Témata
Foto: I. Heisler

Ve dnech 12.–15. září uspořádala společnost Ceratizit ve svém technickém centru ve Velkém Meziříčí už třetí ročník akce nazvané Veletrh obrábění. Kromě hostitelské firmy se na pořádání akce podílelo dalších devět partnerů. Program každého dne byl stejný a zahrnoval dva hlavní bloky – prezentace aktuálních produktů společnosti Ceratizit a partnerských firem a komentované praktické ukázky obrábění.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Veletrh obrábění letos opět nabídl registrovaným návštěvníkům den plný čerstvých a zajímavých informací z oblasti třískového obrábění. Účastníci akce se mohli seznámit s novinkami v nabídce řezných nástrojů, upínání, chlazení, obráběcích strojů, řídicích systémů, programování, automatizačních řešení, měřicí techniky, monitoringu výroby a také správy řezných kapalin. První tři dny byly určeny pro návštěvníky z firem, čtvrtý den byl vyhrazen pro studenty a pedagogy ze středních a vysokých škol.

Uvítání a dopolední prezentace

Po registraci a ranní kávě se hosté shromáždili v přednáškové místnosti, kde byly umístěny rovněž stánky spolupořádajících partnerů. Na úvod všechny přivítali pánové Jan Úlovec a Jan Gryč ze společnosti Ceratizit. Jan Úlovec nejprve stručně rekapituloval loňský ročník veletrhu obrábění a seznámil hosty s programem dne. Pak představil aktuální elektronický katalog nástrojů společnosti Ceratizit a také novou variantu výdejního automatu, která uživateli umožňuje plnohodnotnou správu vlastních nástrojů.

Po stranách konferenční místnosti byly rozmístěny stánky s prezentacemi partnerů. (Foto: I. Heisler)

Novinky z katalogu Up2Date

Technický manažer společnosti Ceratizit Jan Gryč pak v rámci své prezentace představil vybrané nové produkty z aktuálního elektronického katalogu Up2Date. Mezi jinými jde o nový vrták WPC Change s výměnnou TK hlavou, hydroupínače HyPower, systém fréz MaxiMill 273-08, tvarovou frézu MaxiMill 252, soustružnické destičky na soustružení nerezových ocelí, multifunkční nástroje Ecocut s novým rozhraním HSK a PSC či nové adaptéry pro chladicí systém DirectCooling. Upozornil také na další služby Team Cutting Tools firmy Ceratizit, jež spočívají například v komplexním návrhu speciálních nástrojů a upínání pro konkrétní projekty zákazníků.

Následně Jan Gryč účastníky pozval na připravované tematické odborné semináře, které firma v technickém centru ve Velkém Meziříčí plánuje na letošní podzim.

U jednotlivých strojů byly k dispozici ukázky obrobků a použitých nástrojů a také podrobné informace o parametrech jednotlivých operací. (Foto: I. Heisler)

Nástrojové hlavy z Německa a tchajwanské obráběcí stroje

Sérii prezentací partnerských firem zahájil Milan Křiva ze společnosti Vason CZ. Tato firma u nás zajišťuje mimo jiné prodej a servis nástrojových hlav a jejich příslušenství od německého výrobce Sauter Feinmechanik a dováží také obráběcí stroje tchajwanské firmy Yeong Chin Machinery Industries YCM. Milan Křiva přítomným představil novinky v sortimentu revolverových nástrojových hlav Sauter a také širokou nabídku obráběcích strojů YCM, která zahrnuje vertikální frézovací centra, včetně portálových, horizontální frézovací centra a rovněž soustruhy a soustružnická centra. Jeden z těchto strojů (vertikální frézovací CNC centrum s lineárním vedením YCM NXV1020A) mohou návštěvníci vidět i ve zdejším technickém centru; na tomto stroji probíhala jedna z ukázek obrábění.

Reklama
Reklama

Německá frézovací centra

Poté se slova ujal obchodní zástupce německé společnosti Berthold Hermle Maschinenfabrik pro Českou republiku Pavel Němeček, aby představil vertikální obráběcí centra značky Hermle a jejich hlavní přednosti. Hlavními devízami těchto strojů jsou osvědčená jednoduchá konstrukce a to, že většinu komponent si firma sama vyrábí ve svých závodech. Výhodou jsou rovněž automatizační řešení vlastní výroby. Každý stroj dokáže firma Hermle vybavit robotickým systémem konfigurovaným podle požadavků zákazníka. Jako jednu z novinek pan Němeček zmínil hybridní přídavné chapadlo s nosností 25 kg pro zakládání polotovarů. Rovněž značka Hermle má své zastoupení ve strojovém parku technického centra Ceratizit – jde o pětiosé frézovací CNC centrum Hermle C32U.

V rámci dopoledního bloku prezentací zástupci partnerských firem postupně představili své produkty. (Foto: I. Heisler)

Soustružnicko-frézovací pětiosé centrum z Japonska

Dalším výrobcem obráběcích strojů, zastoupeným na akci, byla japonská rodinná firma Yamazaki Mazak. Její obchodní zástupce pro střední Čechy a Vysočinu Jiří Turek nejprve stručně představil firmu, její historii a současnou strukturu, jejíž součástí je i Technologické centrum Yamazaki Mazak Central Europe ve středočeských Jažlovicích. České centrum zajišťuje prodej a servis strojů, náhradní díly a aplikace pro české a slovenské zákazníky. Výrobní program společnosti zahrnuje širokou škálu soustružnických a vertikálních i horizontálních frézovacích strojů a související automatizaci. Jiří Turek ve své prezentaci vypíchl produktové řady strojů Integrex (pětiosé soustružnicko-frézovací centrum Mazak Integrex i-200H je rovněž ve výbavě technického centra Ceratizit) a Variaxis, a připomněl také řadu laserových strojů Optiplex, řídicí systém Mazatrol a digitální služby.

Účastníci se zájmem sledovali komentované ukázky obrábění. (Foto: I. Heisler)

Správa nástrojů, měření a seřizování

Německého výrobce měřicích a seřizovacích přístrojů Zoller v další prezentaci představil Karel Suchna, jednatel společnosti Zoller Czech. Jako novinku uvedl přístroje powerShrink, určené na automatické tepelné upínání nástrojů. Tyto přístroje jsou vybaveny řadou komponent a technologií, jež zvyšují přesnost upínání a jeho efektivitu. K nim patří 14kW indukční cívka s dvojím vinutím a s chladicími vzduchovými kanálky, která šetří energii a optimalizuje proces ohřívání a chlazení. Nové chladicí zvony pro chlazení nástrojů jsou opatřeny LED signalizací teploty, která zlepšuje ergonomii a zvyšuje bezpečnost práce.

Vertikální frézovací CNC centrum s lineárním vedením YCM NXV1020A. (Foto: I. Heisler)

Přesné měření ve stroji

Dalším přednášejícím byl Andrej Babka, obchodní zástupce české dceřiné společnosti německé rodinné firmy Blum-Novotest. Ta vyrábí měřicí a testovací technologie – měřicí komponenty pro měření nástrojů a obrobků v obráběcích strojích, měřicí stroje pro sériovou výrobu a testovací stojany pro automobilový a hydraulický průmysl. Ve své prezentaci Andrej Babka nejprve stručně představil firmu, její historii a strukturu. Pak se věnoval měřicím komponentům určeným pro integrované „in-process“ měření v obráběcích centrech. Představil zařízení na měření nástrojů a dotykové sondy KOMflex s bezdrátovým přenosem dat na měření obrobků.

Monitoring výroby a CAM software

Jakub Poukar ze servisní a konzultační firmy DTS Praha představil portfolio společnosti, jejíž strojírenská divize se specializuje na prodej produktů CAM a technickou podporu jejich uživatelů, a také na softwarové nástroje pro plánování výroby a pro její monitoring, dále pro správu dokumentů s výrobou souvisejících. Poté svoji prezentaci zaměřil na monitorování výroby a správu výrobních dat a na DNC sítě.

Reklama

Další prezentace se týkala softwarového nástroje SolidCAM, jehož možnosti prezentoval ředitel společnosti SolidCAM CZ Vojtěch Havlíček. Vyzdvihl zejména intuitivní uživatelské prostředí softwaru a možnosti jeho integrace s programy Solidworks a Autodesk Inventor. Zmínil také to, že v režimu Sestavy program uživateli umožní jednoduše definovat celé sestavy upnutí.

Řezné kapaliny a péče o ně

Jako poslední z partnerů akce vystoupil Pavel Večerka, ředitel společnosti Blaser Swisslube CZ. Představil švýcarskou rodinnou firmu Blaser Swisslube a její produkty, jimiž jsou kapaliny pro obrábění kovů. Zvláštností této firmy je to, že ač jde o výrobce, pracuje většina jejích zaměstnanců nikoli ve výrobě, ale ve vývoji a v testovacích laboratořích. Pavel Večerka seznámil přítomné s řešením pro automatickou správu řezných kapalin. Bezobslužný senzor na měření koncentrace, připojený ke stroji, sleduje kvalitu kapaliny a je propojen se směšovačem a doplňovacím zařízením. Systém je připraven na sběr dat pro další zpracování v informačních systémech.

Pětiosé frézovací CNC centrum Hermle C32U. (Foto: I. Heisler)

Řídicí systém a česká soutěž v CNC frézování

Na závěr bloku partnerských prezentací vystoupil host – Jakub Vacek ze společnosti Heidenhain. Nejprve stručně seznámil účastníky akce se širokým spektrem produktů koncernu Heidenhain, jenž celosvětově zaměstnává 8 700 lidí a působí v řadě různých oborů, a s hlavními milníky v jeho historii. Pak svou prezentaci věnoval nejnovější, sedmé verzi řídicího systému Heidenhain TNC. Popsal nejdůležitější vlastnosti systému TNC7, mezi něž patří nové uživatelské rozhraní, grafické programování a rozšířená kompatibilita.

Poté společně s Evou Klocovou představili soutěž Hledáme mistra ČR v CNC frézování (Skills Czech Republic), kterou společnost Heidenhain podporuje. Předloňský vítěz tohoto klání mladých programátorů Jiří Hruška se letos umístil v této kategorii na 10. místě v evropské soutěži EuroSkills 2023, pořádané na začátku září v polském Gdaňsku.

Pětiosé soustružnicko-frézovací centrum Mazak Integrex i-200H. (Foto: I. Heisler)

Komentované ukázky obrábění

Další program se odehrával přímo u strojů. Na strojích YCM NXV1020A, Hermle C32U a Mazak Integrex i-200H postupně proběhly ukázky obrábění, které zasvěceně komentoval Jan Gryč společně se zástupci partnerských firem. Návštěvníci měli možnost na vlastní oči vidět, jak prezentované technologie pracují. V akci tu byly jak zmíněné stroje, tak vrtáky, frézy a soustružnické nástroje, stejně jako měřicí sondy, CAM software a systém monitorování řezného procesu.

Zájemci si mohli přímo na místě vyzkoušet také nový řídicí systém TNC7, nainstalovaný v počítači na stánku firmy Heidenhain.

Zájemci si mohli přímo na místě vyzkoušet také nový řídicí systém TNC7, nainstalovaný v počítači na stánku firmy Heidenhain. (Foto: I. Heisler)

Příjemné prostředí a občerstvení

V průběhu celého dne mohli účastníci akce využít konferenční sál, dílnu i místnost s občerstvením k rozhovorům se zástupci prezentujících firem, navazování kontaktů a výměně zkušeností. Perfektně organizačně připravený Veletrh obrábění ve Velkém Meziříčí opět proběhl v přátelské atmosféře, a my už se společně s ostatními účastníky těšíme na další ročník.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Stroje a technologie pro závod s časem

VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra dění této firmy, abychom stroj mohli vidět na vlastní oči.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit