Témata
Reklama

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Vyvrtávací nástroj s jednotkou pro sběr dat

Přesná vyvrtávací hlava Komflex je vybavena integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem, např. se sondou Blum, nasazenou do procesu po vyvrtávání. To jí umožňuje pracovat v uzavřené smyčce s automatickou korekcí zhotovovaných průměrů: obrobení nástrojem – měření vnější sondou a přenos dat – autonomní korekce průměru nástroje, a to prakticky bez zásahu lidské ruky (občas se i ta deska musí vyměnit). Záměrem je eliminace zmetkovitosti, vyšší procesní stabilita, omezení prostojů při ručním měření a zejména následném ručním nastavování. Nástroj je vhodný všude tam, kde nejsou použitelné výstružníky z důvodu pozičních tolerancí. Přesnost nastavení je 1 μm v poloměru, rozsah nastavení korekce ±0,25 mm, pracovní rozsah 1–120 mm a pracovní otáčky až 8 000 min-1.

Reklama
Reklama
Komflex je přesná vyvrtávací hlava s integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem. (Zdroj: Ceratizit)

Nástroj pro prediktivní údržbu

Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu, jako je čas provozu, zatížení a opotřebení řezné hrany s různými výstupy. K tomu slouží displej přímo na nástroji s možností zobrazení patentovaného dynamického QR kódu, numerické hodnoty nebo barevné signalizace. Po dosažení předpokládané živostnosti řezné hrany začne například blikat červená, zobrazí se údaj o počtu odpracovaných hodin, nebo kondice a minulé zatížení řezné hrany v případě, že je nástroj vybírán ze skladu pro nové použití. Cílem je opět eliminovat nežádoucí prostoje ve výrobě a ničení nástrojů a obrobků zanedbáním údržby. Komlife je aplikovatelný na nástroje s průměrem od 50 mm.

Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu. (Zdroj: Ceratizit)

Vyvrtávací nástroj s kompozitními rameny

Tento nástroj využívá systém Komlife a důvodem, proč je zde navíc uveden, je další možná koncepce vývoje nástrojů. Tento nástroj, zde v ukázce s průměrem 200 mm, by v tradiční konstrukci vycházel jako velmi těžký, s použitím kompozitních ramen ze speciálního karbonového kompozitu dochází ke značné úspoře hmotnosti až na úroveň vhodnou pro ruční manipulaci – a tím odpadá potřeba pomocných zvedacích zařízení. Použitý kompozit také tlumí vibrace a odvádí síly do základního kovového tělesa. Systém pro manuální nastavení průměru má digitální výstup zobrazující absolutní nebo relativní odchylku od nastavené hodnoty přímo na displeji, který je převzat z vyvrtávacího nástroje BlueFlex. Nástroj je zde v ukázce se dvěma zuby, ale lze jej realizovat i jako vícestupňový. Využitelný je pro obrábění otvorů převodovkových skříní, ložiskových sedel, děr válců a statorů elektromotorů.

Volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik. (Zdroj: Ceratizit)
Vyvrtávací nástroj s rameny ze speciálního karbonového kompozitu. (Zdroj: Ceratizit)Volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik. (Zdroj: Ceratizit)

Doplňková přídavná U-osa

Vrcholem v ovládaném nářadí je bezpochyby tato volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik, vyměnitelná ze zásobníku. I když se nejedná o technickou novinku, nástroj je stále pečlivě zdokonalován. Umožňuje obrábět „soustružnické“ vnější i vnitřní tvary či zpětné obrábění na klasickém frézovacím centru (i s více vřeteny). Aplikaci je možné použít na mnoho druhů strojů a celá instalace nezabere více než několik dnů. Koncepce nástroje je bloková, kde zde na obrázku modrý blok obsahuje akční, výpočetní a komunikační členy. Válcová část navrchu obsahuje převodové ústrojí pro převod pohybů akčních členů na velmi přesný a plynulý pohyb ližiny, v níž je umístěn vlastní nástroj. Poslední generace Komtroniků má v nejvyšší výbavě pohyblivé protivyvážení pro dosažení vyšších řezných parametrů v krajních polohách nástroje a integrované pravítko přímého odměřování pro dosažení nejvyšší přesnosti. Také zde je možnost uzavřené pracovní smyčky s automatickou korekcí obráběného průměru, pokud existuje propojení stroje s měřicí stanicí obrobených dílců. Oblast aplikací s tímto nástrojem se dnes více rozšiřuje pro dokončovací obrábění zakřivených ploch skříní diferenciálů, otvorů pro kulové čepy, tažných zařízení, vývrtů a sedel ventilů, vývrtů pouzder hydromotorů, elektromotorů a skříní turbodmychadel i pro nemalé série.

Ukázky dílů, jež se obrábějí speciálními nástroji Ceratizit. (Zdroj: Ceratizit)

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200617
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit