Témata
Zdroj: Ceratizit

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Jan Gryč

Vystudoval VUT v Brně v oboru Strojírenská technologie v bakalářském programu a následně v magisterském programu obor Výrobní technologie a průmyslový management. Jeho specializací byly technologie obrábění a tváření, avšak k obrábění měl po celou dobu jeho praxe blíže. Jeho praxe sahá až do doby, kdy existovaly firmy Praga Vysočany a Avia Letňany, kde se vyučil a následně složil maturitní zkoušku v oboru Technologie obrábění. Praktickým životem si prošel několika pozicemi v oboru strojírenství.
V současné době již 14 rokem pracuje ve firmě Ceratizit na pozici technický ředitel a věnuje se všemu kolem třískového obrábění, ve kterém je firma Ceratizit lídrem na trhu.
Jeho největším koníčkem je nezahálet a to praktikuje v pracovním i osobním životě. Nevyhýbá se žádnému pohybu a ve volném čase aktivním pohybem kompenzuje hodiny strávené v kanceláři. Vynikají zázemí mu k tomu všemu vytváří rodina, bez které by to prý dobře nefungovalo, jak sám dodává.

Výrobní průmysl i nadále rozhodující měrou přispívá k zachování funkční ekonomiky. Podniky právě nyní počítají s odpovídající technickou podporou, aby byl neustále zajištěný optimální výkon používaných obráběcích nástrojů. Společnost Ceratizit tuto podporu poskytuje i nyní za situace, kdy omezení cestování neumožňuje podporu zákazníka přímo u něj ve výrobě. A sice prostřednictvím aplikace LiveTechPro.

Pomocí aplikace LiveTechPro od firmy Ceratizit si mohou operátoři a technici vyměňovat informace a řešit problémy spojené s obráběcími nástroji přímo u obráběcího stroje. (Zdroj: Ceratizit)

Aplikace umožňuje poskytovat bezprostřední a kompetentní vizuální podporu, předkládat technická řešení pro odstraňování výrobních problémů nebo optimalizovat procesy u zákazníka. Zahrnuje videohovory a audiohovory vedené online mezi operátorem/výrobním technikem u zákazníka a týmem technické podpory Ceratizit. Tímto způsobem je poskytnuta spolehlivá podpora, kterou lze aktivovat během několika sekund, čímž se zajistí plynulý průběh výroby.

Nejvyšší prioritou technická podpora zákazníka

„Úspěch zakládáme na tom, že naši technici poskytují rady zákazníkům přímo u jejich strojů ve výrobě. Tento způsob podpory je pro nás vždy první volbou. Mimořádná doba si však žádá i mimořádná opatření. Aby se nám i nadále dařilo poskytovat našim zákazníkům optimální technickou podporu, vyvinuli jsme aplikaci LiveTechPro,“ uvádí Steffen Baur, produktový manažer a technický ředitel ve firmě Ceratizit. „Aplikace momentálně představuje nejlepší alternativu k osobní návštěvě zákazníka. Díky tomuto systému může náš tým poskytovat zákazníkům vzdálenou podporu, a tím jim umožnit i nadále profitovat z vysokých výkonových parametrů našich obráběcích nástrojů.“

Díky aplikaci LiveTechPro od firmy Ceratizit se mohou zákazníci vždy opřít o technickou podporu. (Zdroj: Ceratizit)

Inovativní aplikace umožňuje vést rozhovory tak, jako by se technik nacházel přímo u stroje. Nejasné body nebo prvky obrobku lze označit na obrazovce – v případě potřeby i stáhnout – a lze je tak detailně prodiskutovat. Odpovědi a řešení jsou v rámci technické podpory okamžitě k dispozici.

Systém LiveTechPro nabízí různé úrovně ovládání pomocí chytrých telefonů nebo tabletů. Výchozím prvkem přitom je tradiční videozáznam. Systém lze však používat i pomocí technologie VR. To znamená, že podpora je čistě virtuální, a uskutečňuje se tedy ve zcela nové podobě.

Horká linka pro kontakt s techniky

Pokud nebudou možné žádné osobní návštěvy nebo zákazník bude požadovat rychlou pomoc, může aplikaci LiveTechPro využívat jako horkou linku pro kontakt s aplikačními techniky. Aplikace je nejenom mimořádně praktická, ale navíc pomáhá výrobním podnikům zachovat jistotu, že se stále mohou opírat o profesionální podporu odborníků. Prostřednictvím tohoto inovativního řešení přináší Ceratizit svým zákazníkům právě v tomto nejistém období maximální jistotu.

Aplikace LiveTechPro je k dispozici pro operační systém iOS i Android a lze si ji stáhnout přímo z webové stránky firmy Ceratizit nebo z příslušného AppStoru. (Zdroj: Ceratizit)

Aplikace LiveTechPro je k dispozici pro operační systém iOS i Android a lze si ji stáhnout přímo z webové stránky firmy Ceratizit nebo z příslušného AppStoru (Google Play Store a Apple App Store).

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit