Témata
Reklama

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Vyvrtávací nástroj s jednotkou pro sběr dat

Přesná vyvrtávací hlava Komflex je vybavena integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem, např. se sondou Blum, nasazenou do procesu po vyvrtávání. To jí umožňuje pracovat v uzavřené smyčce s automatickou korekcí zhotovovaných průměrů: obrobení nástrojem – měření vnější sondou a přenos dat – autonomní korekce průměru nástroje, a to prakticky bez zásahu lidské ruky (občas se i ta deska musí vyměnit). Záměrem je eliminace zmetkovitosti, vyšší procesní stabilita, omezení prostojů při ručním měření a zejména následném ručním nastavování. Nástroj je vhodný všude tam, kde nejsou použitelné výstružníky z důvodu pozičních tolerancí. Přesnost nastavení je 1 μm v poloměru, rozsah nastavení korekce ±0,25 mm, pracovní rozsah 1–120 mm a pracovní otáčky až 8 000 min-1.

Reklama
Reklama
Reklama
Komflex je přesná vyvrtávací hlava s integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem. (Zdroj: Ceratizit)

Nástroj pro prediktivní údržbu

Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu, jako je čas provozu, zatížení a opotřebení řezné hrany s různými výstupy. K tomu slouží displej přímo na nástroji s možností zobrazení patentovaného dynamického QR kódu, numerické hodnoty nebo barevné signalizace. Po dosažení předpokládané živostnosti řezné hrany začne například blikat červená, zobrazí se údaj o počtu odpracovaných hodin, nebo kondice a minulé zatížení řezné hrany v případě, že je nástroj vybírán ze skladu pro nové použití. Cílem je opět eliminovat nežádoucí prostoje ve výrobě a ničení nástrojů a obrobků zanedbáním údržby. Komlife je aplikovatelný na nástroje s průměrem od 50 mm.

Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu. (Zdroj: Ceratizit)

Vyvrtávací nástroj s kompozitními rameny

Tento nástroj využívá systém Komlife a důvodem, proč je zde navíc uveden, je další možná koncepce vývoje nástrojů. Tento nástroj, zde v ukázce s průměrem 200 mm, by v tradiční konstrukci vycházel jako velmi těžký, s použitím kompozitních ramen ze speciálního karbonového kompozitu dochází ke značné úspoře hmotnosti až na úroveň vhodnou pro ruční manipulaci – a tím odpadá potřeba pomocných zvedacích zařízení. Použitý kompozit také tlumí vibrace a odvádí síly do základního kovového tělesa. Systém pro manuální nastavení průměru má digitální výstup zobrazující absolutní nebo relativní odchylku od nastavené hodnoty přímo na displeji, který je převzat z vyvrtávacího nástroje BlueFlex. Nástroj je zde v ukázce se dvěma zuby, ale lze jej realizovat i jako vícestupňový. Využitelný je pro obrábění otvorů převodovkových skříní, ložiskových sedel, děr válců a statorů elektromotorů.

Volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik. (Zdroj: Ceratizit)
Vyvrtávací nástroj s rameny ze speciálního karbonového kompozitu. (Zdroj: Ceratizit)Volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik. (Zdroj: Ceratizit)

Doplňková přídavná U-osa

Vrcholem v ovládaném nářadí je bezpochyby tato volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik, vyměnitelná ze zásobníku. I když se nejedná o technickou novinku, nástroj je stále pečlivě zdokonalován. Umožňuje obrábět „soustružnické“ vnější i vnitřní tvary či zpětné obrábění na klasickém frézovacím centru (i s více vřeteny). Aplikaci je možné použít na mnoho druhů strojů a celá instalace nezabere více než několik dnů. Koncepce nástroje je bloková, kde zde na obrázku modrý blok obsahuje akční, výpočetní a komunikační členy. Válcová část navrchu obsahuje převodové ústrojí pro převod pohybů akčních členů na velmi přesný a plynulý pohyb ližiny, v níž je umístěn vlastní nástroj. Poslední generace Komtroniků má v nejvyšší výbavě pohyblivé protivyvážení pro dosažení vyšších řezných parametrů v krajních polohách nástroje a integrované pravítko přímého odměřování pro dosažení nejvyšší přesnosti. Také zde je možnost uzavřené pracovní smyčky s automatickou korekcí obráběného průměru, pokud existuje propojení stroje s měřicí stanicí obrobených dílců. Oblast aplikací s tímto nástrojem se dnes více rozšiřuje pro dokončovací obrábění zakřivených ploch skříní diferenciálů, otvorů pro kulové čepy, tažných zařízení, vývrtů a sedel ventilů, vývrtů pouzder hydromotorů, elektromotorů a skříní turbodmychadel i pro nemalé série.

Ukázky dílů, jež se obrábějí speciálními nástroji Ceratizit. (Zdroj: Ceratizit)

Reklama
Související články
Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl 4.0 pro energeticky efektivní výrobu

Školicí a tréninkové technické centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí si za svoji dosavadní existenci vydobylo respekt a uznání ze strany technické veřejnosti. Vedle úzce technologicky zaměřených seminářů se započala tradice konferencí zaměřených na aspekty zavádění prvků inteligentní výroby do praktických aplikací. Třetí ročník akce Průmysl 4.0, tentokráte s podtitulem Energeticky efektivní výroba, se konal za spoluúčasti partnerů začátkem května.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Řešení pro každý požadavek

Společnost Ceratizit Česká republika je dlouholetým partnerem časopisu MM Průmyslové spektrum. Články o produktech z dílny společnosti Ceratizit (dříve WNT) jsou součástí všech vydání (tak široké je jejich portfolio!), a proto v tom prvním letošním doprovázíme produktový článek ještě rozhovorem s obchodním ředitelem Janem Úlovcem. Ptali jsme se na to, jak si po dvou letech zvykli na novou značku, jak zvládli loňský rok, co je nového, a neopomněli jsme ani téma tohoto vydání, jímž je formařina.

Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit