? A jak se doposud projevilo?

Petr Čáp: Myslím, že vznikla velmi silná firma s opravdu širokými možnostmi, a věřím, že v našich podmínkách i s nebývale kvalitním prodejním týmem. Změny jsou zatím navenek – řekněme trošku cíleně – jen malé.

MM: Jak akvizici společnosti Komet skupinou Ceratizit vnímáte? V čem vidíte hlavní výhody? Co by mohlo být naopak nevýhodou?

Petr Čáp: V případě společnosti Komet jde o konec jedné cesty jedné firmy. Tak to chodí a tak to je. Pokud se na to podívám z pohledu obchodníka z terénu, pak se nám podstatně rozšířily možnosti, a tedy i rozsah možností řešení, která můžeme zákazníkům nabídnout. Navíc jsme získali výhodu zázemí Technického centra ve Velkém Meziříčí. Vidím, že naši zákazníci jsou sami zvědaví. Setkáváme se však především s pozitivními reakcemi. Na druhou stranu pro nás, kolegy z Kometu, je Ceratizit obrovská firma, násobně větší, než byl Komet. Byli jsme zvyklí, že se s mnohými lidmi po světě známe, zde, v Česku a na Slovensku, jsme si dokonce říkali „obráběčský klub“. Chvilku potrvá, než se prošlapou komunikační cestičky. Ale věřím, že nakonec vše půjde hladce.

MM: Společnost WNT (nyní Ceratizit Česká republika), která také patří do skupiny Ceratizit Group, již od začátku hlásá strategii Servis na druhou (Servis2) jako další přidanou hodnotu vedle kvalitních nástrojů pro zákazníka. Jakou strategii vyznává společnost Komet? Budete přebírat strategii Servis2 v rámci jedné skupiny?

Petr Čáp: Kvalitní servis je základem dobrého vztahu k zákazníkům. V tom je naše smýšlení zcela shodné. Motto Kometu vždy bylo: Nástroje + Myšlenky. V rámci Kometu v Česku a na Slovensku jsme vždy měli za své neprodávat pouze nástroj, ale myšlenku – řešení. Věřím, že zákazníci, kteří si koupí nástroje Komet, nehledají primárně nástroj, ale myšlenku, která jim zapadne do jejich filozofie, jak obrábět. A možnost přijít s perfektní myšlenkou podpořenou perfektním servisem je skvělá sama o sobě. Také bych se zdráhal kvantifikovat, jak se o zákazníky chceme starat. Každý z nás je jiný a každý potřebuje jiný přístup a péči. Flexibilita je naším přístupem.

MM: Do koncepce Servisu na druhou patří také firemní vzdělávací školení či technická podpora zákazníkovi. Již jste zmínil, že vidíte jako výhodu zázemí Technického centra ve Velkém Meziříčí. Jsou školení a technická podpora také v Kometu běžnou praxí? A pokud ne, převezmete tento model od skupiny?

Petr Čáp: Určitě ano, zejména možnosti technického centra, které bude výrazně modernizováno, a to i o systém ToolScope a mechatronické nástroje společnosti Komet. Na našem trhu to bude představovat značnou kvalitu a tu chceme sdílet se zákazníky.

MM: Nástroje Komet doplňují portfolio nástrojů pro kompletní obrábění celé skupiny. V čem jsou nástroje Komet výjimečné? V čem se odlišují od nástrojů ostatních členů skupiny?

Petr Čáp: Každý ze skupiny Ceratizit vyniká v nějakém oboru. Komet byl a je silný ve vrtání, speciálních aplikacích, mechatronickém nářadí, Průmyslu 4.0, vystružování a závitování. Spojení se soustružnickým programem a frézovacím programem Ceratizitu a s možnostmi v oblasti příprav projektů a speciálních nástrojů vytváří velmi silný základ pro velmi zajímavé možnosti.

MM: Jaké speciální nástroje se nacházejí v portfoliu společnosti Komet?

Petr Čáp: Za mne jsou to digitálně řízené mechatronické nástroje KomTronic, dále kompletní řešení pro obrábění s Průmyslem 4.0, systém ToolScope a náš vystružovací program Dihart.

MM: Jak se podle vás trh s nástroji změnil za posledních dvacet let?

Petr Čáp: Těžko říct, jak moc se změnil. Kdo chce uspět, musí přinést nějakou kvalitu. Ubylo specialistů, trendem je snaha mít co největší portfolio. Konkurence u nás narostla. Pokud se na to podívám s odstupem, je to pořád trh s nástroji, změnu tedy necítím.

Systémy KomTronic s U osou umožňují obrábění, které dříve nebylo na obráběcích centrech vůbec myslitelné: vysoustružením, zpětným soustružením a srážením hran a především vytváření kontur za pomocí NC řízení lze provádět kompletní obrábění obrobků s úsporou času a vysokou precizností.

MM: Jaký je dnes trend ve výrobě nástrojů? Na konferenci Strojírenská technologie pod taktovkou Katedry technologie obrábění při ZČU v Plzni minulý měsíc zaznělo, že nástrojové materiály se v posledních letech příliš nemění. Novou výzvou pro výrobce nástrojů jsou naopak materiály obráběné (kompozity, plasty, hliníkové sloučeniny apod.). Jak se na tuto skutečnost díváte?

Petr Čáp: Z mého pohledu je trendem hlavně optimalizace geometrií, a to díky stále se zlepšujícím možnostem výpočetní techniky a přesnosti a výkonu výrobních strojů pro nástroje. Materiály se opravdu moc nemění, poslední obohacení v podobě PKD a CBN je už také pěkně „fousaté“. Nové materiály obrobků by představovaly skvělou příležitost, nicméně přicházejí ruku v ruce s 3D tiskem. Tedy ano, nové materiály přibudou, jen obráběcích operací nebude tolik. A pokud ano, tak nejvíce bude dokončovacích operací. Souhlasím s J. Cimrmanem, že budoucnost patří aluminiu – aspoň pro nejbližší budoucnost – a tedy i obrábění s diamantovými a diamantem povlakovanými nástroji. U kompozitů je šance na masové prosazení, ale druhá věc je, jaký vliv to bude mít na ekologii.

MM: Změna konstrukčních materiálů má na svědomí např. i rozvoj elektromobility. Bude mít podle vás nástup elektromobility (pokud k masivnímu nástupu dojde) vliv na řezné nástroje? Jaký? Změní se nějak zásadně?

Petr Čáp: Elektromobilita, tak jak je prosazovaná dnes, nepřináší ekologickou úsporu. Současná bateriová cesta je podle mého názoru scestná. Ekologie znamená nevyrábět díky změně životního stylu a rytmu, ne nahrazovat produkt produktem. Nicméně úpadek dieselu už probíhá, nahrazován je benzinovými motory – právě motory s větším podílem hliníku a elektromotory. Oba jsou méně náročné na obrábění. Nástroje se zásadně nezmění, ty už jsou vymyšlené, změní se jen proporce jejich nasazení a spotřeby.

MM: S nástupem nových výrobních technologií, a nyní mám na mysli zejména výrobu dílů spékáním kovových prášků, vzniká potenciál zcela nové filozofie konstrukce jednotlivých dílů, např. automobilových, leteckých apod. Dochází k jejich odlehčování atd. I když i takto vyrobené díly se zpravidla, minimálně jejich funkční plochy, musejí obrábět. Nemyslíte si, že to bude mít dopad na produkci, ale především na odbyt řezných nástrojů? Jak se na tyto „hrozby“ dívá společnost Ceratizit Group?

Petr Čáp: Větší slovo mají už dlouho dokončovací operace. Hrubování je pomalu na ústupu. Vystružování a závitování představuje asi nejméně ohrožené směry. 3D tisk je moje oblíbená, skvělá technologie – vyrábějí se s ní i naše nástroje. Ale naštěstí, či naneštěstí, firmy mají zatím nainvestováno v současných technologiích a to nástup 3D tisku zpomalí. Dopad na svět nástrojů bude časem obrovský – trh je dodavateli přesycen a každou novou progresivní technologií se naše jezírko zmenší, možná značně. Ekologizace a s ní možné omezování produkce jsou dalšími faktory v pořadí. Nicméně platí již delší dobu, že každá invence v našem oboru vede ke snížení spotřeby, tedy invence jsou zároveň naší zkázou, i když jsou nutné. Uvykli jsme tomu.

MM: Jak si myslíte, že se budou řezné nástroje do budoucna dále vyvíjet?

Petr Čáp: Těžko říct. Dnes se každý nový utvářeč prezentuje jako velký pokrok. Mně dnešek přijde jako období stagnace. Bez nového materiálu je potenciál dalšího vývoje omezen. Komet hodně investuje do řešení v rámci Průmyslu 4.0 jako do jedné z mála cest, kde je možné opravdu výrazně navýšit efektivitu obrábění. Osobně bych si přál také rozvoj mechatroniky a velmi přesného obrábění.

MM: Jaké je vaše životní krédo?

Petr Čáp: Jsem příliš líný na to, abych zastavil. Tedy motto je: stále vpřed, vytrvej.

MM: Chtěl byste na závěr něco vzkázat našim čtenářům?

Petr Čáp: V České republice a na Slovensku můžeme být opravdu hrdí na to, co jsme dokázali, jaký je náš přístup a co v obrábění umíme. Ze zkušenosti vím, že mnohé zahraniční návštěvy od nás odjíždějí poučené o tom, jak se dají věci řešit.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů v nové pozici i ve skupině Ceratizit.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Řešení pro každý požadavek

Společnost Ceratizit Česká republika je dlouholetým partnerem časopisu MM Průmyslové spektrum. Články o produktech z dílny společnosti Ceratizit (dříve WNT) jsou součástí všech vydání (tak široké je jejich portfolio!), a proto v tom prvním letošním doprovázíme produktový článek ještě rozhovorem s obchodním ředitelem Janem Úlovcem. Ptali jsme se na to, jak si po dvou letech zvykli na novou značku, jak zvládli loňský rok, co je nového, a neopomněli jsme ani téma tohoto vydání, jímž je formařina.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Související články
Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Nástroje s chladnou hlavou

Obrábění bez chladicího média? To je často téměř nepředstavitelné, neboť médium efektivně chladí, promazává a odvádí třísky. Ještě lepší variantu pro zajištění optimálního obrábění nyní nabízí Ceratizit se systémem Direct Cooling, kdy dvě trysky v držáku směřují paprsek chladicího média přímo na břit.

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Vysokorychlostní vystružování

Ceratizit Fullmax UNI, univerzální výstružníky ze slinutého karbidu pro vysokorychlotní vystružování, jsou nyní k dispozici také v krátké verzi.

Nové nástroje rovnou do provozu

Hřídelové spojky a upínky pro přenos krouticího momentu bez použití těsného pera, zná každý konstruktér pohonných mechanismů. Už méně známá je informace, a to především z důvodu strategie firmy, která v České republice umožňuje prodávat vlastní produkty pouze prostřednictvím autorizovaných dealerů, že předním výrobcem těchto spojení je společnost Ringfeder Power Transmission, sídlící v Dobřanech. Vedle hřídelových spojek zde vyrábějí také patentované třecí pružiny Ringfeder. Know-how třecích pružin využívá i např. vozítko Curiosity, těžící vzorky na Marsu.

Novinky v upínání

Výrobce nástrojů pro třískové obrábění, společnost Ceratizit, představuje nové trendy v upínání nástrojů i obrobků. Hydraulické sklíčidlo s rozhraním VDI a válcovou stopkou eliminuje vibrace, optimalizuje povrchy a přináší delší životnosti nástrojů. Strojní svěrák WNT X5G-Z je novým přírůstkem pro obráběcí pětiosé centra. Nabízí vysoce efektivní a přesné upínání obrobků.

Jen nástroj nestačí

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

Řezné nástroje ve světě motorů

Světem automobilů dnes hýbe výzva v podobě elektromobility a společnost Ceratizit zde nemůže zůstat pozadu. Přesto zaměřila část svého vývoje také na nástroje pro spalovací motory. Vývojové týmy se zaměřením na hlavní současné automobilové komponenty byly zřízeny za účelem koncentrování informací a zkušeností pro hledání nejlepších řešení. Zde je výčet několika zajímavých nástrojů pro obrábění současných motorů představených v nedávné době na trhu. Stále častěji se využívá 3D tisk. Zároveň jsou nástroje více modulární a jednodušší na seřízení, než tomu bylo v minulosti zvykem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit